Szkolenia przeprowadzane przez WIR w latach 2014 - 2015


Stosowanie SOR Produkcja prosiąt Spółdzielczość Uprawy leśneStosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony

Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach Konsorcjum w składzie: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Lider, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu zaprasza na szkolenia pt. "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony".

Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla rolników, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (szkolenia podstawowe lub uzupełniające). Szkolenie odbywa się w grupach 30 osobowych i trwa 7 godzin lekcyjnych. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Organizatorzy zapewniają obiad i serwis kawowy.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin testowy i osoby, które go zaliczą uzyskają na okres 5-letni zaświadczenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, honorowane przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zgłoszenia przyjmują Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz pod tel. 61 847 84 80. Koszty realizacji projektu refundowane są do 100% ze środków UE w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.


Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt


Konsorcjum w składzie Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"- Lider, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Wielkopolska Izba Rolnicza, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na szkolenia pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt".

Szkolenia mają charakter ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego. W szkoleniach mogą wziąć udział również zainteresowani rolnicy z województw sąsiadujących. Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla rolników utrzymujących stada powyżej 20 loch. Trwają one dwa dni - łącznie 16 godzin wykładów połączonych z dyskusją, w grupach 20 osobowych. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Organizatorzy zapewniają każdego dnia obiad i serwis kawowy.

Zgłoszenia przyjmują Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz pod nr tel. 61 847 84 80 Aktualne informacje i harmonogram szkoleń dostępny jest na internetowych stronach WIR i POLSUS. Koszty realizacji projektu refundowane są do 100% ze środków UE w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.


„Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności
finansowej i marketingowej”

Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizuje projekt nt. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”. Koszty realizacji projektu refundowane są do 100% ze środków UE w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wielkopolska Izba Rolnicza na zlecenie KRS realizuje 12 dwudniowych szkoleń w okresie od października 2014 r. do kwietnia 2015 roku - łącznie 16 godzin lekcyjnych. Udział w szkoleniach jest dla uczestników bezpłatny. KRS zapewnia nieodpłatne materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz zakwaterowanie dla zainteresowanych uczestników (z kolacją i śniadaniem), a także zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenie (stawka ryczałtowa projektowa). Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez kadrę z doświadczeniem w tematyce objętej programem szkoleń.

Dotychczas zrealizowane szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród przedstawicieli spółdzielni rolniczych, jak i członków i potencjalnych założycieli grup producentów, w szczególności producentów zbóż i rzepaku, trzody chlewnej, bydła mięsnego, owoców i warzyw, ziemniaków, roślin energetycznych.

Kolejne szkolenia będą realizowane na obszarze całego kraju w okresie:
wrzesień 2014 – grudzień 2014 w ramach II etapu projektu
styczeń 2015 – kwiecień 2015 w ramach III etapu projektu
Udział w szkoleniach jest dobrą okazją na zwiększenie wiedzy w tematyce objętej programem szkolenia. Działając w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach prawno- ekonomicznych, w/w szkolenia pełnią rolę zwiększenia i aktualizacji wiedzy, w tym uzyskania informacji o nowych formach zarządzania działalnością gospodarczą, w szczególności w oparciu o środki UE, które znacząco ułatwiają rozwój. Jest to istotne szczególnie dla członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni rolniczych oraz grup producentów rolnych w formie spółdzielni.

Szczegółowe informacje będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej KRS w zakładce "projekty" lub "spółdzielcze grupy producentów rolnych", a także na stronie internetowej WIR oraz pod nr tel. 61 847 84 80.


„Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”


Wielkopolska Izba Rolnicza na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych realizuje szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”, które przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia są bezpłatne i realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedne zajęcia szkoleniowe trwają 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz dojazdu na szkolenie.

Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – 8 godzin. Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia – 8 godzin. Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. w 5 etapach.

Podczas szkoleń uczestnikom zostaną przekazane broszury szkoleniowe, a na zakończenie wręczane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Informacje o szkoleniach dostępne są na stronie internetowej KRIR, WIR oraz pod nr tel. 61 847 84 80.


Barbara Idczak
Biuro WIR Poznań

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejska z działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powrót