Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Obornikach

Herb

Powiat Obornicki położony jest na północ od aglomeracji poznańskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Wełną i Flintą. Zajmuje obszar 712,7 km kw. Obejmuje trzy jednostki samorządu terytorialnego: gminę miejsko-wiejską Oborniki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno i gminę wiejską Ryczywół. Obecnie powiat obornicki zamieszkuje prawie 56 tys. mieszkańców, przy czym blisko 48% mieszka na wsi. Samorząd pomocniczy stanowią 74 sołectwa.
Przez teren powiatu przebiega kilkanaście szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz dwa szlaki wodne. Bazę turystyczną stanowią gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i noclegowe oraz liczne obiekty gastronomiczne. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu i w Rogoźnie.
Powiat obornicki jest ciekawym zakątkiem Wielkopolski. Obfituje w rzeki, jeziora, lasy, rezerwaty i pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury. Grunty leśne zajmują 31% powierzchni całego powiatu. O walorach krajoznawczych powiatu obornickiego świadczy obecność siedmiu jezior (Rogozińskie, Prusieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne, Małe), siedmiu rezerwatów przyrody (Buczyna, Promenada, Wełna, Słonawy, Dołęga, Chlebowo, Dolina Kończaka) oraz siedmiu rzek (Warta, Wełna, Mała Wełna, Kończak, Flinta, Sama oraz Samica). Ponad 300 pomników przyrody oraz liczne osobliwości stanowią dodatkową atrakcję przyrodniczą.
Dożynki Wojewódzko - Archidiecezjalne 2014

Œwięto plonów to piękny czas, przywołujący myśli związane z rodzinnym domem, zapachem chleba i złotymi kłosami zbóż. Ten piękny ludowy zwyczaj zaświadcza nie tylko o bogatej tradycji polskiej wsi, ale jest też symbolem dostatku dla nas wszystkich na cały rok.

W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku na lądowisku Słonawy koło Obornik odbyły się XVI Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Gospodarzami Dożynek byli Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik. Starostami tegorocznego Święta Plonów byli Małgorzata Najdek i Karol Kowalski.

Uroczystości dziękczynienia za zebrane plony rozpoczęła msza święta, którą celebrował Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.

Ludowe obrzędy dożynkowe zaprezentował uczestnikom Dożynek w Słonawach Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolanie". Na tym jednak nie zakończyły się występy artystyczne zespołów ludowych bo prezentowały się jeszcze takie zespoły jak: Maniewiacy, Zespół Rożnowiane, Brass Band czy Zespół Ludowy Objezierze.

Marszałek Marek Woźniak w słowach skierowanych do uczestników Święta Plonów odwołał się do silnej tradycji dziękczynienia za zebrane plony, które zrodziła ziemia. Podziękował przede wszystkim rolnikom "za trud na roli i za chleb, którym teraz może się cieszyć cała wielkopolska wspólnota". Marszałek wyraził także uznanie dla wielkopolskich rolników za dobre wykorzystanie środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, dzięki którym zmodernizowali, rozbudowali i unowocześnili swoje gospodarstwa.

Prezydent Rzeczy Pospolitej Bronisław Komorowski, doceniając trud jaki trzeba włożyć w to aby móc wypiec chleb przysłał okolicznościowy adres.

Przy okazji Dożynek zorganizowana została wystawa rolnicza, którą wraz z Krzysztofem Grabowskim- Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzyła Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w MRiRW.

W wystawie udział wzięło ponad 100 wystawców z całej wielkopolski. Prezentowano produkty lokalne, sprzęt rolniczy, zwierzęta, rośliny ozdobne, sadownicze, rękodzieło i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.

Wśród stoisk instytucji działających w otoczeniu rolnictwa było również stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej. WIR przygotowała grochówkę dla rolników. Każdy rolnik mógł się poczęstować gorącą pyszną grochówką z wojskowego kotła. Nie zapomnieliśmy też o dzieciach. Dla nich przygotowaliśmy konkursy plastyczne na malowanie owoców i warzyw. Dla trochę starszych łamigłówki umysłowe. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało nagrodę-upominek.

Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach zachęcania do spożywania polskich owoców i warzyw częstowała jabłkami wyhodowanymi przez obornickich sadowników.

