Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Chodzieży

Herb


Rada Powiatowa

Miasta i Gminy należące do powiatu chodzieskiego leżą na skraju środkowej pradoliny Noteci, w północnej części Wielkopolski. Pięć gmin: Margonin, Szamocin, Budzyń, Chodzież i Miasto Chodzież zajmuje łącznie powierzchnię 680 km kw., i mieszka w nich ponad 47 tys. osób. W użytkowaniu rolniczym znajduje się ponad 38,5 tys. ha, gospodarstw rolnych jest około 2700. Ze względu na szczególną urodę niepowtarzalnego w tej części kraju ukształtowania terenu, okolica została wpisana w obszar chronionego krajobrazu. Produkcja rolna, przemysł rolno-spożywczy oraz gospodarka leśna są ważną częścią potencjału ekonomicznego powiatu, którego połowa ludności mieszka właśnie na wsi. Ważne jest wykorzystanie naturalnego kapitału, jaki stwarzają ziemia, lasy i woda. Gospodarstwa rolne w większości są średnio i mało obszarowe, oraz duże i nowoczesne, a związane z nimi zakłady przetwórstwa systematycznie odzyskują swoją pozycję i rolę. Przyjazne turystyce środowisko to rozwój gospodarstw agroturystycznych.
Uprawia się głównie zboża, kukurydzę oraz rzepak. Rolnicy nastawieni na produkcję trzody chlewnej, drobiu i bydła opasowego. Od pewnego czasu dobrze rozwija się branża warzywnicza - wielu rolników uprawia warzywa po łąkach nadnoteckich ze względu na słabe gleby. Na terenie powiatu działają również grupy producenckie: Grupa Producentów Trzody Chlewnej i Grupa Producencka Kóz. Od 2012 r. na terenie Miasta i Gminy Margonin powstała największa w Polsce farma wiatrowa licząca 60 wiatraków. Powiat chodzieski to silny gospodarczo i społecznie zintegrowany obszar Wielkopolski przyjazny i otwarty dla ludzi, z dobrą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi w każdej dziedzinie gospodarki.
"DOŻYNKI POWIATOWE" w Stróżewie

Dożynki to tradycja, to święto polskiej kultury ludowej. Wszystkie dożynki łączy to, że rolnicy z wielkim szacunkiem i zaangażowaniem podchodzą do tradycji. Są wdzięczni za plony, za szczęśliwe zakończenie żniw i razem chcą to świętować.

W dniu 6.09.2014 odbyły się Powiatowo-Gminno-Miejsko-Parafialne Dożynki w Stróżowie. Uroczystości w których obok rolników uczestniczyli samorządowcy ziemi chodzieskiej, a także wielu zaproszonych gości, a w śród nich m.in. euro-poseł Adam Szejnfleld i wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kado, rozpoczęła msza św. odprawiona na stróżowskim stadionie-miejscu dożynkowego święta.

Efektownie, bo w korowodzie dożynkowym uczestniczyły delegacje z całego powiatu, a także piękne zaprzęgi wiozące honorowych gości-starostów dożynek Hannę Dziamską z Pietronek i Andrzeja Reginę z Trzaskowic którzy przekazali bochny chleba, upieczone z tegorocznych zbóż staroście Julianowi Hermaszczukowi, wójtowi Zbigniewowi Salwie i burmistrzowi Jackowi Gurszowi. Gospodarze dziękowali rolnikom za ich ogromny trud, zapewniając, że zrobią wszystko, aby przekazany im chleb dzielić sprawiedliwie. Potem rozpoczął się najbardziej wymowny punkt sobotniego święta - dzielenie się chlebem z uczestnikami dożynkowych uroczystości. Tematem oficjalnych przemówień był chleb ten rzeczywisty i symboliczny - dzisiejsze święto jest szczególnym momentem uświadomienia wartości pracy. Chylę czoło w podzięce za wasz trud - mówił wójt Salwa. Tradycją każdego święta plonów są wieńce dożynkowe poszczególnych gmin, wszystkie były piękne, atrakcja dożynek w Stróżewie były stoiska przygotowane przez poszczególne sołectwa, organizacje, instytucje, konkursy na ,,Smaki kuchni regionalnej" konkurs na ,,najładniejsze stoisko".

Przyznano także odznaczenia w kategorii ,,zasłużony dla rolnictwa" zaszczytne odznaczenie otrzymała Anna Reginia, oraz Aleksandra i Mieczysław Urbaniak, a ,,powiatowym liderem rolnictwa" został Maciej Dahlke oraz Mariusz Nowak z gminy Chodzież, z gminy Margonin Tomasz Firlej i Zenon Wieroński, gmina Budzyń Marian Cabel i Leonard Sell, z gminy Szamocin odznaczony to Robert Michalski.
Gratulujemy naszym rolnikom.

Jak co roku tradycją jest zorganizowanie i zaprezentowanie stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej - stoisko reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatowej Paweł Szafranek, oraz Kierownik Biura Danuta Dobrzykowska.

