Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Gnieźnie

Herb

Na pograniczu Wielkopolski i Pałuk, na prastarej polskiej ziemi, w krainie Pojezierza Gnieźnieńskiego położony jest Powiat Gnieźnieński Powiat gnieźnieński należy do regionów typowo rolniczych. W skład powiatu wchodzi 9 gmin (Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo) oraz miasto Gniezno. W powiecie jest około 6 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze 86 tys. ha. Na polach uprawia się głównie: zboża konsumpcyjne (pszenica, żyto), rośliny przemysłowe (rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniaki), rośliny pastewne (zboża, kukurydza). Produkcja zwierzęca zdominowana jest przez trzodę chlewną, a następnie bydło mleczne oraz opasowe. Na terenie powiatu działają Spółdzielnie Produkcyjne oraz grupy producenckie z których najaktywniejsza to "Chrobry" z siedzibą w Kłecku. Trwający od kilku lat szybki rozwój rolnictwa ekologicznego nie ominął także powiatu gnieźnieńskiego; coraz więcej pojawia się ich na mapie powiatu i szybko znajdują uznanie wśród konsumentów. Tereny powiatu są jedną z głównych atrakcji turystyczno-historycznego Szlaku Piastowskiego, na trasie którego znalazły się najważniejsze i najciekawsze miejsca związane z początkiem polskiej państwowości. Sprzyja to powstawaniu na terenach wiejskich gospodarstw agroturystycznych.
Rolnicy z powiatu gnieźnieńskiego na szkoleniu o spółdzielniach rolniczych

W dniach 24 i 25 września 2014r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Zacisze w Siennie na terenie powiatu słupeckiego, odbyło się dwudniowe szkolenie nt "Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej". Organizatorem szkolenia była Krajowa Rada Spółdzielcza, a koszty refundowane są z UE w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wykłady prowadzone były przez kadrę z doświadczeniem z Krajowej Rady Spółdzielczej.

Foto

Udział w szkoleniu był dobrą okazją na zwiększenie wiedzy w tematyce dotyczącej powstawania spółdzielni na terenach wiejskich. Uczestnicy szkolenia mogli zwiększyć swoją wiedzę o nowych formach zarządzania działalnością gospodarczą, w szczególności w oparciu o środki UE, które znacząco ułatwiają rozwój rolnictwa. Podczas szkolenia rolnicy korzystając z okazji zadawali wiele nurtujących pytań i rozwiewali wątpliwości co do poszczególnych bloków tematycznych jakimi były:

 1. Formy funkcjonowania podmiotów gospodarczych - cechy charakterystyczne organizacji spółdzielczych
 2. Spółdzielczość rolnicza w Polsce, w Europie oraz wybranych krajach świata. Funkcjonowanie Generalnego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej UE - COGECA.
 3. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce.
 4. Grupy producentów rolnych i perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce .
 5. Podstawy prawne działania spółdzielni rolniczych w Polsce - prawo spółdzielcze.
 6. Prawa i obowiązki członków spółdzielni, rola i zadania organów (walne zgromadzenia, rada nadzorcza, zarząd).
 7. Perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej w Polsce - postępowanie przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych. Przykłady praktycznego działania spółdzielni rolniczych - dobre praktyki.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej spółdzielni - ćwiczenia warsztatowe z działalności finansowej:
  • zarządzanie spółdzielnią,
  • prowadzenie działalności marketingowej,
  • prowadzenie działalności finansowej (w tym rozliczenia z członkami i kontrahentami, zobowiązania publiczno-prawne, rozliczenia podatku VAT),
  • finansowanie i gospodarka finansowa spółdzielni,
  • formy wsparcia spółdzielni,
  • korzyści gospodarcze (w tym finansowe) ze wspólnego działania na rynku.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zebranych ,uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Wioletta Melcer
Spór o cenę ziemi pod S5 wciąż trwa

Dnia 22 września we wsi Piekary w gm. Gniezno odbyło się trzecie spotkanie w sprawie wyceny gruntów pod budowę odcinka trasy S5 od Gniezna do Mielna. Rolnicy czują się pokrzywdzeni i zostawieni z tym problemem sami, mimo zaproszenia przez organizatorów spotkania Wielkopolską Izbę Rolniczą, Biuro Powiatowe w Gnieźnie przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, nikt na spotkanie nie przyjechał.

Sprawa dotyczy kilkudziesięciu rolników z terenu gminy Gniezno, którzy nie zgadzają się z zaproponowaną ceną za hektar. Stawki przedstawione w wycenach wynoszą od 14 do 16 zł za metr kwadratowy. Według danych z urzędu wojewódzkiego, na koniec sierpnia wojewoda wielkopolski wydał 44 decyzje odszkodowawcze od których odwołanie złożyło 11 osób.

