28-11-2019 r.

Wnioski o pomoc klęskową tylko do jutra


Ostateczny termin składania wniosków o pomoc po tegorocznej klęsce suszy upływa jutro – 29 listopada. I choć załącznikiem do wniosku jest zaakceptowany przez Wojewodę protokół oszacowania strat, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wniosek można złożyć bez tego załącznika. W momencie rozpatrywania rolnik zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

W związku z tym Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wielokrotnie wyrażał obawę, czy w naszym województwie z uwagi na bardzo dużą liczbę sporządzonych protokołów, mimo wytężonej pracy specjalistów Urzędu Wojewódzkiego, w momencie otrzymania wezwania wszyscy rolnicy będą w posiadaniu potwierdzonego przez Wojewodę protokołu. Kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulaty bardziej znaczącego wydłużenia terminu wnioskowania o pomoc nie doczekały się realizacji. Pozostaje więc wierzyć zapewnieniom Ministra, że żaden uprawniony do otrzymania pomocy rolnik nie pozostanie bez należnego mu wsparcia.

Kornel Pabiszczak

Powrót