12-04-2019 r.

Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich


Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich to coroczne spotkanie, którego celem jest integracja mieszkańców wielkopolskich wsi, zachęcenie ich do czynnego udziału w życiu społecznym oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych. W tym roku w spotkanie odbyło się w niedziele palmową 14 kwietnia w Grabowie nad Prośną (w powiecie ostrzeszowskim). Wzięło w nim udział ponad 1200 osób z całego województwa wielkopolskiego. Uczestnikami Śniadania byli mieszkańcy wielkopolskich wsi, rolnicy – członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na obszarach wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa oraz samorządowcy.

Organizatorami spotkania wielkanocnego były: Wielkopolska Izba Rolnicza, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień gospodarzy. Maksymilian Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski powitali wszystkich uczestników w Grabowie oraz w powiecie ostrzeszowskim. Wyrazili radość z tak licznej obecności na spotkaniu przedstawicieli środowisk wiejskich oraz złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski powitał z osobna wszystkie delegacje z powiatów, które przybyły na spotkanie.

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożyli również Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiesław Szczepański Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku i zarazem Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

W spotkaniu udział wziął również J.E. biskup kaliski Edward Janiak. W swoim wystąpieniu Ksiądz Biskup podziękował mieszkańcom wsi, którzy są blisko Kościoła i współpracują z kapłanami dla dobra społeczności lokalnej. Następnie po odmówieniu modlitwy Biskup poświęcił pokarmy wielkanocne.

Przy okazji Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich odbył się pokaz obrzędów wielkanocnych, tradycji związanych z Wielkim Postem oraz prezentacja rękodzieła wykonanego przez stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania była także okazja do degustacji tradycyjnych wielkanocnych potraw takich jak żur, jaja faszerowane, pasztety wielkanocne czy biała kiełbasa oraz wielkanocnych babek i serników. Spotkanie uświetniły występy lokalnych zespołów artystycznych Orkiestry Dętej Don Bosco z Marszałek, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki” w Bukownicy, Zespołów Harmonia i Doruchowianie, Zdzisława Aksamskiego oraz Grabów City Band.

Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich było okazją do wręczenia medalu wydanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą dla uczczenia setnej rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz setnej rocznicy polonizacji samorządu rolniczego. Medal przyznaje się osobom i instytucjom, które na co dzień współpracują z Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz mają znaczący wpływ na rozwój wielkopolskiego rolnictwa i obszarów wiejskich a także osobom kultywującym pamięć o Powstaniu Wielkopolskim. Podczas spotkania Prezes WIR Piotr Walkowski oraz Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski wręczyli medale następującym osobom: Wiesławowi Szczepańskiemu Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Izabeli Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Lechowi Janickiemu Przewodniczącemu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Maksymilianowi Ptakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Ewie Wojtyle Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu oraz Markowi Trzcielińskiemu Prezesowi Związku Producentów Ryb.

Odznaczenie "Medalion im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej" otrzymał Marek Drankiewicz Członek Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie.

Podczas Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich miało miejsce podsumowanie projektu pn. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi”, w ramach którego odbył się konkurs na Pasztet Wielkanocny oraz wystawa stoisk z rękodziełem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć klikając w link Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania następującym osobom i instytucjom:

Podziękowanie dla firm, które wsparły organizację spotkania:

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Zobacz także:
Galeria Wielkopolskiej Izby Rolniczej


Powrót