Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza
Logo

Rada Powiatowa
w Koninie

Herb

Powiat koniński położony jest w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski. Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
Powiat koniński to drugi pod względem ilości gmin powiat w Wielkopolsce. Liczy 14 gmin, z czego 9 to gminy wiejskie, a 5 gminy miejsko-wiejskie, podzielone łącznie na 296 sołectw. Zajmuje powierzchnię 1578,7 km kw. i jest czwartym, co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju. Ludność powiatu konińskiego liczy ponad 128 tys. mieszkańców, w tym 86% stanowi ludność na terenach wiejskich. Na terenie powiatu konińskiego funkcjonuje około 13.700 gospodarstw rolnych. Największy udział w powierzchni zasiewów mają zboża. Powiat koniński dysponuje dużą powierzchnią sadów, a także jednym z największych w województwie wielkopolskim areałem łąk i pastwisk. Powiat jest potentatem w produkcji mleka.
Problem muflonów w powiecie konińskim

Na terenie gminy Kramsk w powiecie konińskim problemem stały się w ostatnim czasie szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez muflony. Zwierzęta te, nietypowe dla Polski centralnej, zostały sprowadzone na teren gminy przez jedno z kół łowieckich w 2007 r. W chwili obecnej, jak szacują rolnicy, stado liczy około 60 szt. Zdaniem Prezesa Koła Łowieckiego jest ich mniej - ok. 40 szt. Prawo łowieckie nie przewiduje odszkodowań za wyrządzone szkody przez ten gatunek zwierząt. Rolnicy zwrócili się z prośbą o pomoc do biura powiatowego WIR w Koninie.

W spotkaniu rolników i Wójta Gminy Kramsk z przedstawicielami Koła Łowieckiego uczestniczył członek Zarządu WIR Krzysztof Kwiatoń oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka. W trakcie spotkania udało się ustalić, że 10-letni plan łowiecki Koła zakładał, iż pogłowie muflonów w roku 2017 będzie liczyło zaledwie 10 szt. Oznacza to znaczne przekroczenie planu. Ustalono też, że pomimo niepokojących sygnałów napływających od rolników Koło zaplanowało na rok 2014/2015 odstrzał zaledwie 5 młodych muflonów oraz 2 tryków.

Foto

Jak wynika z dalszych czynności podjętych przez Urząd Gminy tj. korespondencji z Nadleśnictwem Konin, zmiana planu odstrzałów w roku bieżącym jest możliwa tylko i wyłącznie na wniosek dzierżawcy obwodu łowieckiego. Tymczasem taki wniosek od Koła Łowieckiego dotąd nie wpłynął.

Elżbieta Bryl
Forum Rolnicze Regionu Konińskiego

Foto

25 marca 2014r. w Węglewie odbyło się Forum Rolnicze powiatów regionu konińskiego (Koło, Konin, Słupca, Turek), w którym uczestniczyło ok.160 osób. Spotkanie otworzyła i przewodniczyła jego obradom Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm RP; Tomasz Nowak, Zbigniew Dolata i Piotr Walkowski, Członek Zarządu WIR - Krzysztof Przygoński, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARIMR, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR OT w Poznaniu, Wiesława - Nowak z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - Z-ca Dyrektora OT ANR, Lesław Szabłoński - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Mirosława Kaźmierczak - z-ca Dyrektora KRUS w Poznaniu, Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie, doradcy rolni, samorządowcy oraz rolnicy.

Foto

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez Kierownik BP WIR w Koninie Elżbietę Bryl o problemie związanym z funkcjonowaniem i przeznaczeniem zbiornika Jeziorsko. W tej samej sprawie glos zabrał Poseł Tomasz Nowak, który poinformował zebranych o podjętych działaniach w zakresie rozwiązania problemu notorycznych zalań Doliny Warty.

Następnie głos zabrał Piotr Walkowski Poseł na sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który omówił szczegółowo podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020 oraz odniósł się do problemu funkcjonowania zbiornika Jeziorsko.

Foto

W dalszej części spotkania zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa:

 • ARiMR: podsumowanie kampanii 2013, dopłaty bezpośrednie, ONW, inwestycje, PROW 2014-2020,
 • ARR: obrót ziemią rolną - sprzedaż i dzierżawa,
 • ANR: zadania agencji, ceny gruntów, informacja o ilości sprzedanych gruntów w poszczególnych powiatach (Koło, Konin, Słupca, Turek),
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii: afrykański pomór świń, białaczka, choroba Aujuszkyego,
 • WODR: usługi doradcze, integrowana ochrona roślin,
 • KRUS: warunki przyznawania emerytur, waloryzacja świadczeń, promowanie bezpiecznej pracy,
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski: funkcjonowanie grup producenckich, działalność spółek wodnych,
 • Stowarzyszenie Księgowych Polskich: rachunkowość rolnicza.
Foto

Sponsorzy, którzy służyli pomocą w zorganizowaniu spotkania:

 • Bank BGŻ oddział w Koninie
 • piTERN Sp. z o.o.
 • Macif Życie
 • Lumen Technik sp.z o.o.

