22-05-2020 r.

ASF – pismo WIR do wójtów i burmistrzów w sprawie punktów gromadzenia zwierząt


Wielkopolski samorząd rolniczy aktywnie działając na rzecz rozwiązywania problemów producentów rolnych związanych z ogniskiem Afrykańskiego Pomoru Świń w naszym rejonie, zwrócił się do włodarzy 7 wielkopolskich gmin objętych strefą niebieską z pismem następującej treści:


Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła szereg działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń w Wielkopolsce. W odpowiedzi na nasze postulaty związane z utrudnieniami związanymi ze skupem świń w strefie niebieskiej, Wojewoda Wielkopolski w dniu 14 maja br. zorganizował spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel WIR.

W nawiązaniu do tego spotkania Tomasz Małyszka Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu skierował w dniu 19 maja 2020 r. pismo do WIR z prośbą o aktywne włączenie się samorządu rolniczego w rozwiązanie problemu zagospodarowania żywca wieprzowego ze strefy zagrożonej.

Wielkopolska Izba Rolnicza będąc w stałym kontakcie z podmiotami, które wyraziły wolę odbioru od rolników tuczników ze strefy niebieskiej, wypracowała pewien model działania. Jednym z największych wyzwań na ten czas jest znalezienie pośrednika i miejsca gromadzenia świń spełniającego wszystkie standardy, do którego rolnicy hodujący świnie na mniejszą skalę będą mogli dostarczyć zwierzęta. Z tego punktu będzie następował odbiór zwierząt w łączonym transporcie do zakładu ubojowego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa o podjęcie współpracy w tym zakresie i podjęcie szerokich, oddolnych działań informacyjnych mających na celu rozwiązanie tego logistycznego problemu. Bardzo prosimy o przekazywanie informacji o potencjalnych miejscach, w których możliwe będzie uruchomienie punktu gromadzenia i odbioru świń w strefie niebieskiej. Osobą do kontaktów ze strony WIR jest pani Marta Ceglarek tel. nr 61 227 01 24, e-mail: pir@wir.org.pl. Ze swojej strony deklarujemy również zaangażowanie Delegatów Rad Powiatowych WIR w tej kwestii.

Nasze wspólne działania mają niebagatelne znaczenie dla wszystkich producentów trzody chlewnej w regionie, którzy w obecnej sytuacji stoją w obliczu zachwiania płynności finansowej i grozi im likwidacja produkcji, a może i samych gospodarstw rolnych. W związku z powyższym będę wdzięczny za podjęcie wspólnych działań, które przyczynią się do rozwiązania tej trudnej sytuacji.

Z poważaniem

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski

Zobacz także:
Apel do Głównego Lekarza Weterynarii ws. ułatwień w przemieszczaniu świń w strefach z ograniczeniami
Kolejna interwencja w związku z ASF
ASF - rzeźnie pilnie potrzebne!

Powrót