Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Kaliszu

Herb

Powiat kaliski jest usytuowany w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, leży w strefie oddziaływania trzech dużych ośrodków miejskich: Poznania, Wrocławia i Łodzi, z którymi posiada dobre połączenia komunikacyjne, kolejowe i autobusowe. W skład powiatu kaliskiego wchodzi 10 rolniczych gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki i Żelazków oraz miasto i gmina Stawiszyn. Powiat kaliski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad 83 tys. ha, co stanowi około 71% całości obszaru. Udział gruntów rolnych w strukturze użytków rolnych wynosi ponad 84%. Pozostałe użytki to łąki (9.560 ha), lasy (22.870 ha), sady (1.220 ha) i pastwiska (2.440 ha). Na terenie powiatu znajduje się także ponad 23 tys. hektarów różnego rodzaju lasów oraz największy w Południowej Wielkopolsce sztuczny akwen wodny, zlokalizowany przy ujściowym odcinku rzeki Pokrzywicy.
W związku z rolniczym charakterem gmin powiatu, zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to indywidualne gospodarstwa rolne, których w powiecie jest prawie 13 tys. Większość działających tu przedsiębiorstw to zakłady usługowe i firmy handlowe. Na terenie powiatu funkcjonuje około 600 podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki prawa handlowego). W powiecie kaliskim produkcja roślinna jest w dużej mierze podporządkowana produkcji zwierzęcej, a w tym produkcji pasz. Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej. W strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki. W powiecie kaliskim jest szeroko rozwinięta produkcja ogrodnicza, powiat zajmuje liczące miejsce w kraju.
XVI Dni Ogrodnika

Po raz kolejny w dniach 11-12 września br, na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się impreza wystawiennicza czyli XVI Dni Ogrodnika- Targi Międzynarodowe.

Frekwencja zwiedzających wraz z pogodą dopisała.

Jak co roku targi miały charakter promocyjno-konsultacyjny i nie obejmowały sprzedaży kiermaszowej. Wzięły w nich udział firmy m.in. z Holandii, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, które zaprezentowały maszyny rolnicze, urządzenia oraz opakowania do warzyw i owoców, palety rozsadowe, nasiona, sadzonki w pawilonach plenerowych oraz ekspozycjach na świeżym powietrzu.

Targi skierowane były głównie dla osób związanych z branżą ogrodniczą m.in. dla rolników uprawiających warzywa i rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, szkółkarzy, plantatorów, sadowników. Dwudniowe targi były świetną okazją do poszerzenia wiedzy dzięki fachowym konsultacjom, seminariom, poradom prowadzonym i udzielanych przez naukowców z Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach czy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego.

Lidia Grzesiak-Ryszewska
Katarzyna Grzelak
Dożynki Powiatowo-Gminne w miejscowości Szałe

Tradycyjne święto plonów obchodzili rolnicy, ogrodnicy i sadownicy powiatu kaliskiego w miejscowości Szałe w gminie Opatówek. Współorganizatorem tegorocznych powiatowo-gminnych dożynek była Wielkopolska Izba Rolnicza. Impreza odbyła się na terenie ośrodka rekreacyjnego przy plaży. Malowniczy teren i wyjątkowe atrakcje przyciągnęły tysiące widzów. Gwiazdą wieczoru był zespół "Piersi". Tegorocznym dożynkom towarzyszyło spotkanie "Tradycyjnie na ludowo, czyli spotkanie z kulturą i tradycją wsi polskiej" - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie". Zadanie "Tradycyjnie na ludowo", współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Niedzielna impreza rozpoczęła się występem Orkiestry Dętej OSP Chełmce oraz Zespołu Śpiewaczy Opatowianki. W uroczystym korowodzie wraz z chlebami i wieńcami przeszły delegacje z gmin powiatu kaliskiego. O godz. 14.00 rozpoczęła się msza święta w intencji rolników, którą sprawował ks. Jerzy Salamon - Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach, koncelebrował ks. Henryk Sikora - duszpasterz ludzi pracy na roli Diecezji Kaliskiej.

