Zawodowe kształcenie rolnicze – perspektywy i wyzwania

7 października br. z inicjatywy prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, odbyło się spotkanie poświęcone problemom rolniczego szkolnictwa zawodowego. Zaproszone osoby, wśród których byli dyrektorzy szkół rolniczych, przedsiębiorcy branży rolniczej oraz samorządowcy, gościły w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.


Formuła spotkania przybrała kształt panelu dyskusyjnego, podczas którego, zaproszeni goście dyskutowali oraz wymieniali poglądy i doświadczenia związane z wprowadzeniem nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego oraz wymagań technicznych związanych z nowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. W tym kontekście poruszono istotną kwestię dotyczącą możliwością pozyskania przez szkoły dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej. Wieloletnia współpraca pomiędzy Izbami: Wielkopolską i Dolnosaksońską, zaowocowała nawiązaniem współpracy przez Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie w zakresie wymiany praktykantów w zawodach rolniczych. Na początek, w przyszłym roku, grupa praktykantów z Niemiec będzie zdobywać doświadczenie rolnicze w gospodarstwach polskich. Goście byli zaskoczeni tempem rozwoju polskiego rolnictwa, jednocześnie podzielili się z uczestnikami spotkania informacjami na temat specyfiki kształcenia zawodowego w Niemczech.

Krzysztof Rogala

Powrót