Pan
Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,

Realizując wniosek zgłoszony podczas XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 1 października br., zwracam się do Pana Ministra w sprawie wsparcia dla upraw winorośli w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ostatnie lata pokazały bezspornie, że w niektórych regionach Polski (przede wszystkim południowa i zachodnia część kraju) można na towarową skalę uprawiać winorośl i produkować dobrej jakości wina gronowe, a wielu polskich rolników dostrzegło w winnicach jako potencjalne źródło dywersyfikacji dochodów i obecnie w co najmniej kilkudziesięciu gospodarstwach powstały winnice mniejsze lub większe i prowadzi się również produkcję win gronowych.

W związku z poprawą warunków klimatycznych i prawnych w Polsce oraz wzrostem popytu w społeczeństwie na napoje o niższej zawartości alkoholu następuje wzrost znaczenia branży winiarskiej. Ma to istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności terenów wiejskich prowadzącej do rozwoju turystyki opartej na gospodarstwach winiarskich oraz promocji innych produktów regionalnych.

Rozwój winiarstwa w Polsce wiąże się z innymi korzyściami takimi jak tworzenie nowych miejsc pracy i budowa świadomości lokalnej na terenach niezurbanizowanych, promocja produktów regionalnych o wysokiej wartości dodanej i o walorach ekologicznych oraz podkreślenie wartości kulturowej obszarów wiejskich. Istotne jest również to, że winnice zakłada się na glebach najniższej klasy co przyczynia się do lepszej ich ochrony przed erozją oraz powstawania „zielonych płuc" dla otaczających terenów.

Właściciele winnic w pozostałych krajach Unii Europejskiej objęci są instrumentami dopłat w sektorze wina m.in. na: restrukturyzację winnic, ubezpieczenie zbiorów, fundusze wspólnego inwestowania, prace badawcze i szkolenia, promocja i marketing wina, a w nowej perspektywie w połączeniu z promocją innych produktów regionalnych. W kontekście dysproporcji w zakresie wsparcia publicznego w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej oraz niższym poziomem rozwoju krajowej branży polscy winiarze znajdują się wiec w dużo gorszej pozycji konkurencyjnej.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o rozważenie możliwości uwzględnienia wsparcia dla upraw winorośli w przyszłym okresie programowania szczególnie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z poważaniem

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych
(-) Wiktor Szmulewicz

Powrót