Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza
Logo

Rada Powiatowa
w Ostrowie Wlkp.

Herb

Rada powiatowa


Powiat Ostrowski leży w południowo - zachodniej Wielkopolsce. Składa się z ośmiu gmin. Zajmuje łącznie powierzchnię 116 tysięcy ha. Użytki rolne stanowią 70.997 ha tj. 61%, z tego powierzchnia gruntów ornych 55.364 ha, powierzchnia trwałych użytków zielonych 15.361 ha, sady 165 ha, grunty pod stawami 107 ha, lasy 32 tys. ha tj. około 28%. Grunty orne niestety nie są atrakcyjne pod względem żyzności, w skali bonitacyjnej ponad 50% stanowią klasy V i VI. W jednej z gmin, która posiada grunty dobrej bonitacji uprawia się głownie warzywa.
Przemysł przetwórczy skupia się głównie w mieście Ostrów Wielkopolskim. Na terenie miasta funkcjonuje jedna z najstarszych mleczarni w Polsce mająca 125-letnią tradycję. W powiecie istnieją także zakłady produkcji pasz i koncentratów dla zwierząt. Ważną pozycję w powiecie ostrowskim zajmuje rolnictwo, które stanowi solidne zaplecze dla przemysłu spożywczego. Istnieje tu 6458 gospodarstw rolnych, przeważają gospodarstwa o średnim areale 11 ha, zajmujące się hodowlą i uprawą ziemi. W produkcji zwierzęcej dominują gospodarstwa ukierunkowane na chów i hodowlę drobiu i trzody chlewnej oraz bydła. W powiecie ostrowskim zarejestrowanych jest 2572 stad bydła, 4.070 stad trzody chlewnej, 11 stad owiec oraz 17 stad kóz. W powiecie funkcjonuje także 140 ferm drobiowych, w których produkuje się 4 mln sztuk drobiu (kurczaki, kaczki, gęsi).
W powiecie działa kilka grup zrzeszających producentów rolnych: hodowców drobiu i hodowców trzody chlewnej. Istotną gałęzią gospodarki w Powiecie Ostrowskim, oprócz rolnictwa, jest także turystyka. Posiadamy 16 gospodarstw agroturystycznych, a w nich 129 miejsc noclegowych. Niewątpliwie urokliwe są na tym terenie liczne stawy rybne, które stanowią przy okazji miejsce żerowiska dla ciekawych gatunków ptaków.Panu Piotrowi Walkowskiemu,
Posłowi na Sejm RP i jednocześnie Prezesowi Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ś. p.
Matki
składają: Delegaci, Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Turniej Zrywania Kaczora Chynowa 2014 - relacja

Po raz 81 w Chynowej (Gmina Przygodzice) odbył się Turniej Zrywania Kaczora. Królem "Zrywania kaczora" został Karol Królak, wicekrólem Marcin Kurczaba.

Foto

Celem tej niezwykłej rywalizacji jest zerwanie głowy, a w drugiej części tułowia kaczora zawieszonego wysoko na lince. Jeździec musi to uczynić konno, w ruchu, stojąc w strzemionach lub bezpośrednio na siodle. Od początku swojego istnienia turniej jest nie tylko okazją do zaprezentowania jeździeckich umiejętności przez jego uczestników ale także do spotkań i zabaw w gronie hodowców koni i miłośników tych pięknych zwierząt.

Foto

Turniejowi towarzyszył wyścig konny, przejazd bryczkami oraz dziecięca wersja "zrywania kaczora" gdzie oryginalne trofeum zastąpiono pluszową kaczuszką. Imprezę zakończyła wspólna biesiada podczas której serwowano tradycyjną wielkopolską czerninę.

Imprezę zorganizował Sołtys i Rada Sołecka wsi Chynowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej, Ochotnicza Straż Pożarna i Gminny Ośrodek Kultury z Przygodzic. Inicjatywę jak co roku wsparła Gmina Przygodzice oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Foto

Turniejowym zmaganiom przyglądała się licznie zgromadzona publiczność, wśród której byli Poseł na Sejm RP Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak.

