03-10-2019 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków na pomoc klęskową


Od dzisiaj do końca października w biurach powiatowych ARiMR można składać wnioski o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.


Formularz wniosku i instrukcję wypełniania można otrzymać w biurach powiatowych ARiMR lub pobrać ze strony internetowej Agencji. [ Przejdź do strony ]

Do wniosku należy dołączyć

Jeżeli w dniu składania wniosku rolnik nie będzie dysponował np. kopią protokołu szacowania szkód, przed rozpatrzeniem wniosku zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

Jak wynika z informacji dotyczącej aktualnej sytuacji w rolnictwie związanej z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w województwie wielkopolskim, przygotowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) na dzień 2 października br., wnioski o oszacowanie szkód złożyło blisko 83,5 tys. rolników. Suma powierzchni uszkodzonych upraw wynosi 1,3 mln ha. Szacunkowa wartość szkód to 1,66 mld zł.

Do dnia 2 października do WUW wpłynęło 56.970 protokołów oszacowania szkód, z czego 6500 niewymagających potwierdzenia Wojewody. Liczby te pokazują, że prawie 27 tys. protokołów nie trafiło jeszcze z Urzędów Gmin do Wojewody. Zweryfikowano ponad 26 tys. protokołów. Blisko 6,5 tys. protokołów zostało zwróconych do uzupełnienia zgodnie z wytycznymi resortu rolnictwa. Przypominamy, że jedynie protokoły wykazujące straty na poziomie całego gospodarstwa nie przekraczające 30% nie wymagają weryfikacji przez Wojewodę.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak


Powrót