18-12-2019 r.

Kolejna pula środków na pomoc klęskową w roku 2019


Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Ministrów przeznaczyła na rok 2019 dodatkowe środki w wysokości 143,3 mln zł na pomoc rolnikom i producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem w tym roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Przypomnijmy, że pierwotnie przyjęta na rok bieżący pula pomocy w wysokości 500 mln zł została wyczerpana po kilkunastu dniach od ogłoszenia naboru wniosków.

Znowelizowane przepisy przewidują również objęcie pomocą podatników podatku rolnego, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych na terenie gmin, w których wystąpiła susza lub powódź i z tego tytułu ponieśli szkody. Mogą oni liczyć na pomoc w wysokości 300 zł do 1 ha stawów.

Jak zauważa Tygodnik Poradnik Rolniczy, zmiana przepisów nie oznacza, że pieniądze te trafią do rolników jeszcze w grudniu. Biorąc pod uwagę zbliżający się okres świąteczny oraz fakt, że uchwała Rady Ministrów musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, realizacja postanowień rządu nastąpi dopiero na początku 2020 roku. Niezależnie od zwiększenia puli środków na rok 2019, w roku przyszłym rząd uruchomi znacznie większe środki na wypłatę wsparcia dla pozostałych rolników, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy z tytułu wstąpienia w roku 2019 niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Powrót