Katarzyna Strzyż
Turniej Zrywania Kaczora - zaproszenie

Foto

Zabawa hippiczna zwana "Zrywaniem kaczora" organizowana jest 27 lipca 2014 w Chynowej (gmina Przygodzice) z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Chynowa przy wsparciu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń odbywających się w Południowej Wielkopolsce i co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników i wielbicieli jazdy konnej jak i mieszkańców regionu.

Turniej Zrywania Kaczora ma przeszło 80 letnią tradycję i zapoczątkowany został na pograniczu gmin Przygodzice i Odolanów. Tej niezwykle widowiskowej konkurencji towarzyszy barwny korowód ulicami wsi oraz wspólna biesiada.

Co roku impreza przyciąga nie tylko wielbicieli sportów hipicznych i miłośników koni ale także smakoszy. Organizatorzy przy okazji turnieju częstują gości potrawami z kaczki w tym tradycyjna wielkopolską czerniną. Poniżej zamieszczamy link pod którym znajdziecie Państwo przepisy na smaczne i zdrowe potrawy z kaczki:
www.wir.org.pl/aktualne/swieto_kaczki_przepisy.pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Do pobrania: plakat

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Turniej Wsi Gminy Przygodzice

W niedzielę 13 lipca w Przygodzicach po raz X odbył się Turniej Wsi Gminy Przygodzice. Przedstawiciele poszczególnych sołectw walczyli o puchar oraz możliwość organizacji XI edycji imprezy. Zwycięzcą tegorocznego turnieju zostało sołectwo Janków Przygodzki i to właśnie w Jankowie, mieszkańcy gminy Przygodzice rywalizować będą w przyszłym roku. Drugie miejsce zajęło sołectwo Przygodzice, trzecie miejsce zdobyli reprezentanci wsi Dębnica.

Foto

Turniej Wsi łączy widowiskowe konkurencję, zdrową rywalizację oraz dobrą zabawę. Sztandarowe konkurencje turnieju to rzut chomątem, kulanie balota oraz ubijanie białek. Imprezie towarzyszą prezentacje kulturalne, a całość kończy się wspólną zabawą taneczną.

Organizatorami turnieju wsi jest Wójt Gminy Przygodzice, Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oraz samorządy mieszkańców wsi.

Foto

Gratulacje zwycięzcom złożył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który wręczył Puchary zwycięzcom konkurencji "Rzut chomątem" oraz "Kulanie balota".

Tekst: Katarzyna Strzyż
Zdjęcia: Tomasz Wojtasik
Festyn pod hasłem "Wszystkie dzieci nasze są"

Foto

Ponad 600 dzieci skorzystało z atrakcji przygotowanych przez organizatorów festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 8 czerwca br. w Wysocku Wielkim. Festyn wpisał się w Wielkopolskie Święto Wsi.

Imprezę pod hasłem "Wszystkie dzieci nasze są" zorganizowało Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ, Wielkopolska Izba Rolnicza, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski przy współpracy z Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem Kuroszczykiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wysocku Wielkim oraz Radą Sołecką i Sołtysem Wysocka Wielkiego Ryszardem Dymnym. Festyn współfinansowany był z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach festynu na dzieci czekały liczne atrakcje, z których mogli korzystać wraz z rodzicami. Talentami plastycznymi dzieci wykazały się w konkursach plastycznych. Powstało ponad 100 prac tematycznie nawiązujących do odbywającego się równolegle Festiwalu Potraw z Grzyba.

Foto

Do dyspozycji dzieci były dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny, z których najmłodsi korzystali bezpłatnie. Konkurencje sportowe i gry sprawnościowe dla wszystkich grup wiekowych przygotowały Panie ze Środowiskowego Hufca Pracy 15-4 OHP w Ostrowie Wielkopolskim. Była także ministrzelnica oraz pokazy sprzętu militarnego. Każde dziecko, które wzięło udział w konkursach plastycznych bądź sportowych lub w grach i zabawach zorganizowanych w ramach "zielonej szkoły" otrzymało nagrodę w postaci dyplomu oraz zabawki. Wśród dzieci rozdano 14 kilogramów cukierków oraz 400 soczków w kartoniku. Ciepłym posiłkiem dla dzieci była smaczna zupa, której rozdano 50 litrów.

