Wizyta Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w Wielkopolsce
na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński 20 października przebywał z roboczą wizytą w Południowej Wielkopolsce. Przedpołudniem Wicepremier uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, następnie spotkał się z przedsiębiorcami w Pleszewie, na zakończenie wizyty odwiedził Janków Przygodzki, gdzie spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami powiatu ostrowskiego.


Podczas wizyty wicepremier wielokrotnie pytany był o wypowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, w której mianem „frajerów” określił sadowników sprzedających owoce po bardzo niskiej cenie. Wicepremier podkreślił, że słowo to nie powinno paść, niemniej jednak jest ono interpretowane w oderwaniu od kontekstu, w którym zostało użyte. Sytuacja w jakiej obecnie znajdują się sadownicy pokazuje, że „wielu przetwórców rolno-spożywczych, także kapitału rodzimego, w chwilach próby nie szanuje i nie rozumie sytuacji dostawców. Podobne nieszanowanie partnera mamy ze strony wielkich zakładów w stosunku do średnich i małych dostawców. Potrzebujemy patriotyzmu gospodarczego, który w chwili próby polega też na tym, że odracza się płatności, że w chwili próby zamiast 7 czy 8 groszy potrafimy się zdobyć na 16. Tym bardziej, że w tym roku nie ma urodzaju jabłek na świecie i dobre zbiory mają tylko nasi sadownicy. A proponuje im się upokarzającą cenę poniżej kosztów zbioru.”-powiedział Janusz Piechociński.


W swoich wypowiedziach wicepremier wielokrotnie odnosił się do zbliżających się wyborów samorządowych apelując, by w swoich wyborach nie ulegać deklaracjom i obietnicom na wyrost składanym przed wyborami. „W Polsce jak nigdy dotąd trzeba przewidywalności, racjonalności i umiejętności współpracy" - podkreślił Piechociński.

W Jankowie Przygodzkim podczas spotkania, w którym uczestniczyli samorządowcy, lokalni działacze oraz rolnicy nie zabrakło pytań związanych z sytuacją w rolnictwie po nałożeniu rosyjskiego embarga na polskie produkty rolne oraz funkcjonowaniem grup producentów rolnych. W trakcie dyskusji dotyczącej odszkodowań dla rolników, którzy ponieśli starty w związku z embargiem, wicepremier podniósł problem kompetencji pracowników Agencji Rynku Rolnego w tym zakresie. Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby, tak jak w przypadku odszkodowań klęskowych, komisje szacujące składały się z przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wicepremier wskazał także na konieczność powrotu do szkolnictwa zawodowego i kształcenia pod konkretne miejsca pracy.


W planie wizyty ministra Piechocińskiego znalazło się także spotkanie z mieszkańcami Jankowa Przygodzkiego, którzy ucierpieli w skutek ubiegłorocznego pożaru do jakiego doszło po rozszczelnieniu gazociągu. Wicepremier odwiedził "Strefę Zero oraz zapoznał się z planem zagospodarowanie przestrzennego, który przygotowany został przez Gminę Przygodzice dla tego obszaru.

Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński gościł w Południowej Wielkopolsce na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Posła na Sejm Piotra Walkowskiego oraz Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Katarzyna Strzyż

Powrót