Kierownik Biura Powiatowego w Chodzieży
Danuta Dobrzykowska
Forum Rolnicze Powiatu Chodzieskiego

O problemach i szansach wsi ze szczególnym uwzględnieniem powiatu chodzieskiego mówiono podczas Powiatowego Forum Rolniczego które odbyło się w dniu 12.03.2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży.

W roli gospodarza wystąpił Przewodniczący Rady Powiatowej Paweł Szafranek, który przywitał zaproszonych rolników, przedstawicieli samorządu rolniczego oraz gości wśród których przybyli: Julian Hermaszczuk - Starosta Chodzieski, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Bobrowski - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT Poznań, Andrzej Śipowicz - Wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Poznaniu, Tomasz Wielich - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Jerzy Kado - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Adam Rogoziecki - WZMi UW/Piła, Antoni Flanc - ANR/ Piła, Zdzisław Andrzejczak - RZRKiOR, Iwona Juraszek - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Janusz Derkowski - Kierownik ARiMR, Janusz Marcinkowski - Kierownik WODR, Bogdan Nowicki - Kierownik WIORiN. Prowadzący przywitał burmistrzów, wojtów, przedstawicieli związków rolniczych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z rolnictwem.

Foto

Podczas Forum Rolniczego władze samorządowe i przedstawiciele wszystkich instytucji związanych z rolnictwem rozmawiali o unijnych dopłatach, rozwoju polskiej wsi i obrocie trzodą chlewną w związku z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie zdominował temat tragicznej sytuacji na rynku mięsa wieprzowego. Rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie i biją na alarm: drastycznie spadły ceny skupu świń po tym, jak w lutym wykryto dwa przypadki wirusa (ASF) u padłych dzików w Polsce przy granicy z Białorusią. Problem, o którym głośno jest dziś we wszystkich mediach dotknął również producentów trzody chlewnej na terenie powiatu chodzieskiego. Rolnicy skarzą się i mówią, że tak źle jeszcze nie było. Ceny w skupach są bowiem tak niskie, że dziś już nie opłaca się hodować świń, wszyscy liczą straty i pytają co będzie dalej? Zagraniczni odbiorcy przestraszyli się wirusa afrykańskiego pomoru świń i nie chcą już kupować naszych świń. Embargo na import polskiej wieprzowiny wprowadziła m.in. Rosja, nie chce ona kupować surowego mięsa, a jedynie przetworzone termicznie gotowe wędliny. Jest to duży cios dla wszystkich producentów, bo Rosja była dotychczas jednym z największych odbiorców polskiej trzody.

Afrykański pomór świń to jedynie pretekst, aby ograniczyć import mięsa do Rosji, niestety dużo on nas kosztuje - podczas forum rolniczego w Chodzieży mówił starosta Julian Hermaszczuk. Według niego Rosjanie tak naprawdę wprowadził zakaz nie ze strachu przed wirusem, ale ze względów politycznych. Pytanie tylko kiedy go wycofają. Jeden z obecnych na forum rolników o niskie ceny obwiniał polskich pośredników w sprzedaży trzody chlewnej oraz firmy skupowe. Według niego, pośrednicy i rzeźnie wykorzystują sytuację i zarabiają na aferze z afrykańskim pomorem, skupując towar po zaniżonej cenie. Dlaczego tak jest, że to rolnik zawsze traci!

Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, że perspektywa rozkwitu Doliny Noteci wydaje się być obiecująca. Rewitalizacja bowiem z jednej strony służyć ma turystyce i rekreacji wykorzystując walory przyrodnicze i kulturowe regionu, z drugiej ma wspierać i prowadzić do rozwoju tradycyjnych form rolnictwa w Dolinie Noteci.

Foto

Według przedstawicieli ARiMR rolnicy nadal mogą liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej: np. dopłata unijna do hektara ziemi będzie wynosić 240 euro. Natomiast w nowej perspektywie na wsparcie będą mogą liczyć też młodzi rolnicy i producenci trzody chlewnej.

Pan Antoni Flanc (ANR Piła) przedstawił plan zagospodarowania ziemi z zasobów Agencji na lata 2014-2016 ze szczególnym uwzględnieniem przetargu na dzierżawę, a w następnym roku na sprzedaż w obrębie Sokołowo Budzyńskie, gdzie do okolicznych rolników na powiększenie gospodarstwa rodzinnego ma trafić ok. 800 ha.

W przerwie kawowej w ramach promocji polskich grzybów można było spróbować pasztecików grzybowych.

Zaprezentowały się również firmy:

  • Alicja Gil - Dyrektor Oddziału BGŻ SA w Chodzieży
  • MACIF Życie TUW - Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży
  • PITERN - spółka z branży odnawialnej energii
  • Maciej Cieślak - Lumen Technik Sp. z o.o.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej podziękował wszystkim za przybycie na forum.

Danuta Dobrzykowska