25-11-2019 r.

Spotkanie w sprawie ASF we Włoszakowicach


Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej spotkał się z samorządowcami powiatów wolsztyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego w sprawie omówienia działań podejmowanych w związku z pojawieniem się przypadków ASF u dzików w województwie lubuskim. Spotkanie odbyło się 19 listopada we Włoszakowicach i wzięli w nim udział przedstawiciele Rad Powiatowych WIR, Inspektoratów Weterynarii oraz lokalnych samorządów.

W trakcie spotkania omawiano działania podjęte przez samorządy, mające na celu minimalizację zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa. Powiat wolsztyński jest jednym z powiatów, gdzie zagęszczenie hodowli trzody chlewnej jest największe, stąd też działania podejmowane przez służby muszą być zdecydowane i natychmiastowe. Część naszego województwa tj. gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim oraz w powiecie wolsztyńskim miasto i gmina Wolsztyn oraz gminy Siedlec i Przemęt objęte zostały żółtą strefą.

Teren, na którym znaleziono martwe dziki jest grodzony, tak aby zapobiec przemieszczaniu się dzików w kierunku naszego województwa. Pod nadzorem powiatowych lekarzy weterynarii prowadzone są intensywne poszukiwania padniętych dzików. W działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa zaangażowali się również myśliwi. PZŁ zadeklarował zwiększenie odstrzału dzików na tym terenie. W powiatach tych odbywają są także spotkania dla rolników informujące o konieczności stosowania zasad bioasekuracji. Spotkania te organizowane są przez Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej we współpracy z lokalnymi samorządami i powiatowymi lekarzami weterynarii.

Prezes WIR Piotr Walkowski zadeklarował pełne wsparcie ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej dla samorządów i lekarzy weterynarii w zakresie podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Zaapelował o prowadzenie nieustannej akcji informacyjnej skierowanej do rolników, ale również mieszkańców zagrożonych terenów o stosowanie się do tych zasad bioasekuracji, ograniczenie wizyt w lesie oraz niezwłoczne zgłaszanie wszystkich przypadków padniętych dzików służbie leśnej i weterynaryjnej.

Powrót