06-05-2019 r.

Zawarcie umów na operacje realizowane przy wsparciu KSOW

W dniu 6 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się oficjalne zawarcie umów z Partnerami KSOW. Wśród nich jest także Wielkopolska Izba Rolnicza, która od lat aktywnie zabiega o fundusze zewnętrzne na realizację swoich zadań ustawowych i statutowych. W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej umowy podpisali Prezes Zarządu – Piotr Walkowski oraz Dyrektor Biura – Grzegorz Wysocki.


W ramach Konkursu nr 3/2019, ogłoszonego 4 stycznia br. przez MRiRW złożono 48 wniosków, z których 45 przeszło pomyślną weryfikację. Po odpowiedniej ocenie wytypowano do dalszej realizacji 30 operacji na łączną kwotę rekomendowanego finansowania: 639.161,10 zł. Wśród zwycięskich operacji znalazły się projekty złożone przez Wielkopolską Izbę Rolniczą:Wielkopolska Izba Rolnicza cały czas poszukuje możliwości na zwiększenie swojego oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich i wzmocnienie kapitału ludzkiego. Dlatego też aktywnie występuje w różnego rodzaju konkursach, grantach i projektach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Biuro WIR, Poznań


Powrót