09-04-2020 r.

WIR w sprawie upływających kadencji
członków zarządów kół łowieckich


Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Członków Sejmowych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych prac Komisji związanych z upływem kadencji członków zarządów kół łowieckich. Przyjęcie wskazanych rozwiązań jest niezwykle istotne z punktu widzenia rolników. Prowadzenie gospodarki rolnej w ogłoszonym stanie pandemii jest niezwykle trudne i wymaga niestandardowych rozwiązań. W pracy na roli nie ma możliwości wprowadzenia przestojów, narażona jest ona na ciągłe straty związane z warunkami atmosferycznymi, szkodami łowieckimi, chorobami zakaźnymi jak Afrykański Pomór Świń, itp. Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego konieczne jest w związku z tym utrzymanie takiego stanu prawnego zarządów kół łowieckich, który zagwarantuje prawidłowe i płynne wywiązanie się kół z obowiązków prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym z zabezpieczenia pól przed zwierzyną łowną, szacowaniem szkód, wykonywaniem odstrzałów bioasekuracyjnych, itp. Zagwarantuje to ograniczenie szkód finansowych rolników, jak również i kół łowieckich zmuszonych do wypłaty wysokich odszkodowań.

Zarządy kół łowieckich, będących w tej sytuacji wyznaczyły termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju i wprowadzone w związku z nią obostrzenia sprawiły, iż konieczne było ich odwołanie. Obecnie koła łowieckie znajdują się w bardzo trudnym położeniu prawnym. W związku z powyższym WIR apeluje, aby dokonać stosownych zmian skutkujących utrzymaniem funkcji w organach koła na czas utrzymującego się zagrożenia dla tych zarządów, których kadencja w najbliższym czasie upływa bądź już upłynęła. Osoby piastujące te funkcje powinny nadal je sprawować i podejmować działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem koła, co zabezpieczy również interes rolników.

Biuro WIR

Powrót