30-03-2020 r.

Opiniowanie rocznych planów łowieckich 2020/2021

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. W dniu 27 marca 2020 roku Wielkopolska Izba Rolnicza zakończyła proces opiniowania Rocznych Planów Łowieckich. Łącznie na dzień 1 kwietnia 2020 r. na godzinę 8:00 wydano 475 opinii, w tym 11 negatywnych oraz 464 pozytywnych. Niestety z 4 Kół Łowieckich nie otrzymaliśmy dokumentacji związanej z rocznymi planami łowieckimi.

Foto: Ad Adriaans z Pixabay

Głos rolników w sprawach łowiectwa jest coraz częściej zauważany i doceniany w strukturach myśliwych. W związku z negatywną opinią Rady Powiatowej WIR w Śremie dotyczącej rocznego planu łowieckiego dla obwodu 327, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu oraz Nadleśnictwo Piaski zdecydowały o uwzględnieniu uwag Rady i nastąpiła korekta planu dla tego obwodu.

Współpraca samorządu rolniczego ze wszystkimi Zarządami Okręgowymi PZŁ i myśliwymi w Wielkopolsce jest przykładem, że w toku dyskusji oraz rzeczowych argumentów jest możliwość osiągnięcia porozumienia i kompromisu. Czas pokazał, że przyjęte rozwiązania dotyczące opiniowania rocznych planów łowieckich sprawdziły się w praktyce, a w tym trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego wyprzedziły wręcz zalecenia Ministra Klimatu w tej kwestii. Oczywiście obie strony zdają sobie sprawę o konieczności dalszej pracy na tym polu, jednakże praca ta jest satysfakcjonująca, gdyż przynosi korzyści zarówno środowisku rolniczemu, jak i myśliwskiemu.

Wyrażamy podziękowania dla wszystkich osób biorących udział w procesie przygotowania oraz opiniowania rocznych planów łowieckich, gdyż praca ich nastąpiła w trudnym okresie związanym z zagrożeniem epidemiologicznym.

Biuro WIR

Powrót