06-02-2020 r.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO


W dniu 21 stycznia 2020 r. w poznańskim Instytucie Ochrony Roślin odbyło się posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Spotkanie było poświęcone ustaleniu planu doświadczeń PDO z roślinami jarymi w sezonie 2020, ustaleniu do nich doborów odmian oraz ustaleniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski na rok 2020. Omówiono także sprawy finansowe związane z upowszechnianiem wyników PDO.

Zespół powoływany jest na czteroletnią kadencję. Tworzą go 33 osoby reprezentujące różne rolnicze instytucje branżowe. Wielkopolska Izba Rolnicza posiada dwóch członków: prezesa Piotra Walkowskiego i członka zarządu Jerzego Kostrzewę. Zespołowi przewodniczy Zofia Szalczyk, jej zastępcami są Adam Błochowiak i Marek Mrówczyński.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Zobacz także:
Lista odmian zalecanych do uprawy w roku 2020

Powrót