26-07-2019 r.

Dotychczasowe ceny prądu tylko dla składających oświadczenie


Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych daje uprawnienie do obniżonych cen energii elektrycznej na cały rok 2019 m.in. gospodarstwom domowym oraz mikro i małym przedsiębiorcom. O ile odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest w Polsce ponad 15 milionów, nie muszą podejmować żadnych działań, aby skorzystać z obniżonych cen energii, o tyle gospodarstwa rolne powinny złożyć oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego. Jego adresatem powinno być przedsiębiorstwo energetyczne, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019.

Wśród pozostałych odbiorców, którzy posiadają możliwość korzystania z obniżonych cen energii znajdują się szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, Ochotnicze Straże Pożarne czy samorządy.

Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Zachęcamy do odwiedzenia internetowych stron dostawców energii, by poznać więcej szczegółów.

Do pobrania:
[ Formularz oświadczenia ]

Biuro WIR, Poznań

Powrót