16-04-2020 r.

Myśliwi wracają na pola


Zmienione w dniu 10 kwietnia br. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zawierało wyjątku dla myśliwych wykonujących obowiązki nałożone na koła łowieckie. Dla upraw rolnych oznaczało to pozostawienie ich bez jakiejkolwiek ochrony przed dziką zwierzyną intensywnie żerującą o tej porze roku.

Natychmiastowa interwencja podjęta przez Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zakończyła się pełnym sukcesem. Rada Ministrów w dniu 15 kwietnia dokonała kolejnej nowelizacji rozporządzenia. Z ograniczeń dotyczących przemieszczania się wyłączono m.in. myśliwych, jako osoby realizujące zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.

Tak więc, dzięki aktywnym działaniom naszej Izby, rolnicy w całym kraju ponownie mogą liczyć na podejmowanie przez koła łowieckie działań bezpośrednich czy prewencyjnych w przypadkach zagrożenia zniszczeniem upraw przez zwierzyną łowną, jak również wznowienia procedur związanych z obsługą stwierdzonych szkód łowieckich. Myśliwi będą także mogli bez przeszkód dokonywać odstrzału sanitarnego dzików, co jest istotnym elementem ograniczającym rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z sytuacji, która wystąpiła pomiędzy 10 a 15 kwietnia, Zarząd WIR wysnuł jeszcze jeden wniosek: konieczne jest przywrócenie rolnikom prawa do ochrony swojej własności poprzez odstraszanie zwierzyny z pól. To przecież właściciele upraw są najbardziej zainteresowani minimalizowaniem ryzyka wystąpienia szkód w swoich gospodarstwach. W związku z tym Prezes Piotr Walkowski zapowiada wystąpienie w najbliższych dniach do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę obowiązujących obecnie przepisów.

Biuro WIR

Do pobrania:
Rozporządzenie z 15 kwietnia 2020 r.

Powrót