14-02-2020 r.

Nawożenie azotowe od 15 lutego


Od jutra można oficjalnie nawozić azotem. Wygłodniałe oziminy bardzo na to czekają, a dodatkowo w przyszłym tygodniu spodziewany jest napływ ciepłego powietrza. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie resortu rolnictwa, w tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.

Przyspieszenie terminu to m.in. efekt wystąpień i zabiegów wielkopolskich rolników, naszej Izby oraz innych organizacji rolniczych w kraju. Od lat obserwujemy, że w zachodniej części kraju wegetacja rusza wcześniej, stąd nasze apele, by termin wiosennego nawożenia zróżnicować. Tegoroczna aura miała jednak decydujące znaczenie dla całego kraju. Tym razem Minister wysłuchał głosu rolników i termin został przyspieszony.

Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

Rozporządzenie zostanie wkrótce opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: dziennikustaw.gov.pl/DU.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki, na podstawie komunikatu MRiRW

Zobacz również:
- Wystąpienie WIR w sprawie przyspieszenia terminu stosowania nawozów azotowych.

Powrót