Dożynkom towarzyszył również konkurs na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy". Komisja konkursowa uznała, że najładniejszym wieńcem dożynkowym był wieniec przygotowany przez powiat pilski. Był również konkurs dla wystawców na najciekawsze stoisko - w tym konkursie pierwsze miejsce zajęła Lokalna Grupa Działania "Trzech Rzek". Dużym zainteresowaniem gości dożynkowych cieszyło się stoisko Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie i pokaz pracy lokomobili. To zabytkowy sprzęt rolniczy działający podobnie jak kocioł lokomotywy parowej tyle, że znacznie mniejszych rozmiarów.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, parlamentarzyści wielkopolscy, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, samorządowcy, duchowieństwo i przedstawiciele służb mundurowych.

Ostatnim punktem programu tegorocznych Dożynek Wielkopolskich był koncert Andrzeja Piasecznego.

Marta Ceglarek
Wielkopolskie Forum Rolnicze

Po raz kolejny w Sali Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyło się Forum Rolnicze, na które przybyło ponad 150 osób. Tegoroczne spotkanie odbyło się 24 lutego 2014 r. Zostało zorganizowane przez Radę Powiatową WIR powiatu obornickiego i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Obrady zdominowały następujące zagadnienia: rozdysponowanie środków unijnych na lata 2014-2020, konsekwencje wywołane zakazem uboju rytualnego oraz zakup ziemi z ANR.

Foto

Spotkanie prowadził Janusz Piechowiak - przewodniczący Rady Powiatowej w Obornikach. W zastępstwie Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby przybyła Edyta Wieczorkiewicz - dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich, która omówiła przydział kwot dla poszczególnych państw unijnych. W latach 2014-2020 czekają nas zmiany w programach pomocowych, m.in. nie będzie rent strukturalnych. Polska z kwotą 73 mld euro jest liderem w Europie. Prawie 10 mld otrzymamy na wspólną politykę rolną. W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich środki finansowe zostaną spożytkowane na pobudzenie konkurencyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi. Pani dyrektor pozytywnie oceniła Lokalne Grupy Działania.

Foto

Burzliwą dyskusję wywołał temat zakazu uboju naturalnego bydła i drobiu. Rolnicy wskazywali na straty, upadki zakładów przetwórczych mięsa wołowego a w konsekwencji straty producentów rolnych. W dyskusję włączył się Piotr Walkowski - poseł RP. Który stwierdził, że po zakazie uboju rytualnego nasz eksport odnotował straty ok. 2 mld zł. Prezes WIR wyjaśnił, że wycofując się z uboju rytualnego nasze miejsce zapełni inne państwo, Polska przez to straci rynek zbytu. Przedstawił dane statystyczne, z których wynika spadek pogłowia trzody chlewnej z 25 mln sztuk z lat 70-tych do ponad 11 mln sztuk. Z tego względu powołano zespół do spraw restrukturyzacji trzody chlewnej, którego propozycją jest dotowanie stada loch w liczbie 150-750 szt. Przewodniczący RP Janusz Piechowiak nie zgadza się z taką propozycją, przekonując, że większość gospodarstw rolnych w naszym powiecie posiada mniej niż 100 loch. Stwierdził, że z tej pomocy skorzystają nieliczni.

Organizację przetargów i sprzedaż ziemi w powiecie obornickim szczegółowo omówił Sławomir Pietrzak - Dyrektor wielkopolskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. W Polsce na 1,5 mln ha użytków rolnych 10% znajduje się we władaniu ANR. W Wielkopolsce 1 ha ziemi kosztuje średnio 27.400 zł, cena ta ciągle wzrasta w związku z dużym zainteresowaniem zakupu. W związku z pojawiającymi się problemami przy sprzedaży gruntów rolnych, Wielkopolska Izba Rolnicza bierze udział w komisjach przetargowych, co pozwala usprawnić sprzedaż zgodnie z prawem. Dyrektor Pietrzak przypomniał, że po roku 2016 obrót ziemią zostanie uwolniony i trudno przewidzieć na jakim poziomie będą kształtować się ceny gruntów rolnych. Dyrektor wyjaśnił, że do 2013 r. w Wielkopolsce sprzedano 298 ha ziemi spółką z kapitałem zagranicznym.

Foto

Na zakończenie forum rolniczego Piotr Walkowski - Prezes WIR podziękował zaproszonym gościom za udział i ciekawą dyskusję poruszającą problemy naszych gospodarstw rolnych. Zaprosił wszystkich do Poznania na konferencję podsumowującą, która odbędzie się 25.03.2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Opracowanie:
Paweł Bydałek