04-05-2020 r.

Pakiet działań na rynkach rolnych przyjęty przez Komisję Europejską


Z końcem marca tego roku Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawił swoje stanowisko wobec wyzwań stawianych branży rolniczej przez pandemię koronawirusa, które zostało skierowane na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolska Izba Rolnicza podejmuje szereg działań i interwencji w sprawie rolników, aby ich dochody zostały objęte ochroną.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło decyzję Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19.

Komisja Europejska (KE) 30 kwietnia 2020 r. przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, który dotyczy w szczególności działań skierowanych na rynki rolne, które zostały dotknięte kryzysem wywołanym przez pandemię. Pakiet ten obejmuje 11 projektów rozporządzeń.

Projekty te odnoszą się w szczególności do dopłat prywatnego przechowywania mięsa i produktów mlecznych; odstępstwa od stosowania artykułu ustanawiającego zakaz nieuczciwej konkurencji w zakresie stosowania porozumień kartelowych, odnoszących się do ograniczeń lub kontroli produkcji w odniesieniu do ziemniaków, kwiatów i roślin ozdobnych, mleka i przetworów mlecznych; elastyczności w programach sektorowych w odniesieniu do m.in. owoców i warzyw, Krajowych Programów Wsparcia Pszczelarstwa oraz Programu szkolnego.

Poniżej wymieniamy projekty, które zostały zawarte i przyjęte przez KE w pakiecie:

 1. Projekt przyznania dopłat do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 2. Projekt rozporządzenia w sprawie przyznania dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 3. Projekt rozporządzenia wprowadzającego prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 4. Projekt rozporządzenia wprowadzającego prywatne przechowywanie masła oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 5. Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) wprowadzającego tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat.
 6. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zezwalającego na zawieranie porozumień i decyzji w sprawie środków stabilizacji rynków w sektorze ziemniaka.
 7. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji upoważniającego do zawierania umów oraz podejmowania decyzji w zakresie środków stabilizujących sektor drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych.
 8. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zezwalającego na zawieranie porozumień i decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych.
 9. Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) w sprawie zastosowania wobec 2020 r. odstępstw od stosowania przepisów w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz rozporządzenia delegowanego Komisji w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
 10. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji wyłączającego ze stosowania rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1150*, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1368 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 w odniesieniu do działań w związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem.
 11. Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w celu zaradzenia zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i środki z tym związane.

Więcej szczegółów odnośnie wymienionych 11 projektów rozporządzeń znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Magdalena Kołodziejek
Źródło: www.gov.pl

Powrót