10-07-2019 r.

Znamy już szczegóły programu wapnowania gleb

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza zaprezentowała szczegółową procedurę ubiegania się o pomoc na wapnowanie gleb. Wnioski będzie można składać już od 1 sierpnia 2019 roku do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. W Poznaniu taka stacja mieści się przy ulicy Sieradzkiej 29. Podstawą ubiegania się o pomoc będą badania gleby wykonane po 1.01.2017 r. Próbki mogą być pobrane samodzielnie przez rolnika lub przez próbkobiorcę okręgowej stacji, ale zawsze zgodnie z właściwą instrukcją. Na podstawie zbadanych próbek OSCHR wyda opinię o konieczności wapnowania oraz wyliczy zalecane dawki wapna.

Te informacje będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku. Do wniosku rolnik będzie musiał dołączyć opinię OSCHR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, faktury za wapno lub inne środki zgodne z wytycznymi (kwalifikowane będą koszty zakupu tych środków po 1.06.2019 r.), formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski po ich ocenie formalnej oraz merytorycznej będą następnie przekazywane przez OSCHR do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie podpisywał z rolnikami umowy o pomoc finansową oraz wypłacał dotacje.

Szczegóły dotyczące programu publikuje na stronie internetowej Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie [ link ].

Do pobrania:
Prezentacja PowerPoint omawiająca zasady funkcjonowania programu

Andrzej Przepióra

Powrót