01-04-2020 r.

Polowania w dobie koronawirusa


Wprowadzone ze względu na zagrożenie koronawirusem nowe zasady bezpieczeństwa określają między innymi ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie ma dotyczyć jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Tymczasem myśliwi zastanawiają się czy ograniczenia te dotyczy również ich pracy. Jeżeli bowiem tak by było to pod znakiem zapytania staje sprawa wykonywania przez nich polowań, pilnowania pól i zasiewów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta dzikie jak i szacowanie szkód łowieckich. Zwierzyna zaczyna obecnie intensywnie żerować na uprawach co, bez odpowiedniego przeciwdziałania, może doprowadzić do dużych strat na polach, a tym samym do konieczności ich szacowania. W związku z tym myśliwi chcą wykonywać swoje obowiązki, ale obawiają się ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie ustalonych przez rząd zasad bezpieczeństwa. Z tego powodu Wielopolska Izba Rolnicza wystosowała do Ministra Klimatu pismo z prośbą o pilną odpowiedź na pytanie czy myśliwi mogą obecnie polować, pilnować pól i szacować szkody łowieckie. Czy działanie takie nie zostanie uznane za złamanie przepisów o bezpieczeństwie.

Jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii jest bardzo ważne zarówno dla myśliwych jak i rolników w całej Polsce. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowa i dotychczas niespotykana, ale nadal trzeba kontynuować inne zadania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania między innymi gospodarstw rolnych, takie jak walka z ASF czy ograniczenie szkód łowieckich.

Do pobrania: Pismo WIR do Ministra Klimatu

Paweł Dopierała

Z ostatniej chwili:
Interwencja WIR okazala się skuteczna. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów przyjętego w nocy z dnia 1 kwietnia na dzień 2 kwietnia do listy wyjść pierwszej potrzeby w okresie pandemii koronawirusa włączono polowania.

Powrót