Foto

Starostami tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych byli: Teresa Łazarek z Chełmc oraz pan Stanisław Janiak z Cieni Pierwszej.
Teresa Łazarek od 1987 roku, wraz z mężem Henrykiem, prowadzi w Chełmcach gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 12 hektarów. Gospodarstwo Państwa Łazarków nastawione jest na uprawę warzyw pod osłonami, produkcję warzyw gruntowych - w tym kapusty pekińskiej i pomidorów oraz hodowlę bydła opasowego. Dwoje dzieci Państwa Teresy i Henryka są już absolwentami szkół wyższych: córka Marta ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i pracuje w Urzędzie Miasta Kalisza; syn Michał ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a drugi syn Adam jest absolwentem Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu i razem z rodzicami pracuje w gospodarstwie. Teresa Łazarek od 1994 roku aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach, jest także Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w swojej miejscowości oraz Wiceprzewodniczącą Gminnej Rady KGW. Działa również na rzecz miejscowej parafii. W wolnych chwilach czyta książki obyczajowe, a dla relaksu lubi spacery po lesie chętnie połączone z grzybobraniem. Jest specjalistką w pieczeniu domowych ciast, robi także doskonałe nalewki i soki.
Stanisław Janiak jest mieszkańcem wsi Cienia Pierwsza w gminie Opatówek. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa, od 2000 roku właściciel obecnie 50 hektarowego gospodarstwa. Składa się na nie gospodarstwo sadownicze i ok. 24 hektary upraw pszenżyta. Gospodarstwo Pan Stanisław prowadzi wspólnie z żoną Haliną. Państwo Stanisław i Halina wychowują córkę i trzech synów: Małgorzata jest studentką II roku Akademii Medycznej w Poznaniu, Szymon jest uczniem II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu, średni Mateusz uczęszcza do Gimnazjum w Opatówku, a najmłodszy Wiktor jest uczniem opatóweckiej szkoły podstawowej. Wszystkie pociechy, mimo licznych szkolnych obowiązków, pomagają rodzicom w gospodarstwie.

Foto

Tradycyjny obrzęd ludowy przygotował Zespół Pieśni i Tańca Przygodzie. W trakcie uroczystości wręczono medale "Zasłużony dla rolnictwa" oraz odznaczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysława Łuczaka Medalion im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej przyznany został Stanisławowi Zabarskiemu. Odznaczenie wręczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Poseł na Sejm Piotr Walkowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący wnioskodawca - Mieczysław Łuczak. Z jego inicjatywy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki nadał odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa". Otrzymały ją następujące osoby: Tomasz Bilski, Józef Gołębiewski, Marek Góral, Mirosław Jaśkiewicz, Przemysław Nieweś, Sławomir Panfil, Jan Ruch.

Starostowie dożynek podarowali chleby gospodarzom dożynek Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi, Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu oraz Mieczysławowi Łuczakowi przewodniczącemu Powiatowej Izby Rolniczej. Starosta Kaliski podziękował rolnikom za trud ich pracy.

Foto

Tradycyjne stoły biesiadne na dożynki powiatowo-gminne przygotowała Wielkopolska Izba Rolnicza w Kaliszu oraz sołectwa: Rajsko, Sierzchów, Szałe, Borów, Chełmce, Powity, a także Koło Gospodyń Wiejskich z Opatówka wraz z radnymi, W ich przygotowanie włączyła się także restauracja "Pod orzechami". Wszystkie stoiska to prawdziwe dzieła sztuki. Można tam było spróbować tradycyjnych dań i zapoznać się z kulturą ludową. Każde stoisko otrzymało nagrody w konkursie, podczas którego kilkuosobowa komisja oceniała walory smakowe prezentowanych dań.

Podczas uroczystości wręczono również statuetki Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego "Za zasługi" w ramach obchodów 120-lecia ratownictwa wodnego w Polsce - Kalisz 1894 i 50-lecia WOPR na ziemi Kaliskiej. Statuetki wręczył Mariusz Krzywiński - Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Wielkopolskiego. Na terenie przy molo odbył się pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez Zarząd Rejonowy WOPR w Kaliszu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Natomiast na frontonie budynku Stanicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uroczyście odsłonięto tablice upamiętniającą obchody 120-lecia Ratownictwa Wodnego w Polsce - Kalisz 1894 i 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Ziemi Kaliskiej.

