09-01-2020 r.

Ptasia grypa – aktualne informacje


W ostatnim czasie ukazała się informacja o upadku 2 tys. sztuk kaczek na fermie w miejscowości Zamość, gmina Sieroszowice. Badania padniętych sztuk w laboratorium służb weterynaryjnych dały jednak wynik ujemny w kierunku wirusa ptasiej grypy.

W dniu 8 stycznia 2020 roku ukazało się rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii z Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zwalczania grypy ptasiej na terenie powiatu ostrowskiego (poz. 303 Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego [ Pobierz dokument ]. Rozporządzenie wyznacza obszary zapowietrzony i zagrożony oraz procedury postępowania na tych obszarach.

Z satysfakcją odnotowujemy również fakt, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie podjął decyzję o wykupie drobiu z obszaru zagrożonego ptasią grypą po wykryciu ogniska wirusa w miejscowości Topola Kolonie. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza poparliśmy wniosek hodowców z tego rejonu w tej sprawie.

Niestety coraz bardziej realne staje się wykluczenie Polski jako kraju eksportera drobiu na niektóre rynki światowe. Może to dotyczyć Chin, rynku który zdobyliśmy bardzo niedawno. Chińczycy nie stosują regionalizacji przy imporcie produktów drobiarskich i nakładają zakaz na cały kraj eksportera a nie tylko region, w którym wystąpiła ptasia grypa.

Andrzej Przepióra

Powrót