18-04-2019 r.

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy


W dniu dzisiejszym obyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na nową kadencję 2019-2023. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentuje w tej Radzie Dyrektor Biura Grzegorz Wysocki.

Wojewódzkie rady rynku pracy zostały utworzone w miejsce wcześniejszych wojewódzkich rad zatrudnienia. Ich członkami są przedstawiciele działających na terenie województwa wojewódzkich struktur organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Do dotychczasowego zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy wprowadzony został obowiązek współpracy z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie wypracowania regionalnej strategii rynku pracy jako elementu strategii rozwoju województwa oraz inicjowania programów i tworzenia partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Inauguracyjne spotkanie WRRP w Poznaniu otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Wojciech Jankowiak, który wręczył akty powołania członkom nowej Rady.

W kolejności Rada przystąpiła do ukonstytuowania się. Na Przewodniczącego Rady wybrano Pana prof. Józefa Orczyka, reprezentującego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana Karola Pufala, reprezentującego Związek Rzemiosła Polskiego. Będzie to zatem druga z kolei kadencja obu Panów na tych stanowiskach.

Po przyjęciu Regulaminu Rady na nową kadencję, do prezydium WRRP wybrano sześć osób (o dwie więcej niż dotychczas):

W trakcie pierwszych obrad Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2018 rok oraz omówiła propozycje planu pracy na 2019 rok.

Więcej o działaniach WRRP znajdziecie Państwo na stronie: http://wuppoznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/wojewodzka-rada-rynku-pracy

Biuro WIR, Poznań


Powrót