Foto

Podczas imprezy ludowe utwory z Opatówka zaprezentowała Kapela "Sami Swoi", gościnnie wystąpiła też Orkiestra Dęta Longinówka. Płyty z nagraniami najmłodszych wokalistów powiatu kaliskiego wręczono Finalistom Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Publiczność do zabawy porwała Kapela z Orliczka oraz Marcin Czyżewski z zespołem. Tradycyjnie nie zabrakło też kolarzy z powiatu kaliskiego. Już po raz 15. odbył się objazd dożynkowy powiatu kaliskiego. Od rana do późnego popołudnia kolarze objeżdżali powiat kaliski na rowerach. Gwiazdą wieczoru był zespół Piersi, który wykonał swoje najpopularniejsze utwory "Bałkanica", "07 zgłoś się", "Całuj mnie". Mimo deszczowej aury, która towarzyszyła przez część koncertu, publiczność doskonale się bawiła.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Gospodynie z Chełmc na Wielkopolskim Święcie Wsi

Foto

W niedzielę 8 czerwca w Wysocku Wielkim odbyło się Wielkopolskie Święto Wsi podczas, którego odbył się połączony z degustacją finał Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę z Grzyba. W uroczystości wzięły udział panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chełmc na czele z przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Kaliszu panem Mieczysławem Łuczakiem.

Patronat nad kulinarnymi zmaganiami objęli wicepremier Janusz Piechociński oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Konkurs trwał od grudnia. Przez kilka miesięcy odbywały się prezentacje potraw przygotowywanych przez 30 organizacji z Wielkopolski, podczas których można było spróbować wszystkich gatunków grzybów podanych na różne sposoby.

Podczas niedzielnej imprezy w Wysocku Wielkim można było spróbować części potraw zgłoszonych do konkursu. Dla wszystkich gości było przygotowane 6 tys. porcji flaków z boczniaka. Panie z Koła Gospodyń wiejskich z Chełmc przygotowały: bigos z kapusty pekińskiej z pieczarkami, wafle z mielonym, pieczarkami i papryką oraz sałatkę z marynowanymi kurkami.

Foto

Główną nagrodą konkursu jest wyjazd do Brukseli dla jednego reprezentanta każdego z uczestników.

Katarzyna Grzelak
Odpust Opieki Świętego Józefa w kaliskiej bazylice

1 czerwca w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu odbył się odpust, który był połączony z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, XII Pielgrzymką Rolników, Ogrodników i Sadowników do św. Józefa oraz dziękczynieniem za wizytę Papieża Jana Pawła II do Kalisza, która miała miejsce 4 czerwca 1997 roku.

Przybyłych na uroczystości odpustowe witał kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota. Homilię wygłosił biskup kaliski Edward Janiak, który zaznaczył, że do św. Józefa ludzie modlili się w najtrudniejszych momentach życia. Hierarcha dodał, że w św. Józefie należy odkrywać wartość ojcostwa i rodziny, troskę o życie i godną śmierć, wartość pracy, ale też życia kontemplacyjnego. Wskazał na jeszcze jedną cechę św. Józefa, czyli uświęcenie się przez pracę aby rzetelnie wykonywać nasze obowiązki według otrzymanego powołania. Biskup zachęcał też do modlitwy za tych, którzy żyją dzisiaj tak, jakby Pana Boga nie było.

Na uroczystości odpustowe licznie przybyli kapłani, członkowie Kapituły Kolegialnej i księża pracujących w urzędach centralnych diecezji, siostry zakonne, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, rolników, ogrodników, sadowników, organizacji kościelnych i społecznych, uczelni, szkół.

Foto

Wśród przybyłych na uroczystości odpustowe znalazła się delegacja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu na czele z przewodniczącym Panem Mieczysławem Łuczakiem, która w darze złożyła ornat z wizerunkiem św. Jana Pawła II oraz kosz z warzywami i owocami. W darach ofiarnych złożone zostały również: chleb, relikwiarz oraz Srebrna Lilia św. Józefa od przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Budowlanych w Kaliszu. Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup Edward Janiak ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi. Po Mszy św. wierni przeszli pod pomnik papieża gdzie biskup odmówił modlitwę do św. Jan Pawła II.

Na uroczystości odpustowej w Kaliszu można było posłuchać zespołu folklorystycznego z Piwonic oraz orkiestry dętej "Gród nad Prosną".

Katarzyna Grzelak
Targi ogrodnicze w Opatówku

To już XVII edycja Wiosennych Targów Rolniczych i Działkowych "...pamiętajcie o ogrodach...". Impreza odbyła się 26 i 27 kwietnia na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Zespół Szkół w Opatówku.

Foto

Targi od wielu lat cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Organizatorzy corocznie zapraszają wystawców i producentów z całej Polski. Imprezie towarzyszy Rajd Ogrodników, konkurs na najlepszy produkt targów oraz konkurs na najlepszą aranżację stoiska.