Katarzyna Strzyż
Spotkanie Rady Powiatowej WIR z Doradcami WODR

Foto

16 czerwca odbyło się spotkanie Rady Powiatowej WIR z Zespołem Doradczym WODR w Powiecie Ostrowskim. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Cieślak, Wiesław Jędrzejewski Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Paweł Błaszczyk. Spotkanie prowadzili Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Piotr Walkowski oraz Kazimierz Mikołajczyk Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Powiecie Ostrowskim.

W trakcie spotkania przedstawione zostały propozycje działań doradczych WODR na rok 2015. Nowością w zakresie usług świadczonych przez doradców WODR będzie pomoc w ramach tzw. Grupy wsparcia beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013. Doradcy WODR będą służyć bezpłatną pomocą rolnikom, którzy ubiegają się o dofinansowanie swojej działalności z PROW 2007 - 2013 i spotkali się z odpowiedzią odmowną, wezwani zostali do uzupełnienia dokumentacji, bądź napotkali na innego rodzaju trudności związane ze złożonym wnioskiem. Również pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej weszli w skład powstałej grupy wsparcia i także do Biur Powiatowych WIR można zgłaszać się po pomoc.

Foto

Uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniu z zakresu Integrowanej Ochrony Roślin pt. "12 zasad stosowania środków ochrony roślin", przeprowadzonym przez doradcę z Powiatowego Zespołu Doradczego WODR w Powiecie Ostrowskim. W trakcie spotkania omówiono założenia PROW na lata 2014-2020. Korzystając z obecności zaproszonych gości poruszano także kwestie z zakresu świadczeń z KRUS, padło równioeż wiele pytań dotyczących działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Katarzyna Strzyż
Święto Kaczki Bugaj 2014

W dniach 14-15 czerwca na terenach kompleksu pałacowego Podonowskich w Bugaju (gmina Raszków) odbyło się II Krajowe Święto Kaczki czyli degustacja potraw z kaczki, konkursy i wspólne gotowanie Organizatorem imprezy był Krajowy Związek Grup Producentów Izba Gospodarcza. Współorganizatorem wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza, która odpowiedzialna była za przeprowadzenie Konkursu Kulinarnego na Najlepszą Potrawę z Kaczki. Celem Konkursu była promocja walorów zdrowotnych i smakowych kaczego mięsa. Do Konkursu przystąpiły następujące Koła Gospodyń Wiejskich: Bugaj, Drogosław Józefów, Głogowa, Grudzielec Nowy, Jaskółki, Korytnica, Ligota, Moszczanka Skrzebowa, Niemojewiec oraz Przybysławice.

Foto

Konkursowe potrawy oceniała Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Irena Frąszczak Za - ca Dyrektora OR KRUS w Poznaniu Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich GOSPODYNI, Andrzej Bobrowski Dyrektor OT ARR w Poznaniu, Grzegorz Majchrzak Wiceprezes Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza, Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków oraz Witold Wróbel Członek Polskiej Akademii Smaku. Po wnikliwej ocenie postanowiono przyznać równorzędne nagrody wszystkim uczestnikom Konkursu.

Foto

Oprócz części kulinarnej Święta Kaczki na jego uczestników czekały także występy zespołów Głogowianie i Swojacy oraz taneczne show w wykonaniu zespołu Duet. Gwiazdą wieczoru był Paweł Kukiz z zespołem. Sobotnia część Święta Kaczki wzorem ubiegłego roku poświęcona była hodowli i produkcji kaczki.

Święto Kaczki sfinansowano z pieniędzy Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Katarzyna Strzyż
Foto: Witold Wróbel
Laureaci Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2013 z Powiatu Ostrowskiego

23 marca w poznaliśmy laureatów XIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, w zacnym gronie dziesięciu najlepszych znaleźli się Państwo Zofia i Roman Rzeszowscy. Wśród nominowanych do tego tytułu byli także Państwo Renata i Stanisław Gąsiorek.

