Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Kępnie

Herb

Powiat Kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski. Graniczy z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Należy do powiatów średniej wielkości, a jego powierzchnia wynosi 608,27 km kw. Obszar ten zamieszkuje 56.734 osób. Jedynym miastem powiatu jest Kępno, w którym mieszka ok. 15 500 osób. Przez tę swoistą stolicę, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Warszawa oraz Katowice - Poznań.
Zasadniczo powiat ma charakter rolniczo - spożywczy z dobrze rozwiniętym rzemiosłem i handlem. Szczególną rolę w tym regionie odgrywa przemysł meblarski, potocznie mówi się o tzw. kępińskim zagłębiu meblowym.
W skład powiatu wchodzi 7 gmin: Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Pod katem rolniczym jest to obszar na którym przeważają gleby słabe. W produkcji roślinnej przeważają uprawy zbożowe oraz w mniejszym stopniu uprawa rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Powiat kępiński to 4920 gospodarstw, prowadzących produkcje na 44 tys. ha. Uprawa zbóż głownie na paszę dla trzody chlewnej, kierunku dominującym w produkcji zwierzęcej. Powiat kępiński aktywnie uczestniczy w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, 6 gospodarstw uczestniczy w programie ochrony zasobów genetycznych trzody chlewnej co stanowi 16% całej hodowli w kraju.
Forum Rolnicze Powiatu Kępińskiego

Foto

Tegoroczne forum powiatu kępińskiego odbyło się w dniu 17 marca 2014 roku w Sali OSP w Słupi p. Kępnem. Udział w nim wzięło łącznie ok. 50 osób. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji w rolnictwie. Spośród zaproszonych gości przybyli na spotkanie:

 • Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP,
 • Pan Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP i Prezes WIR,
 • Pan Dariusz Młynarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Pan Mieczysław Szempiński Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu, wraz z Panem Leszkiem Ilińskim przedstawicielem Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Przygodzicach,
 • Pan Piotr Łykowski Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, wraz z Panią Ilona Skiba Kierownik BP ARiMR w Kępnie,
 • Pan Andrzej Bobrowski Dyrektor OT ARR w Poznaniu,
 • Pan Henryk Marciniak Inspektorat Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kępnie,
 • Pan Lesław Szabłoński Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Panem Krzysztofem Rudzińskim Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
 • Pani Wiesława Nowak Z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu wraz z Panią Wiolettą Szkopek Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradczego WODR w Kępnie,
 • Pan Jarosław Działak Kierownik PIORiN w Kępnie,
 • Pani Grażyna Biegańska Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kępnie,
 • Rada Powiatowa WIR w Kępnie, oraz przedstawiciele pozostałych instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy z powiatu kępińskiego.

Na wstępie przewodniczący RP WIR w Kępnie Stanisław Niechciał powitał wszystkich przybyłych gości i rolników bardzo serdecznie oraz przedstawił program spotkania.

Realizując plan forum wystąpili:

ARiMR - Pan Piotr Łykowski - prezentacja podsumowująca dotychczasowe dopłaty: bezpośrednie, ONW, inwestycyjne oraz przedstawienie działań związanych z PROW 2014-2020.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Pan Lesław Szabłoński - omówił zagadnienia dotyczące afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego oraz białaczki.

Foto

ANR - Pan Mieczysław Szempiński - omówił kwestie związane z obrotem ziemią - sprzedażą oraz dzierżawą ze szczególnym wskazaniem gruntów znajdujących się w powiecie kępińskim. W tym temacie zabrał głos Pan Stanisław Niechciał odniósł się do kwestii współpracy ANR i WIR. Rolnicy zwrócili się z prośbą o sprecyzowanie przepisów dotyczących dzierżawy oraz zakupu gruntów, argumentując to z istniejącym problemem z nabyciem gruntów przez rolnika indywidualnego.

Poseł na Sejm RP, Prezes WIR pan Piotr Walkowski - w wystąpieniu szczegółowo omówił podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020. Prezes WIR nawiązał do tematu "uboju rytualnego", poinformował o ilości zebranych podpisów z całego województwa Wielkopolskiego, które stanowią 24% wszystkich zebranych podpisów w skali kraju oraz podziękował za poparcie projektu i zebrane przez powiat kępiński podpisy.

Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP odniosła się do współpracy z ANR i problemów związanych z przepisami dotyczącymi obrotu ziemią z Zasobu Skarbu Państwa - dzierżawą i zakupem gruntów przez indywidualnych rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Pan Andrzej Bobrowski - Dyrektor OT ARR w Poznaniu przedstawił informacje dotyczące działalności ARR a w szczególności dopłat do materiału siewnego - zwiększenie limitu pomocy de minimis.

Pani Wiesława Nowak - Z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu przedstawiła zakres dzielności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kontekście funduszy unijnych PROW na lata 2014 -2020.

Następnie zaprzyjaźnione firmy uczestniczące w forum przedstawiły krótką prezentację swojej działalności. Każdy uczestnik otrzymał materiały promocyjne i reklamowe.

Z kolei Pan Jarosław Działak - Kierownik PIORiN w Kepnie, przedstawił przepisy obowiązujące w wyniku wprowadzenia integrowanej ochrony roślin ze szczególnym wskazaniem wytycznych, które muszą być przestrzegane przez rolników.

Foto

W trakcie spotkania rolnicy mieli okazję do dyskusji oraz zadawania pytań zaproszonym gościom.

Prezes WIR podsumował w kilku słowach spotkanie. Zaprosił przybyłych rolników do udziału w Gali Wielkopolski Rolnik Roku - 23 marca, w podsumowaniu cyklu forów rolniczych - 7 kwietnia oraz w Śniadaniu Wielkanocnym - 13 kwietnia. Podziękował rolnikom za przybycie, mimo aury, która sprzyja prowadzeniu prac polowych. Spotkanie zakończył Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Stanisław Niechciał.

Paweł Stasiak
Posiedzenie Rady Powiatowej

W środę 29 stycznia bieżącego roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisław Niechciał. W spotkaniu uczestniczyli delegacji WIR z poszczególnych gmin oraz zaproszeni goście:

 • Pan Leszek Iliński ANR w Poznaniu,
 • Pani Ilona Skiba Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie,
 • Pani Wioletta Szkopek Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w powiecie Kępińskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • Pani Urszula Oleś pracownik Zespołu Doradczego w powiecie Kępińskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • Pan Grzegorz Grela pracownik Zespołu Doradczego w powiecie Kępińskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • Pan Jarosław Działak Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kępnie,
 • Pani Bożena Henczyca Wójt Gminy Perzów,
 • Pan Grzegorz Sobieraj Radny gminy Perzów,
 • Pani Cyryla Pietrus Sołtys Trębaczowa.
Foto

Głównym tematem spotkania było rozdysponowanie gruntów rolnych wśród rolników z zasobów ANR na terenie gminy Perzów oraz powiatu kępińskiego. Była to okazja do wymaimy podglądów oraz przedstawienia argumentów przez rolników oraz Pana Leszka Ilińskiego przedstawiciela ANR w Poznaniu.

Spotkanie było okazją także do przedstawienia zakresu działań i planów pracy na 2014 r. instytucji okołorolniczych, takich jak ARiMR, PIORiN oraz Powiatowego Zespołu Doradczego w powiecie Kępińskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Paweł Stasiak
Spotkanie w sprawie melioracji

Mając na uwadze fakt, że temat gospodarki wodnej zawsze budził i budzi nadal wielkie emocje, zorganizowano spotkanie w sprawie melioracji wodnych dla obszaru powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego, które odbyło się 12 listopada 2013 w Świetlicy "Tęcza" w Bralinie (pow. kępiński). Organizatorami tego wydarzenia byłi: Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Roman Wojtysiak - Wójt Gminy Bralin, oraz Łukasz Kuroszczyk - Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim. Swą obecnością zebranych zaszczycili: Marek Beer i Monika Paczyńska z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu, Adam Nowak - główny specjalista w Rejonowym Oddziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, Wioletta Szkopek - kierownik ZD w powiecie kępińskim. Na zebraniu byli obecni także przedstawiciele Izb Rolniczych, m.in. Marian Jacek Bochen i Stanisław Niechciał, którzy pełnią funkcję przewodniczących Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie i Kępnie, przedstawiciele Spółek Wodnych, przedstawiciele Urzędów Gmin z terenu powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego.