W tym roku na targach w Opatówku 130 wystawców prezentowało wszystko co jest potrzebne do ogrodu. Kilka tysięcy zwiedzających mogło zapoznać się z nowoczesnym sprzętem i środkami do produkcji rolno-ogrodniczej, zakupić kwiaty, byliny i krzewy ozdobne. Zwiedzający mogli także uzyskać od fachowców informacje dotyczące projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Nawet najbardziej wymagający profesjonaliści mogli znaleźć bez trudu oferty i partnerów do współpracy.

Jako najlepszy produkt targowy uznano karuzelę "Halinka" wykonaną przez Zakład Usług Metalowych "Hulak" Kowalstwo Artystyczne. Za najciekawszą aranżację stoiska targowego uznano stoisko firmy POLSAD Jacka Korczaka - autoryzowanego dealera sprzętu rolniczego. Nagrody dla wystawców wręczył wicestarosta kaliski Andrzej Dolny wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ogrodniczych Markiem Janiakiem i sekretarzem Gminy Opatówek Krzysztofem Dziedzicem.

Foto

Wśród stoisk informacyjno-doradczych nie zabrakło stoiska Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu gdzie zainteresowani mogli zasięgnąć informacji i porad na tematy rolnicze.

Katarzyna Grzelak
Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich

Foto

Coroczne śniadania wielkanocne, podobnie jak spotkania opłatkowe środowisk wiejskich stały się już tradycją i okazją do spotkań w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie. Osiemdziesięcioosobowa grupa rolników i pań z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kaliskiego z przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Panem Mieczysławem Łuczakiem na czele, uczestniczyła w niedzielę palmową 13 kwietnia w uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym, które odbyło się w Zespole Szkół nr 1 w Pleszewie. Uroczystość została zorganizowana po raz piąty przez Piota Wlkowskiego - Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, po raz pierwszy przez samorząd miejski Pleszewa i Bożenę Grabowską wiceprezesa ZG ZRKiOR.

Foto

Do świątecznego stołu zasiadło wspólnie 800 osób z całej Wielkopolski. Wśród nich byli politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Swoją obecnością zaszczycili m.in.: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andżelika Możdżanowska Senator RP, Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Irena Frąszczak Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, Andrzej Bobrowski Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Adam Błochowiak Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Piotr Walkowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Krzysztof Przygoński Członek Zarządu WIR, Ireneusz Kozecki Dyrektor WIR.

Foto

Na pięknie udekorowanych i wypełnionych po brzegi stołach znalazło się wiele tradycyjnych potraw wielkanocnych, a wśród nich: żurek wielkanocny z jajkiem, biała kiełbasa, jajka faszerowane, wędliny oraz ciasta. Nie zabrakło też życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, które wprawiły gości w świąteczny, radosny nastrój. W ramach Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich odbył się Przegląd Tradycyjnych Stołów Wiejskich. Na 12 osobowych okrągłych stołach znalazły się świąteczne potrawy i wypieki a także przepięknie wykonane dekoracje a wśród nich pisanki i wielkanocne palmy zdobione najróżniejszymi technikami.

Z powiatu kaliskiego zostały przygotowane trzy stoły. Zostały one przygotowane przez:
- Kolo Gospodyń Wiejskich Michałów Drugi,
- Koło Gospodyń Wiejskich Ceków Kolonia
- Koło Gospodyń Wiejskich Kiączyn Stary i Petryki.

Podczas Śniadania Wielkanocnego odbył się również ogłoszony wcześniej konkurs na wielkanocny wypiek. Laureatkami z powiatu kaliskiego zostały panie: Maria Juszczak z Koła Gospodyń Wiejskich Chełmce (sernik) i Dagmara Kubiak z Koła Gospodyń Wiejskich Kiączyn Stary i Petryki ("pawi ogon").

Foto

Miłym akcentem było wręczenie paniom podziękowań przez organizatorów uroczystości za włożony trud w przygotowanie potraw i udekorowanie stołów. Paniom z Kalisza podziękowanie złożył osobiście przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Pan Mieczysław Łuczak.

Śniadanie Wielkanocne ubogacone zostało wspaniałym występem kapeli "Pleszewioki", występem zespołu Salomony z Żegocina i występem Zespołu Akordeonowego z Kotlina.