Foto

Następnym problemem nurtującym rolników jest podział geodezyjny; nie wiedzą jak mają prowadzić prace polowe, co z podatkiem rolnym od tych gruntów, wątpliwości jest sporo. Dlatego na wniosek dyrektora biura WIR w Poznaniu pana Ireneusza Kozeckiego powstała tzw. grupa negocjacyjna składająca się z czterech osób, która będzie reprezentować związanych z tym tematem gospodarzy przed administracją państwową. Reprezentantami rolników będą: Włodzimierz Leman - wójt gm. Gniezno, Zbigniew Stajkowski - przewodniczący Rady Powiatowej w Gnieźnie, Alicja Kaczmarek - rolnik i Marian Frankiewicz - rolnik.

Wioletta Melcer
Spór o grunty pod budowę S5

Dnia 16 czerwca we wsi Piekary Biuro Powiatowe WIR w Gnieźnie zorganizowało spotkanie zainteresowanych rolników z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wykupu gruntów pod budowę trasy S5. Niestety, na spotkanie mimo zaproszenia nie przyjechał nikt z urzędu wojewódzkiego. Za to stawili się licznie zainteresowani rolnicy i przedstawiciele mediów.

Stawki zaproponowane przez wojewodę wynoszą od 14 do 16 zł za metr kwadratowy. Rolnicy uważają, że cena ta jest za niska. Większość rolników złożyła odwołania do wojewody. Wszystkim zaproponowano indywidualne spotkania w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie każdy musi przedstawić swoje uzasadnione racje co do zasadności ubiegania się o większe wypłaty.

Foto

Po interwencjach Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana i posła Zbigniewa Dolaty ustalono, że następne spotkanie, już z udziałem przedstawicieli Wojewody, odbędzie się 23 czerwca o godz. 11.00.

Wioletta Melcer
Kazimierz Borkowicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 18.04.2014 r. odszedł nasz kolega
ś.p.

Kazimierz Borkowicz

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z powiatu gnieźnieńskiego dwóch kadencji w latach 2002-2011.
Sekretarz w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
V-ce Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Gnieźnie.
Sekretarz Koła Gminnego PSL w Kłecku.

Niech spoczywa w spokoju.

Forum Rolnicze Powiatów Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego

Dnia 25 lutego w Cielimowie koło Gniezna odbyło się Forum Rolnicze dla rolników z powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

Foto

Oprócz zaproszonych rolników, którzy jak zwykle nie zawiedli organizatorów i licznie przybyli na spotkanie, z zaproszenia skorzystali następujący goście: Dariusz Pilak - Starosta gnieźnieński, Piotr Walkowski - Poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Marcin Nurkowski - przedstawiciel Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARiMR w Poznaniu, Sławomir Pietrzak - Dyrektor ANR w Poznaniu, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR w Poznaniu, Tomasz Wielich - z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Ewa Korczyńska-Skowron oraz pani Karolina Szybiak-Jasińska z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie i Wrześni, Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Beata Tamioła i Józef Szafarek - Kierownicy biur powiatowych ARiMR w Gnieźnie i Wrześni, Magdalena Zobel i Romuald Juściński - Powiatowy Lekarz Weterynarii z Gniezna i Wrześni, Bolesław Kaźmierczak i Paweł Antkowiak - Kierownicy Zespołu Doradztwa Rolniczego z Gniezna i Wrześni, Janusz Winiarski - Z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w powiecie gnieźnieńskim, Joanna Grzelka - Kierownik Oddziału regionalnego KRUS w Wrześni, Zbigniew Dolata - Poseł na Sejm RP, wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele samorządu rolniczego.

Na wstępie głos zabrał starosta gnieźnieński Dariusz Pilak witając wszystkich na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zwrócił uwagę na potrzebę organizowania spotkań dla rolników, gdzie w takim gronie wspólnie z przedstawicielami różnych agencji działających na rzecz rolnictwa można na bieżąco omówić problemy nurtujące środowisko rolnicze.

Foto

Następnie Prezes WIR poseł Piotr Walkowski omówił szczegółowo Program Obszarów Wiejskich 2014-2020, który jest już po trzeciej konsultacji i ministerstwo przygotowuje projekt na posiedzenie rządu. Następnie Prezes Walkowski poruszył sprawy związane z integrowaną ochroną roślin oraz związaną z tym produkcją zintegrowaną oraz zostały omówione zmiany w zakresie podatku VAT w rolnictwie.

Podczas spotkania poruszany był też temat znalezionych przed dwoma tygodniami na terenie Polski pierwszych dzików padłych od afrykańskiego pomoru świń, a co za tym idzie trudnej sytuacji na rynku trzody.

W dalszej kolejności Prezes omówił następujące zagadnienia: programy unijne przygotowywane na rozwój mniejszych gospodarstw, dotacje dla grup producenckich, pozyskiwanie środków przez spółki wodne na zakup sprzętu do kopania rowów, pozyskiwanie środków na scalanie gruntów.