Serdecznie dziękujemy!

Beata Włodarczyk - BP WIR w Kole
Foto: Przemysław Tomczak - BP WIR w Turku
Ogłoszenia ANR

 • Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z byłego PGR Maliniec w obrębach Kamienica gm. Kazimierz Biskupi i Wola Spławiecka gm. Kleczew.Bal Rolnika

Tradycyjnie, jak każdego roku z początkiem stycznia, odbył się kolejny, już 8-my doroczny Bal Rolnika. W bieżącym roku na pięknej sali w hotelu "Wityng" bawiło się 110 osób z powiatu konińskiego i kolskiego. Gościem honorowym, który dokonał otwarcia Balu oraz złożył życzenia noworoczne był Wicestarosta Koniński Andrzej Nowak. Zabawa rozpoczęta lampką szampana o godz. 20 trwała do godz. 6 rano.

Sala balowa

Sale balowe czekają na gości

Jak podkreślali uczestnicy, to, co w sposób szczególny zachęca do udziału w zabawie, to fakt, że z każdą nawet dopiero poznaną osoba można porozmawiać. Z racji bowiem wykonywanej na co dzień pracy, tematów do rozmów nie brakuje. A ludzie, którym dobrze się ze sobą rozmawia, chętnie ze sobą przebywają i razem dobrze się bawią.

Bal wpisał się już na stałe do kalendarza imprez rolniczych w powiecie konińskim. Organizowany przez biuro powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie odbywa się corocznie od 2006 r. Termin, to zawsze początek roku, zwykle w pierwsza lub druga sobota stycznia.

Tradycją balu jest także uhonorowanie osób, które w ostatnim roku osiągnęły sukces lub wyróżniły się w sposób szczególny. Tym razem gratulacje przyjęli rolnicy, którzy obok pracy w swych gospodarstwach znajdują czas na pracę społeczną. Za pomoc powodzianom oraz działalność na rzecz Szkoły Podstawowej w Patrzykowie uhonorowani zostali Państwo Dorota i Piotr Mizerni z powiatu konińskiego oraz aktywnie działający na rzecz rolników i m.in. Orkiestry Świątecznej Pomocy społecznicy z powiatu kolskiego Państwo Magdalena i Henryk Krygierowie.

Elżbieta Bryl
Ogłoszenia ANR

Do pobrania:Na praktykę do Polski

Na terenie powiatu konińskiego przebywa Charléne Colin z Francji. Ta młoda, 20-letnia uczennica francuskiej szkoły rolniczej odbywa staż w gospodarstwie Państwa Ilony i Marka Michalaków w Kucharach Borowych gm. Rychwał. W ten sposób młoda Francuzka realizuje swoje marzenie o praktyce w polskim gospodarstwie mlecznym.

Charlene

Państwo Michalak produkują rocznie ponad 620 tys. l. mleka. Obecnie rozbudowywana obora, wybudowana w 2007 roku spełnia standardy UE. Zatem, czy warto było przyjechać do Polski?

Charléne jest pod wrażeniem tego, co w Polsce zobaczyła. Polskie rolnictwo nie odbiega znacząco od francuskiego. Po zastanowieniu odpowiada, że gospodarstwa francuskie są wyposażone w większe maszyny rolnicze. Chodzi nie tyle o gospodarstwo Państwa Michalaków, ile ogólnie inne gospodarstwa na polskiej wsi. Jednocześnie rolnicy francuscy blisko współpracują w grupach producenckich. Dotyczy to zwłaszcza wspólnego zakupu ciężkiego sprzętu rolniczego. Rolnicy zgromadzeni w spółdzielniach, dzięki takiej współpracy mogą kupić większe, droższe maszyny, które są lepiej wykorzystane, bo pracują na dużych powierzchniach i służą większej liczbie rolników.

Charlene

Praktykantka przebywa w Polsce od 19 kwietnia. Już 15 lipca wyjeżdża na dalszy ciąg stażu, tym razem na Litwę. Również do gospodarstwa mlecznego, bo produkcja mleka i maszyny rolnicze to jej pasje. Jest to tym bardziej niezwykłe, że nie pochodzi z gospodarstwa. Rodzice wykonują zupełnie inne zawody. Na pytanie o plany na przyszłość odpowiada, że chce ukończyć studia rolnicze, zdobyć tytuł inżyniera i prowadzić gospodarstwo. Chce zarządzać gospodarstwem i wziąć za nie pełną odpowiedzialność.