Katarzyna Grzelak
Wielkopolscy Rolnicy Roku 2013 z powiatu kaliskiego

23 marca odbył się wyjazd 150 osobowej grupy rolników z powiatu kaliskiego na uroczystą galę zorganizowaną w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz trzynasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a współorganizatorem Wielkopolska Izba Rolnicza.

Foto

Spośród ponad 100 tysięcy gospodarstw do konkursu zgłoszono 50. Kapituła wybrała 20 nominowanych i 10 laureatów konkursu. Wśród najlepszych z najlepszych znajduje się trzech gospodarzy z powiatu kaliskiego. Statuetki i tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2013 otrzymali: Krzysztof Leszka z żoną Dorotą, którzy prowadzą gospodarstwo rolno-ogrodnicze w Szczytnikach, a także Janusz Michalak z żoną Urszulą, którzy prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości Podzborów w Gminie Ceków Kolonia. Otrzymali oni najwyższe wyróżnienie - statuetkę Siewcy i tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2013, a także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Nominację otrzymał także Przemysław Kmieciński, który z żoną Dorotą prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Oszczeklin w gminie Koźminek.

Nominowanym rolnikom dyplomy wręczył Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak oraz Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Foto

Gratulacje rolnikom z naszego powiatu złożył również Członek Kapituły Konkursu - Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak, a także władze gmin Szczytniki i Ceków Kolonia.

Podczas uroczystości dla gości zaśpiewała Marzena Ugorna a galę zakończył koncert Andrzeja Cierniewskiego.

Katarzyna Grzelak
Forum Rolnicze Powiatu Kaliskiego

Prawie 200 rolników uczestniczyło w Forum Rolniczym Powiatu Kaliskiego jakie odbyło się w poniedziałek w Opatówku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. Omawiano podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie w nowym budżecie unijnym, omawiano wymogi integrowanej ochrony roślin oraz działania podejmowane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także bieżące sprawy dotyczące niskich cen żywca wieprzowego.

Foto

Fora rolnicze organizowane są przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi w każdym powiecie Wielkopolski. W poniedziałek, 3 marca 2014, forum odbyło się w Opatówku. Wzięli w nim udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Państwowej Inspekcji Weterynarii, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, władze województwa, powiatu i gmin.

Foto

- W tym roku to forum odbywa się w bardzo gorącym czasie. Z jednej strony wiemy, że po zakazie importu mięsa w związku z przypadkami wirusa afrykańskiego pomoru świń sytuacja na rynku trzody chlewnej jest dramatyczna. Ale to też czas nowej perspektywy unijnej na najbliższe 7 lat. Stąd chcemy rolników rzetelnie poinformować na jakie działania mogą pozyskać unijne dofinansowanie, tak żeby już zaplanowali sobie inwestycje - mówił Mieczysław Łuczak, przewodniczący rady powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu.

Uczestnicy forów podkreślali, że warto się spotykać przed rozpoczęciem prac polowych i w gronie zainteresowanych osób podyskutować o problemach wsi.

Foto

Podsumowaniem wszystkich forów w Wielkopolsce będzie Polski Kongres Rolnictwa, który odbędzie się 31 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Forum w Opatówku towarzyszyła wystawa nowoczesnych maszyn rolniczych i traktorów. Ze swoją ofertą pojawiły się również firmy świadczące nowoczesne usługi dla rolnictwa.


Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Noworoczne spotkanie wielkopolskiego PSL w Kaliszu

Około 2000 działaczy z całej Wielkopolski po raz trzeci wzięło udział w Noworocznym spotkaniu członków i przyjaciół Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kaliszu. Hala Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ulicy Łódzkiej wypełniła się po brzegi, a goście zjechali z najdalszych zakątków Wielkopolski. Gośćmi specjalnymi spotkania byli wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

Spotkanie Wielkopolskiego PSL w Kaliszu było okazją do podsumowania minionego roku, złożenia noworocznych życzeń oraz przedstawienia partyjnych planów na 12 najbliższych miesięcy. Ludowcy przyjęli też w swe grono nowych członków. Legitymacje członkowskie i zielone koniczynki otrzymały 54 osoby z Wielkopolski. Wręczono też medal Wincentego Witosa i 3 medale Stanisława Mikołajczyka.

Spotkanie

Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz minister rolnictwa Stanisław Kalemba podczas spotkania zwracali uwagę na osiągnięcia ludowców w parlamencie oraz na forum Unii Europejskiej.

