02-09-2019 r.

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,
Drodzy Uczniowie i Rodzice

W każdy nowy rok szkolny wkraczamy z planami, nadziejami i oczekiwaniami. Priorytetem w pracy szkół czynimy troskę o jak najlepsze efekty kształcenia nowych pokoleń młodych ludzi, gotowych do ciężkiej pracy i służby Ojczyźnie. Naszym pragnieniem jest to, by szkoła kształciła uczniów nie tylko do pracy w danym sektorze, ale również z powodzeniem przygotowywała do życia, współpracy w zespole i do podejmowania nowych wyzwań.

Z okazji uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020, na ręce Dyrektorów składam wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkół serdeczne życzenia pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej pracy wychowawczej.

Młodzieży szkolnej życzę, by umiała odnaleźć właściwą równowagę pomiędzy naturalną dla swego wieku skłonnością do zabawy, a niezbędną i systematyczną pracą. Życzę Wam młodzi przyjaciele wspaniałych przyjaźni, wytrwałości w nauce i jak najlepszych ocen, a Waszym Rodzicom – dumy i radości z Waszych dokonań.

Na koniec, chciałbym wszystkim Państwu życzyć, aby zdobywanie wiedzy, jak i jej przekazywanie, było źródłem nieustających sukcesów, satysfakcji i znaczących dokonań w obszarach działalności edukacyjnej. Niech mury Waszych Szkół będą dla Państwa nie tylko miejscem codziennej, pełnej wyzwań pracy, ale również polem do rozwoju społecznego, kontaktów towarzyskich i długoletnich przyjaźni.

Piotr Walkowski

Prezes Zarządu
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Powrót