Zastępca Prezesa
Zbigniew Banaszkiewicz


Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie

W związku z pytaniami zadanymi na XIV posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 1 października 2014 roku, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnośnie zmian w zasadach rejestracji zwierząt w systemie IRZ wyjaśniam, że w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii uległy zmianie parametry w systemie IRZ służące do kontroli poprawności danych na zgłoszeniach, dotyczące:

  • wieku matki w dniu urodzenia,
  • okresu międzywycieleniowego matki,
  • liczby urodzonego jednorazowo potomstwa.

Na podstawie opinii Głównego Lekarza Weterynarii podniesiono m.in. minimalny wiek matki w dniu urodzenia potomstwa dla bydła z 15 na 22 miesiące oraz minimalny okres międzywycieleniowy dla bydła z 250 na 280 dni. Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian przedstawiono w załączniku.

Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii dopuszcza się zarejestrowanie w przypadku, gdy dane na zgłoszeniu nie spełniają podanych warunków ale po uprzednim sprawdzeniu i wykluczeniu pomyłki rolnika.

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń Agencja wprowadziła zmiany w procedurach umożliwiające dokonanie rejestracji ograniczając uciążliwość dla rolnika związaną z weryfikacją danych na zgłoszeniach. Wprowadzone zmiany mają na celu zwrócenie uwagi i wyeliminowanie częstych błędów rolników na zgłoszeniach. W żadnym wypadku nie uniemożliwiają rejestracji (wydania paszportu), a tym samym nie powodują sankcji dla rolnika z tytułu niezarejestrowania bądź nieterminowego zarejestrowania nie wynikającego z winy rolnika.

(-) Zbigniew Banaszkiewicz

Powrót