07-10-2019 r.

Gaudemater Igitur zabrzmiało na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu


W piątek 4 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. To szczególny rok w historii Uczelni ponieważ przypada w roku obchodów 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego oraz studiów rolniczych i leśnych w Poznaniu.


Dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci blisko 10 000 studentów na 28 kierunkach studiów i należy do wiodących uczelni tego typu w kraju. Uczelnia posiada doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz doświadczalną. Uniwersytet prowadzi szereg programów badawczych oraz wdrożeniowych finansowanych z funduszy krajowych, unijnych oraz prywatnych. Wielkopolskie rolnictwo stoi przed szeregiem wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, globalizacją rynków, zmieniającym się konsumentem, innowacyjnymi technologami. Tylko dobrze wykształcone i przygotowane kadry w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym będą w stanie sprostać tym wyzwaniom. Olbrzymią rolę odgrywają tu właśnie studia akademickie. Studia te oraz inne aktywności podejmowane przez uczelnię wyższą powinny być realizowane z udziałem praktyków.

Dobrym przykładem takiej współpracy jest projekt, który realizujemy wspólnie z Uniwersytetem. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Uniwersytetem jesteśmy partnerami konsorcjum Inno4grass, którego celem jest identyfikacja oraz upowszechnienie innowacyjnych praktyk dotyczących gospodarowania na użytkach zielonych. Obecne oraz przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie w coraz większym stopniu premiowała wspólne projekty realizowane przez różne podmioty z otoczenia rolnictwa.


W tym uroczystym dniu składamy wszystkim studentom i pracownikom uczelni najlepsze życzenia i wyrażamy swoją gotowość jako samorząd rolniczy do udziału w projektach dydaktycznych oraz badawczo-wdrożeniowych, które realizowane wspólnie przyczynią się jeszcze bardziej do rozwiązywania konkretnych wyzwań stojących przed rolnictwem.

Andrzej Przepióra


Powrót