04-02-2020 r.

Walne Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych


31 stycznia w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Było to III WZ w obecnej kadencji. Najważniejszym punktem obrad była dyskusja nad przyjęciem Stanowska Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia kompetencji izb rolniczych [do pobrania tutaj]. Dyskutowano również o problemach związanych z gospodarką wodną w aspekcie jej wykorzystania na potrzeby rolnictwa. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podjął się zadania zorganizowania konferencji poświęconej tej problematyce. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną Minister Rolnictwa, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Klimatu.

Wielkopolską Izbę Rolniczą na posiedzeniu KRIR reprezentowali Prezes Piotr Walkowski oraz Delegat na WZ KRIR Jolanta Nawrocka, gościnnie w obradach uczestniczył również Wiceprezes WIR Zbigniew Stajkowski.

Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia KRIR miała miejsce uroczystość rozstrzygnięcia konkursu "Rolniczki motorem innowacji". Konkurs ma na celu promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań, które stosują w swoich gospodarstwach. Konkurs zorganizowany jest przez Krajową Radę Izb Rolniczych a poprzedzają go eliminacje na poziomie wojewódzkich izb rolniczych. Do ostatniego etapu konkursu zgłoszono osiem kandydatek, w tym reprezentującą Województwo Wielkopolskie Panią Jolantę Gebler, która prowadzi gospodarstwo w miejscowości Marcinów (powiat turecki) specjalizujące się w uprawie grzybów i wytwarzaniu podłoża do produkcji boczniaków.

W trakcie uroczystości poznaliśmy laureatki trzech pierwszych miejsc:

Gratulacje laureatkom konkursu oraz wszystkim paniom, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu złożyli m.in. Prezes WIR Piotr Walkowski, Wiceprezes Zbigniew Stajkowski oraz Jolanta Nawrocka Delegat na WZ KRIR z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Powrót