Do Polski będzie wracać. Już planuje przyjazd w wakacje przyszłego roku. Jest mile zaskoczona serdecznością, jakiej doświadczyła w rodzinie Państwa Michalaków. Oni również chwalą pracowitość Charléne, dla której nawet wstawanie do udoju o 6.00 rano nie stanowi problemu. Ponieważ staż w Polsce dobiega końca, ostatni tydzień pobytu francuska stażystka spędza nad polskim morzem, dokąd pojechała wraz z gospodynią i jej córeczkami.

Na koniec kilka słów z listu, jaki otrzymałam z Bretońskiej Izby Rolniczej w Rennes od współpracującej z Wielkopolską Izbą Rolniczą Gabrielle Joly:
"Chciałam podzielić się z tobą dobrymi wiadomościami ze strony naszej praktykantki, Charléne, która jest tak zadowolona i wzruszona miłością, gościnnością gospodarzy Ilony i Marka, że to naprawdę mnie ucieszyło, bo bariery językowe były ogromne - ale wydaje się, że z każdej strony duże wysiłki zostały popełnione, i zaangażowanie osobiste, żeby wszystko ułatwiać i żeby wszystko wyszło dobrze. Więc chciałam Wam serdecznie podziękować za tych wspaniałych ludzi ..."

Elżbieta BrylMinisterstwo Finansów ws. kopii faktur za paliwo rolnicze

Do biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie od ubiegłego roku zwracają się rolnicy z prośbą o wyjaśnienie, czy słusznie w niektórych gminach naszego powiatu są pobierane opłaty za zwrot faktur na paliwo rolnicze. Problem dotyczy tych rolników, którzy rozliczają się z podatku VAT na zasadach ogólnych i w związku z powyższym do celów kontroli skarbowej muszą zachować te faktury.

Po złożeniu odpowiednich zapytań otrzymaliśmy odpowiedź p. Justyny Przekopiak - Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów. Wynika z niej, że gmina po wydaniu decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym ma obowiązek zwrócić rolnikowi faktury bezpłatnie. Pozostawiając kopie faktur do celów dowodowych, organ administracji publicznej zgodność z oryginałem poświadcza z urzędu, a zatem poświadczenie to pozostaje poza zakresem ustawy o opłacie skarbowej

Tylko w sytuacji, jeśli rolnik zażąda zwrotu oryginału faktury w trakcie trwania postępowania, gmina ma prawo pobrania opłaty w wysokości 5 zł od jednej faktury.

Wiele innych wątpliwości związanych z tzw. paliwem rolniczym wyjaśnia Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dziale Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego.

Elżbieta BrylZalania i podtopienia w Dolinie Warty

W chwili obecnej sytuacja rolników gospodarujących na gruntach w Dolinie Konińsko-Pyzderskiej po raz trzeci w ciągu ostatnich 6 lat jest bardzo trudna. Zalanych zostało ok. 80% gruntów. Najgorsze jest to, że wylew nastąpił na tzw. "przednówku" to jest jeszcze przed jakimikolwiek zbiorami, w tym także przed zbiorem pierwszego pokosu siana.

Zalane użytki rolne

Widok na łąki i pola uprawne w Dolinie Konińskiej - 20. 06. 2013. Foto: E. Bryl

Taki poziom wody w Dolinie Konińskiej utrzymuje się od ok. 1 czerwca br. Po zejściu wód pozostają zniszczone uprawy i zdegradowane środowisko naturalne. Najbardziej ucierpi tu ptactwo oraz bezcenne siedliska roślinności łąkowej, Obraz na fotografii to obszar NATURY 2000 w Koninie. Obowiązuje tu Dyrektywa Ptasia (kod PLB 300002 Dolina Środkowej Warty) oraz Dyrektywa Siedliskowa (kod PLH 300009 Ostoja Nadwarciańska). Po raz kolejny te tereny zostały zalane, między innymi z powodu konieczności ochrony ptaków na zbiorniku Jeziorsko. Rolnicy pytają - czy żeby chronić rezerwat przyrody na sztucznym zbiorniku trzeba niszczyć naturalne środowiska poniżej zbiornika? Rzeka Warta w tym miejscu znajduje się w odległości ok. 1,5 km. Gdyby przyjrzeć się zawartości tych wód, to znajdziemy tam np.: zatopione sarny oraz inne zwierzęta. Opary utrzymujące się w tym terenie stwarzają zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców.

Zalane użytki rolne

Osoby, które czują się poszkodowane oraz zagrożone takim stanem rzeczy proszone są o kontakt i zgłaszanie się do biura powiatowego WIR w Koninie ul. Hurtowa 1 pok. 205 tel.: 63 -243 85 34 w godz. od 7.30 do 15.30.

Elżbieta Bryl

Czytaj także: Pismo do Premiera w sprawie zbiornika Jeziorsko
Zobacz galerię fotografii