Następnie zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa między innymi:

 • ANR - kwestie obrotu ziemią, sprzedaż, dzierżawa,
 • ARiMR - podsumowanie PROW 2007-2013,oraz nowości związane z PROW 2014-2020,
 • ARR - dopłaty do materiału siewnego, kwotowanie mleka, zwiększenie limitu pomocy de minimis,
 • Urząd Marszałkowski - fundusze na spółki wodne, zaproszenie na Galę Wielkopolskiego Rolnika Roku, organizacja Dożynek Wielkopolskich w Gnieźnie,
 • KRUS - informacje o ubezpieczeniach, obowiązek rolnika wobec KRUS,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii - afrykański pomór świń, choroba aujeszkyego, białaczka,
 • WIORiN - przepisy związane z wprowadzeniem integrowanej ochrony roślin.
Foto

Podczas Forum rolnicy mogli zapoznać się z ofertami kilku firm, którzy swoje produkty kierują do rolników i mieszkańców wsi. Między innymi były to firmy KIA-DELIK, BGŻ, AGROCHEST Sp z o.o. i LUMEN TECHNIK Sp z o.o.

Wioletta Melcer
Posiedzenie Rady Powiatowej

Dnia 07 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniezno odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie, w którym uczestniczył Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Krzysztof Kwiatoń. Przedstawił on sprawy związane z pracą Zarządu WIR i podejmowanych przez Zarząd ważniejszych działań i interwencji.

Posiedzenie

Radni dyskutowali na temat sprzedaży ziemi z zasobów ANR w powiecie gnieźnieńskim oraz wykupu ziemi przez rolników.

Z uwagi na liczne uczestnictwa radnych w komisjach szacujących szkody łowieckie większą część posiedzenia zdominował temat szacowania szkód w uprawach rolniczych, obliczania procentowego szkód, wyliczania obsady roślin, protokołów z komisji, szkód powstałych na łąkach czy też wyrządzonych przez myśliwych. Wszyscy radni przyznali, że przybliżenie tematu szkód łowieckich przyda się w praktyce i zostanie przez nich wykorzystane.

Wioletta Melcer

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 26.03.2013 r. odszedł nasz kolega

ś.p.
Andrzej Szydlarek

Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu gnieźnieńskiego w kadencjach III - IV.
W latach 1998-2002 Radny Miasta i Gminy Czerniejewo.
Niech spoczywa w spokoju!SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

W związku z planowanymi wyłączeniami z umów dzierżawy gruntów położonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz przeznaczeniem ich do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na powiększenie gospodarstw rolnych, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej podaje do wiadomości projekt podziału gruntów pochodzących z 30% wyłączeń w gminach Kiszkowo, Kłecko, Niechanowo i Witkowo.

Gmina Kiszkowo

 1. Obręb Rybno Wielkie - dz.nr 25 o pow. 28,300 ha - podział na 2 działki
 2. Obręb Rybno Wielkie - dz.nr 176 o pow. 29,970 ha - podział na 2 działki
 3. Obręb Rybno Wielkie - dz.nr 194 o pow. 32,1500 ha - podział na 3 działki
 4. Obręb Rybno Wielkie - dz.nr 30 o pow. 14,100 ha - podział na 2 działki
 5. Obręb Łubowice - dz.nr 16/4 o pow. 34,2098 ha - podział na 2 działki

Gmina Kłecko

 1. Obręb Kamieniec - dz.nr 7/1 o pow. 57,4099 ha - podział na 4 działki
 2. Obręb Kamieniec - dz.nr 41/2 o pow. 31,2705 ha - podział na 3 działki
 3. Obręb Kamieniec - dz.nr 83 o pow. 30,63 ha - podział na 2 działki (z tego sprzedaż dla rolników: 17,2762 ha)

Gmina Niechanowo

 1. Obręb Marysin - dz..nr 7 o pow. 4,5100 ha
 2. Obręb Marysin - dz.nr 8 o pow. 0,9200 ha
 3. Obręb Marysin - dz.nr 51 o pow. 0,9800 ha
 4. Obręb Marysin - dz.nr 53 o pow. 2,1600 ha
 5. Obręb Marysin - dz.nr 58/3 o pow. 2,5000 ha
 6. Obręb Marysin - część działki nr 58/4 o pow. 7,6633 ha
 7. Obręb Nowa Wieś Niechanowska - dz.nr 1 o pow. 10,2000 ha
 8. Obręb Nowa Wieś Niechanowska - dz.nr 5 o pow. 9,4800 ha

Gmina Witkowo

 1. Obręb Gaj - dz.mr 175/1 o pow. 8,7800 ha
 2. Obręb Gaj - dz.nr 176 o pow. 35,0500 ha - podział na 3 działki
 3. Obręb Gaj - dz.nr 177 o pow. 4,2600 ha
 4. Obręb Gaj - dz.nr cz. 180/3 o pow. 8,8410 ha
 5. Obręb Gaj - dz.nr 194 o pow. 3,7800 ha

Warunki do spełnienia przez kandydatów w przetargu ograniczonym - po nowelizacji ustawy

 • są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha,
 • posiadają kwalifikacje rolnicze,
 • co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo,
 • mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.