19-03-2020 r.

Pielgrzymka sołtysów do św. Józefa


14 marca br. w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyły się uroczystości związane z Dniem Sołtysa. Tegoroczna Pielgrzymka Sołtysów z uwagi na sytuację, jaka obecnie panuje w naszym kraju, miała bardzo okrojony charakter. We Mszy Świętej, która w ubiegłych latach gromadziła sołtysów z całej Wielkopolski, wzięli udział tylko nieliczni przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego z Prezesem Jarosławem Maciejewskim na czele oraz organizatorzy Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Msza Świętej, której przewodniczył ks. bp. Edward Janiak odprawiona została w intencji wielkopolskich sołtysów i rolników oraz zmarłej w ubiegłym roku śp. Justyny Urbaniak Burmistrz Stawiszyna.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu spotkania, które miało mieć miejsce po Mszy Świętej. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Sołtysa według wcześniejszych planów miało się odbyć w Hali Widowiskowo - Sportowej przy Zespole Szkół w Stawiszynie, jednak analiza bieżącej sytuacji dotyczącej wykrywania coraz większej liczby przypadków koronawirusa na terenie Polski, skłoniła organizatorów wydarzenia do podjęcia decyzji o jego odwołaniu.

Powrót