Foto

Tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku oraz statuetkę Siewcy otrzymał Pan Roman Rzeszowski, który wraz z żoną Zofią prowadzi gospodarstwo rolne o kierunku drobiarskim na powierzchni 130 ha w miejscowości Uciechów, w gminie Odolanów. Rolnik posiada 6 kurników o łącznej powierzchni 5700 m kw. W ostatnich latach swoje gospodarstwo zmodernizował i wyposażył w nowy sprzęt. Stosuje nowoczesne kompleksowe technologie upraw i nowe odmiany zbóż, które gwarantują bardzo dobre plony. Pan Roman Rzeszowski aktywnie uczestniczy w życiu społecznym: jest delegatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, członkiem Wielkopolskiego Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu oraz Członkiem Zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

Foto

W gronie nominowanych, czyli dwudziestu najlepszych zadaniem Kapituły Konkursu gospodarstw w Wielkopolsce, znalazło się także gospodarstwo Państwa Renaty i Stanisława Gąsiorków z miejscowości Masanów w gminie Sieroszewice. Pan Stanisław Gąsiorek wraz z żoną Renatą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 37 ha, specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. Stado krów liczy 52 sztuki o średniej wydajności 8600 litrów mleka. Hodowla bydła prowadzona jest w systemie bezściółkowym, a gnojowica magazynowana jest w szczelnym zbiorniku. W strukturze zasiewów przeważają pasze w 100% wykorzystywane na potrzeby własne. Gospodarstwo zajmuje czołowe miejsce w hodowli bydła mlecznego na terenie powiatu ostrowskiego.

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Katarzyna Strzyż
Co dalej z produkcją trzody chlewnej?
Forum Rolnicze Powiatu Ostrowskiego

Na zaproszenie Kierownika Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Ostrowskim Kazimierza Mikołajczyka oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego odbyło się odbyło się Forum Rolniczce Powiatu Ostrowskiego. Dzięki gościnności Wójta Gminny Przygodzice Krzysztofa Rasiaka spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.

Foto

W spotkaniu uczestniczyło ponad trzystu rolników z powiatu ostrowskiego i ostrzeszowskiego, na których pytania odpowiadali: Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Borek, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Lesław Szabłoński, Za-ca Dyrektora OR KRUS w Poznaniu Irena Frąszaczak, Za-ca Dyrektora OT ARR Krzysztof Adamkiewicz, Za-ca Dyrektora OT ANR Mieczysław Szempiński, Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Za-ca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wiesława Nowak oraz Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przygodzicach.

Foto

Ostrowskie forum rolnicze zaplanowane zostało w formie konferencji pt. "Co dalej z produkcją trzody chlewnej w Polsce?". Organizatorzy planując to spotkanie na początku stycznia nie przypuszczali, że będzie ono odbywać się w okresie tragicznej sytuacji producentów trzody chlewnej spowodowanej rozpowszechnianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń. W ciągu zaledwie trzech tygodni ceny uzyskiwane za tuczniki spadły o blisko 1,50 zł, co powoduje olbrzymie straty rzędu 120,00-160,00 zł na jednej sztuce. Nic więc dziwnego, że hodowcy chcieli głównie rozmawiać na temat ich trudnej sytuacji, co wymusiło zmiany w porządku spotkania. Tym samym forum rozpoczęła dyskusja na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej, podczas której producenci wskazywali na kwestie niskiej ceny żywca, problemem ze zbytem prosiąt oraz spadek zainteresowania hodowlą trzody. Wskazywano także na brak szybkiego przepływu informacji, szczególnie jeżeli chodzi o służby weterynaryjne, najczęściej jednak pojawiało się pytanie o możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Foto

Odpowiedzi na te pytania podjął się Poseł na Sejm i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który przedstawił działania podejmowane przez polski rząd mające na celu ograniczenie skutków sytuacji na rynku trzody chlewnej. Zapewnił o determinacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby i aktywności na szczycie ministrów rolnictwa krajów UE, który odbył się 17 lutego i zaowocował złożeniem do KE wniosku o objecie rekompensatami rolników i przetwórców, którzy ponieśli straty w związku z pojawianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Wskazał także na ocenę Europejskiej Komisji ds. bezpieczeństwa żywności, która pozytywnie oceniła postepowanie polskich służb fitosanitarnych w zakresie zarówno zwalczania choroby jak i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Prezes WIR wskazał także na możliwości rozwiązania sytuacji polskich producentów poprzez otwarcie rynków trzecich na naszą wieprzowinę oraz możliwości interwencyjne na rynku trzody.