W przedmowie Krzysztof Grabowski podkreślił, że od 2011 roku województwo Wielkopolskie dysponuje znacznie wyższymi środkami z budżetu państwa na konserwacje rzek. W 2010 roku środki te wynosiły 11,5 mln, podczas gdy w 2011 było to już 20 mln. Tendencja wyższych dotacji utrzymała się także w roku 2012 i 2013. Dzięki temu ilość spółek wodnych otrzymujących dofinansowanie wzrosła z 60 do 120, a prace melioracyjne postępują w szybszym tempie.

Spotkanie

Dyrektor WZMiUW - Łukasz Kuroszczyk przedstawił zakres działalności Rejonowego Oddziału ZMiUW w Ostrowie. Oddział ten obejmuje powiat jarociński, krotoszyński, pleszewski kaliski, kępiński, ostrzeszowski i ostrowski. Z kolei zestawienie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych wykonywanych na terenie Inspektoratu w Kępnie omówił Henryk Marciniak - Kierownik Inspektoratu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kępnie. Przedstawia je tabela poniżej.

Roboty konserwacyjne i eksploatacyjne w latach 2012-2013 na terenie Inspektoratu w Kępnie

Roboty konserwacyjne w 2012 roku

utrzymanie cieków naturalnych na dł. 207,289 km co stanowi 64,9% ich rozmiaru ewidencyjnego (w tym cieków sprzętem mechanicznym na dł. 113,447 km)

utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na całej długości ewidencyjnej – 17,823 km

wykonanie remontów budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na ciekach naturalnych – 4 szt.

dokonanie zabudowy wyrw powstałych w skarpach cieków naturalnych – 4 szt.

Roboty konserwacyjne w 2013 roku obejmują

utrzymanie cieków naturalnych na dł. 224,746 km co stanowi 70,3% ich rozmiaru ewidencyjnego (w tym 16 km odmulenia koryt sprzętem mechanicznym)

utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na całej długości ewidencyjnej – 17,823 km

wykonanie remontów budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na ciekach naturalnych – 2 szt.

zabudowę wyrw powstałych w skarpach cieków naturalnych – 5 szt.

odmulenie osadnika rumowiskowego na rzece Złotnicy oraz osadników na zbiorniku wodnym w Kobylej Górze.

Roboty eksploatacyjne wykonane na ciekach naturalnych w latach 2012-2013’

przeglądy cieków oraz zlokalizowanych na nich budowli hydrotechnicznych

usuwanie zatorów i wiatrołomów

obkaszanie budowli

wykonywanie drobnych napraw i remontów budowli

zabudowa małych wyrw powstałych w korytach cieków

wykonanie konserwacji rzeki Niesob na terenie miasta Kępna z wywozem nieczystości poza obręb miasta na wysypisko śmieci

rozwożenie i zwożenie szandorów, piętrzenie wody na obiektach przystosowanych do nawodnień ( Dolina rz. Niesob, Dolina rz. Pomianki, Dolina rz. Czarnej Widawy, Muchy-Salomony, Skarydzew, Kraszewice B, Spółka Nadprośniańska.

W dalszej kolejności pracownicy Inspektoratu w Kępnie Barbara Ptak oraz Paweł Miszkieło zaprezentowali, jak wyglądały prace konserwacyjne cieków naturalnych w latach 2012-2013 na terenie powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. Zestawienia te pokazują tabele poniżej.

Konserwacja cieków naturalnych na terenie powiatu kępińskiego w latach 2012-2013

Gmina

Stan ewidencyjny cieków (km)

Cieki poddane konserwacji2012 (km)

2013 (km)

Baranów

29,16

23,91

27,58

Bralin

20,96

7,62

17,56

Kępno

29,43

17,13

16,21

Łęka Opatowska

30

19,15

26,05

Perzów

14,54

7,84

13,54

Rychtal

18,04

9,25

13,12

Trzcinica

10,55

7,55

10,55

RAZEM

152,68

92,54

124,61

Konserwacja cieków naturalnych na terenie powiatu ostrzeszowskiego w latach 2012-2013

