Sz.P.
Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze!

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża swój głęboki sprzeciw wobec Pańskiej niefortunnej wypowiedzi i kilkukrotnym nazwaniu polskich rolników „frajerami”.

W opinii Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wypowiedź Pana Ministra jest niedopuszczalna i nie licuje z zajmowanym stanowiskiem. Świadczy także o przedmiotowym traktowaniu rolników przez Ministra Rolnictwa, który z założenia powinien im jak najlepiej służyć, a nie ich ustawiać i łajać.

W związku z tym, jako ustawowy samorząd rolniczy, domagamy się od Pana Ministra jednoznacznego przeproszenia wszystkich rolników, którzy codziennie, nie bacząc na trud i na to, czy zostanie on sprawiedliwie zapłacony, obrabiają ziemię, troszczą się o zwierzęta i dostarczają społeczeństwu żywność.

Ponadto w naszym odczuciu takie i podobne wypowiedzi szkodzą całemu stanowi rolniczemu, deprecjonując jego morale, jak i poczucie godności. W złym świetle stawiają także ugrupowanie polityczne, które w swoich założeniach i programie ma reprezentować i bronić interesów wsi i rolnictwa.

Z poważaniem

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski

Powrót