02-05-2019 r.

"Restrukturyzacja małych gospodarstw"
także dla nieubezpieczonych w KRUS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nowy nabór wniosków na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski przyjmowane będą w terminie od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.


W tym naborze zaproponowano potencjalnym beneficjentom znaczące zmiany:

Kolejność przyznania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.


Nie zmieniły się natomiast pozostałe zasady. Rolnik, na działania związane z restrukturyzacją swego, małego gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł premii. Będzie ona nadal wypłacana w dwóch ratach:


W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, przyjmowane będą w oddziałach regionalnych (wojewódzkich) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na adres zamieszkania beneficjenta.

Opracowanie: Elżbieta Bryl
Źródło: informacja ARiMR


Powrót