25-07-2019 r.

Złota Odznaka „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”
dla śp. Andrzeja Frąckowiaka


Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 16 maja bieżącego roku uhonorowała śp. Andrzeja Frąckowiaka Złotą Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”.

Andrzej Frąckowiak prawie od początku istnienia izb rolniczych działał na ich rzecz, jako członek Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, jej Przewodniczący, a także jako Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych wielkopolskiego samorządu. Był wybitnym specjalistą w szczególności w dziedzinie nieruchomości rolnych i gospodarowania Zasobem Własności Skarbu Państwa, a także trzody chlewnej. Miało to swoje odzwierciedlenie w funkcjach, które pełnił – Przewodniczącego Zespołu Roboczego przy ANR, a następnie Przewodniczącego Terenowej Rady Społecznej przy OT KOWR w Poznaniu, a przede wszystkim wieloletniego Przewodniczącego Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Jego praca na rzecz samorządu rolniczego i rolników jest doceniana do dziś. Zawsze stawał w obronie rolników, ich warsztatu pracy – ziemi, z pełnym zaangażowaniem, nawet w obliczu choroby. Budzi to szacunek i wdzięczność ludzi związanych z rolnictwem.

Jego dzieło kontynuują synowie Maciej i Marcin, którzy wspólnie z rodzinami i mamą Barbarą prowadzą gospodarstwo rolne, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Pan Andrzej Frąckowiak zaszczepił w synach również duch społecznictwa, gdy syn Maciej jest kandydatem w wyborach do WIR z gminy Obrzycko. Chce on równie skutecznie, jak Tata działać na rzecz rolnictwa i rolników.

Barbara Idczak

Powrót