Noworoczną imprezę ludowców zwieńczyły występy artystyczne i koncert kolęd, m.in. Kapeli "Zza Winkla", uczniów ze szkoły w Blizanowie oraz zespołu z Przygodzic. Na zakończenie, nieplanowanie, na scenie pojawił się jeszcze raz minister rolnictwa Stanisław Kalemba, który udowodnił, że nie tylko jest dobrym ministrem, ale i muzykiem świetnie radzącym sobie z akordeonem.

Katarzyna Grzelak
Wielkopolski Rolnik Roku - konferencja prasowa

Dnia 4 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona konkursowi Wielkopolski Rolnik Roku. W konferencji wzięli udział: Przewodniczący Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu.

Konferencja prasowa

W ciągu 13 lat konkursu 150 rolników otrzymało nominację do nagrody a 116 rolników statuetkę Siewcy. W powiecie kaliskim na przestrzeni tych lat było już 16 nominowanych a wśród laureatów konkursu mamy 12 gospodarstw z powiatu kaliskiego - stwierdził Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs to dobra inicjatywa, to promowanie wielkopolskiego rolnictwa. Oprócz skali produkcji oceniamy zaangażowanie rolnika, jego wizję przyszłości, jaka będzie kontynuacja prac w gospodarstwie, czy będzie miał je kto przejąć - mówił Przewodniczący Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Mamy bardzo dobre gospodarstwa i dobrze ukierunkowane. To duże województwo i różna jest specyfika oraz różny poziom produkcji. Trzeba przyznać, że na terenie powiatu kaliskiego szczególnie rozwinęło się rolnictwo. Ocena z pierwszych wizytacji jest podstawą do zakwalifikowania i zrobienia rankingu gospodarstw do ponownej oceny. Kapituła spotyka się i omawia poszczególne gospodarstwa, a potem zacznie się dyskusja - powiedział poseł na Sejm RP, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Oceniamy sposób zaangażowania społecznego samego rolnika, to nie ma być tylko producent rolny. Chcemy promować również pewne postawy. Tam jest bardzo wiele elementów ocenianych i to przez dwa niezależne zespoły. To są gospodarstwa precyzyjnie wybrane przez ekspertów. Ten konkurs jest prestiżowym konkursem. Ci, którzy otrzymują statuetki naprawdę się z tego cieszą, to dla nas ma wielkie znaczenie - mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Podczas każdej edycji konkursu z terenu powiatu mamy laureata i to świadczy o tym, że nasi rolnicy, ogrodnicy i sadownicy wykorzystali szansę na rozwój, począwszy od programu SAPARD. Wykorzystali te środki najaktywniej w Wielkopolsce, gdzie jeszcze w tamtych latach była duża niechęć do środków unijnych, ponieważ rolnicy nie mieli świadomości jakie są zobowiązania z tego tytułu - zauważył Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu.

Do tegorocznej edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Rokuz całej Wielkopolski zgłoszono 50 gospodarstw, spośród których wybrano 25 do ponownej wizytacji. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nagrody - statuetkę, dyplom i 10 tys. zł funduje Urząd Marszałkowski.

Po konferencji prasowej Kapituła konkursu będzie wizytować 4 gospodarstwa z powiatu kaliskiego: dwa w gminie Szczytniki, jedno w gminie Ceków i jedno w gminie Koźminek.

Katarzyna Grzelak
Dożynki Powiatowo-Gminne w Brzezinach

Dożynki

Dożynki zostały zorganizowane 25 września br. przez samorządy Brzezin i powiatu kaliskiego oraz po raz pierwszy przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. Jak corocznie, były one podsumowaniem wytężonej pracy rolników, działań gospodarczych i inwestycyjnych samorządu gminnego w środowisku wiejskim, a przede wszystkim świętem rolników i mieszkańców. W uroczystościach dożynkowych wzięło udział wielu gości m.in.: Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak.

Dożynki

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza dziękczynna w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy korowód dożynkowy, w którym uczestniczyli starostowie dożynek, delegacje z wieńcami dożynkowymi, zaproszeni goście i władze samorządowe, przemaszerował do amfiteatru nad kąpieliskiem GOSiR w Brzezinach. Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Pan Mieczysław Łuczak w swoim wystąpieniu podczas uroczystości dożynkowych odniósł się do ustawy o ochronie zwierząt. W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej podziękował tym parlamentarzystom, którzy głosowali w interesie rolników a upomniał tych, którzy opowiadali się w interesie własnych partii politycznych.