Gmina

Stan ewidencyjny cieków (km)

Cieki poddane konserwacji2012 (km)


Czajków

12,35

4,83

6,6

Doruchów

24,96

17,8

16,15

Grabów nad Prosną

34,69

33,48

29,73

Kobyla Góra

20,8

14,85

4,45

Kraszewice

26,65

14,13

18,04

Mikstat

19,6

16,28

16,07

Ostrzeszów

27,75

13,48

9,1

RAZEM

166,59

114,84

100,14

Po części prelekcyjnej spotkania nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali zaproszeni goście. Podczas narady zwrócono uwagę na następujące problemy:

 • Znaczne zaniedbanie mniejszych cieków wodnych.
 • Mała liczba działających spółek wodnych w powiecie ostrzeszowskim ( tylko 4 aktywne).
 • Niska ściągalność składek członkowskich.
 • Problem niestabilności poziomu wód rzeki Prosny, która stale zalewa łąki i pola uprawne.
 • Duże szkody wyrządzone przez bobry zwłaszcza na terenie gminy Grabów nad Prosną.
Spotkanie

Na temat każdego poruszonego problemu toczyła się dyskusja w gronie zebranych.

Kończąc spotkanie Krzysztof Grabowski serdecznie podziękował nie tylko za przybycie, ale również za wszelkie uwagi i zastrzeżenia, dzięki którym można zauważać problemy i je rozwiązywać.

Maria Deresińska
Biuro WIR w Ostrzeszowie
Kępińskie Dożynki 2013

W niedzielę 15 września 2013 r. na ternie boiska sportowo w Piaskach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kępnie i Urząd Gminy Łęka Opatowska. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przejechał główną ulicą wsi. Oficjalną część dożynek rozpoczęło złożenie przez starostów dożynkowych i wójtów z poszczególnych gmin na ręce gospodarzy: Starosty Kępińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza i Wójta Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego wieńców i chlebów dożynkowych. Następnie odbył się Obrzęd Wieńca i Chleba, gdzie na ręce starosty i wójta p. Sylwia Skiba i p. Marek Skąpski - tegoroczni Starostowie Dożynek złożyli wieniec i chleb. Po obrzędzie władze symbolicznie podzieliły się chlebem z przybyłymi gośćmi oraz mieszkańcami Piasek.

Dożynki

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści: Senator RP - Pani Andżelika Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Andrzej Grzyb i Poseł RP Pan Piotr Walkowski.

Podczas części oficjalnej wręczono także odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczenia wręczono: p. Marii Hadryś, p. Marianowi Jędreckiemu, p. Stanisławowi Kamińskiemu, p. Tadeuszowi Krzymińskiemu, p. Ignacemu Mońce i p. Józefowi Skąpskiemu. Zostało również wręczone odznaczenie im dr. Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Przyznawane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odznaczenie wręczono Panu Józefowi Nawrotowi.

Dożynki

W czasie uroczystości wręczono również nagrody w związku ze zorganizowanym w bieżącym roku już XIII konkursem dla sołtysów Powiatu Kępińskiego pt. "Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy". W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono następujących laureatów i przyznano:

 1. miejsce - Pani Lucynie Sip - sołtys wsi Działosze;
 2. miejsce - Panu Romanowi Mejza - sołtysowi wsi Grębanin Kolonia I
 3. miejsce równorzędnie - Panu Zenonowi Noculak - sołtysowi wsi Marianka Mroczeńska, Panu Tadeuszowi Osada - sołtysowi wsi Lipie, Panu Krzysztofowi Zawada - sołtysowi wsi Zgorzelec.

Nagrody dla laureatów ufundowali współorganizatorzy konkursu, to jest:

 • Pan Włodzimierz Mazurkiewicz - Starosta Kępiński;
 • Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Wielkopolska Izba Rolnicza;
 • Senator RP - Pani Andżelika Możdżanowska.

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, następnie Wójt Gminy Łęka Opatowska - Witold Jankowski zaprosił wszystkich do stołu dożynkowego, na którym znajdowało się specjalnie przygotowane na tą okazję "swojskie jadło".

Paweł Stasiak
Foto: Starostwo Powiatowe w Kępnie