24-10-2019 r.

III Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej - zaproszenie


19 listopada 2019 r. we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą organizuje III Ogólnokrajową konferencję na temat śruty rzepakowej pod hasłem: „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego”.

Poniżej zamieszczamy plakat zawierający szczegółowy program wydarzenia.

Zaproszenie

[ Pobierz plakat ]

Udział w konferencji jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych obowiązuje jednak uprzednie zgłoszenie swojego udziału na adres: wirost@wir.org.pl lub tel. 62 592 80 18.

Celem szczegółowym konferencji jest budowanie świadomości hodowców na temat walorów żywieniowych śruty rzepakowej i praktycznych możliwości jej szerszego stosowania w codziennej praktyce produkcji zwierzęcej. Konferencja ma wskazać nie tylko korzyści ekonomiczne wynikające z substytucji importowanej śruty sojowej, ale również obalić pewne mity żywieniowe, które sprawiają, że produkt ten cieszy się często większym uznaniem na zagranicznych rynkach niż wśród rodzimych hodowców.

Merytoryczny zakres konferencji jest kontynuacją działań rozpoczętych w poprzednich latach w związku z potrzebą zwiększania niezależności białkowej poprzez zwiększenie wykorzystania w bilansie paszowym krajowych jego źródeł, w tym w szczególności wysokobiałkowych komponentów paszowych z rzepaku, stanowiących największą pod względem wolumenowym alternatywę dla surowców importowanych. Śruta rzepakowa dysponuje ogromnym potencjałem w tym zakresie, wciąż często jednak nie w pełni wykorzystanym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, merytorycznie konferencję wspierają: Izba Zbożowo-Paszowa, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Spółdzielnia Grup Polski Rzepak i Zboża, a także Krajowa Izba Biopaliw.

WIR

Powrót