Reprezentacje gmin powiatu kaliskiego przygotowały tradycyjne wieńce dożynkowe, z których najlepsze zostały nagrodzone statuetkami. Ponadto podczas uroczystości wręczono Medal "Zasłużony dla Powiatu" oraz nagrody w konkursie "ukryte bogactwo rezerwatów przyrody".

Podczas dożynek w Brzezinach nie zabrakło degustacji tradycyjnych potraw i nalewek regionalnych, które wystawiono na barwnie przybranych stołach.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ Laydy Gagi cover show i pokaz sztucznych ogni.

Katarzyna Grzelak
O konsekwencjach zakazu uboju rytualnego

Konferencję prasową w sprawie uboju rytualnego zwierząt zwołał przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Odniósł się do nowelizacji ustawy, która dopuszczałaby ubój rytualny, a która nie została przyjęta podczas piątkowego głosowania w Sejmie. Z punktu widzenia gospodarczego rolników była to jedna z najważniejszych ustaw w tej kadencji" - mówił Mieczysław Łuczak na poniedziałkowej konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Konferencja prasowa

Większość posłów zadecydowała o odrzuceniu nowelizacji ustawy, która dopuszczałaby zabijanie zwierząt bez ogłuszenia. Rządowy projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie został przygotowany przez posłów PSL. Zwolennicy uboju przekonywali, że obowiązujący od 1 stycznia zakaz zabijania zwierząt bez ogłuszenia wpłynie negatywnie na sytuację ekonomiczną w kraju, bo zamkniecie wielu masarni wyspecjalizowanych w tej dziedzinie spowoduje utratę nawet kilku tysięcy miejsc pracy. Z kolei przeciwnicy uboju rytualnego podtrzymywali kwestie, że jest on niehumanitarny. Po półrocznej dyskusji projekt ustawy nie został przegłosowany. A skutki takiej decyzji widać już w regionie. Największy w rejonie Południowej wielkopolski Zakład Mięsny Biernacki musi zwolnić około 600 pracowników. Jest to zakład, który został wyspecjalizowany w uboju bez ogłuszania.

- Szacuje się, że w ciągu roku polscy rolnicy sprzedają około półtora miliona sztuk żywca wołowego pod potrzeby uboju rytualnego. Od stycznia do czerwca cena spadła ok. 1,5 zł za 1 kg, to już są poważne straty dla rolników. Pod potrzeby uboju rytualnego w naszym kraju powstało wiele zakładów. Takim najbliższym jest Zakład Mięsny Biernacki w Golinie k/ Jarocina gdzie zatrudnia 1200 pracowników. Pan prezes nie mógł uczestniczyć w tej konferencji, bo nie przypuszczał, że będzie takie rozstrzygniecie podczas głosowania na nowelizacja ustawy. Dla nich jest to zupełnie nowa sytuacja - mówił na konferencji prasowej Mieczysław Łuczak przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.

Konferencja prasowa

- Staram się nie oceniać politycznie niektórych posłów, jednak komentarz sam się ciśnie na usta. Jesteśmy w przededniu dożynek w każdej gminie i parlamentarzyści na tych dożynkach będą z pewnością mieć usta pełne frazesów, będą łączyć się z bólem rolników, obiecywać, że podczas ich rządów sytuacja ekonomiczna gospodarstw będzie lepsza. Jednak swojego poparcia do ustawy nie wyrazili w głosowaniu - podkreślał Mieczysław Łuczak.

Wielkopolska Izba Rolnicza w Kaliszu planuje zatem kampanię informacyjną dotyczącą głosowania posłów z naszego regionu w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej uboju rytualnego. Będą rozpowszechniać informacje, którzy parlamentarzyści nie opowiedzieli się za ubojem rytualnym podczas piątkowego głosowania. Na gminnych świętach plonów rozdawane będą ulotki lub pojawią się banery.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu poruszył również sprawę finansowania organizacji rolniczych w regionie. Odniósł się w szczególności do Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych działającego w Kaliszu, który obsługiwały niegdyś organizacje kółek rolniczych, a teraz zostało tam 6 etatów i majątek, który jest sprzedawany (chodzi o budynek przy ul. Sukienniczej w Kaliszu, w której dawniej mieścił się KRUS).

- Proszę o to, by pieniądze, które są ze sprzedaży budynku przy Sukienniczej nie zostały "przejedzone na 6 etatów", a trafiły np. na fundusz promocji żywca wołowego, czy wieprzowego w kraju - mówił M. Łuczak.

