Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za opinie wyrażone w toku konsultacji projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że tabela zgłoszonych uwag wraz z odnoszącym się do nich stanowiskiem została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W najbliższych dniach zostanie na ww. stronach zamieszczony również projekt ustawy uwzględniający przyjęte uwagi oraz autopoprawki.

Z poważaniem

PODSEKRETARZ STANU
(-) Tadeusz Nalewajk

Tabela z uwagami (.pdf)
Powrót