Na zakończenie konferencji Przewodniczący Łuczak zaapelował do rolników o ostrożność podczas wykonywanych prac żniwnych i zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, by uniknąć wypadków w tym najbardziej gorącym okresie prac polowych.

Tekst / Foto: W.Przybylska
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom

29 maja br. w siedzibie terenowej jednostki KRUS w Kaliszu odbyło się podsumowanie powiatowego etapu konkursu plastycznego pt. "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom". W konkursie wzięło udział 600 uczniów z 20 szkół podstawowych z powiatu kaliskiego. Celem tego konkursu było promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym. Konkurs przebiega w dwóch etapach wojewódzkim i centralnym.

Ze względu na rozwój zdolności artystycznych konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: dzieci klas 0-III oraz klas IV-VI. Wszystkie prace konkursowe oceniane były pod kątem zgodności z tematyką konkursu, walorów estetycznych oraz doboru techniki plastycznej.

Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy laureatom konkursu wręczyli organizatorzy konkursu, których reprezentowali:

  • Tomasz Busza - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu,
  • Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu,
  • Andrzej Zaleski - Dyrektor Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp.

Wielkopolska izba Rolnicza podarowała upominki oraz gadżety dla wyróżnionych dzieci w konkursie. Wszystkie prace konkursowe będzie można zobaczyć w kaliskim starostwie i w siedzibie terenowej jednostki KRUS w Kaliszu, gdzie będą przemiennie eksponowane.

Katarzyna GrzelakSpotkanie sołtysów z powiatu kaliskiego

Ponad stu sołtysów z powiatu kaliskiego zebrało się na seminarium poświęconym cyfryzacji oraz konkursowi "Pięknieje Wielkopolska Wieś". Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Zebranych gości powitał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który wraz z Tadeuszem Maciejewskim Prezesem Rady Powiatowej w Kaliszu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów co pół roku organizuje spotkanie sołtysów powiatu kaliskiego.

Temat telewizji cyfrowej przybliżył Przemysław Sikorski z TVP Poznań, a o konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" mówił Dariusz Młynarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Spotkanie

Podczas spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak nawiązał do apelu o poparcie w dalszych pracach parlamentarnych rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt, przedłożonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczący przedstawił szczegółowo jakie konsekwencje poniesie za sobą utrzymanie zakazu uboju zgodnego z obyczajami religijnymi. Zebrani sołtysi przyjęli przez aklamację treść przedstawionego apelu.

Katarzyna GrzelakTargi Ogrodnicze w Opatówku

Goście

W dniach 27-28 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyły się po raz szesnasty Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe "Pamiętajcie o ogrodach ...". Organizatorami targów byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku i Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Wśród gości zwiedzających wiosenne targi w Opatówku był Poseł na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotr Walkowski.

Mimo zmiennej pogody zainteresowanie imprezą było duże, dopisali zarówno wystawcy jak oraz zwiedzający i kupujący. Na targach swoją ofertę z branży ogrodniczej i rolniczej zaprezentowało około 150 wystawców. Setki gości oglądało najnowsze rozwiązania do ogrodów, robiło zakupy. Prawie każdy wyjeżdżał z roślinami. Największym powodzeniem cieszyły się sadzonki kwiatów do ogrodów, wszelkiego rodzaju iglaki, drzewka ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, rośliny pokojowe a także meble i altany. Dopełnieniem oferty były stoiska handlowców wystawiających kosiarki, piły, narzędzia ogrodnicze i nawozy.

Na program imprezy targowej złożyły się konkursy na najlepszy produkt, na najlepiej zaaranżowane stoisko oraz loteria fantowa, w której uczestnicy wygrali m.in. nagrody ufundowane przez Starostę Kaliskiego, Wójta Gminy Opatówek i Dyrektora ZS im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Podczas targów odbył się również koncert zespołu "Niechcice" i XVI Rajd Ogrodnika, w którym wzięło udział blisko 300 osób. Odbyły się też "dni otwarte", podczas których została przedstawiona oferta dydaktyczna szkoły w Opatówku, a także otwarto izbę pamięci poświeconą patronowi szkoły Stanisławowi Mikołajczykowi.

Targi w Opatówku

Na imprezie pojawiło się też wiele stoisk oferujących przekąski, napoje, ozdoby, pamiątki i zabawki. Swoje promocyjne stoisko wystawił Powiat Kaliski oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, na którym zainteresowani mogli zasięgnąć informacji i porad na tematy rolnicze.

Katarzyna Grzelak