Producenci zaproponowali swoje rozwiązania sytuacji, wskazując na możliwość magazynowania w formie depozytów mięsa z ich produkcji oraz konieczność ograniczenia nieuczciwych praktyk jakich dopuszczają się firmy skupujące i ubojnie, które wykorzystując sytuacje gwałtownie obniżają ceny. Konieczne zatem jest monitorowanie cen oraz stworzenie listy podmiotów, które w ten sposób postępując, pogłębiają jeszcze i tak trudną sytuacje producentów. Zdaniem rolników te nieuczciwe firmy nie powinny otrzymać rekompensat za utracone dochody.

Poseł Walkowski odniósł się także do zarzutów, które padły w czasie dyskusji, a dotyczyły one miedzy innymi prywatyzacji lasów. Poseł zaapelował o niepowtarzanie nieprawdziwych informacji oraz skoncentrowanie się na działaniach twórczych a nie destrukcyjnych.

W odniesieniu do zaistniałej sytuacji Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazał zalecenia Głównego Inspektora Weterynarii dotyczące powzięcia środków ostrożności przez producentów trzody chlewnej.

Foto

Po odpowiedzi na pytania oraz wyczerpaniu dyskusji powrócono do programu forum. W tej części odbył się wykład dotyczący "Wykorzystania roślin bobowatych w żywieniu świń", który przedstawił Michał Bartz - Specjalista ds. trzody chlewnej WODR oraz wykład "Zasady wsparcia grup producentów rolnych w ramach PROW 2014 - 2020" Andrzeja Machowicza - Specjalisty ds. grup producentów rolnych WODR. Podczas spotkania omawiane były także kwestie dotyczące podziału środków na rolnictwo i obszary wiejskie w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, wymogów integrowanej ochrony roślin, rachunkowości w rolnictwie oraz zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR.

Katarzyna Strzyż
Walne Zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Odolanowie połączone z konsultacją PROW 2014-2020

W dniu 12 luty br. odbyło się Walne Zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Odolanowie. Współorganizatorem spotkania była także Wielkopolska Izba Rolnicza. Otwarcia zebrania i powitania gości i członków dokonał Prezes Zarządu GZRKiOR Pan Zdzisław Gertig.

Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Pan Zbigniew Drwal, który to poprosił Prezesa Kółek Rolniczych o odczytanie sprawozdania za 2013 rok. Prezes GZRKiOR Pan Zdzisław Gertig złożył sprawozdanie z działalności za 2013 rok, poinformował o wpływach i wydatkach oraz z jakim dochodem Kółka GZRKiOR zakończyły miniony rok.

Foto

Na Walnym Zebraniu GZRKiOR był obecny Poseł na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. W swym wystąpieniu przedstawił przybyłym na spotkanie informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, które to są na razie w fazie projektów i trwa III etap konsultacji. Prezes WIR przekazał informację, że rolnicy którzy stosują środki ochrony roślin w związku z wejściem od 1 stycznia 2014 r. zmian mają obowiązek ich stosowania zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Spotkanie było również okazją do przekazania jakie zmiany czekają rolników w 2014 roku w zakresie płatności bezpośrednich. Nie będzie w 2014 roku płatności historycznych takich jak np. płatność zwierzęca. Rolników, którzy wybrali rozliczenie w swoim gospodarstwie podatkiem VAT od 2014 roku czekają zmiany m.in. nowe terminy wystawiania faktur, moment powstania obowiązku podatkowego itp. Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski ustosunkował się także do przepisów Komisji UE zmieniających rozporządzenie odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych, określających dopuszczalną ilość substancji smolistych w żywności.

Foto

Wielkopolska Izba Rolnicza ogłosiła konkursy: Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z grzyba oraz Konkurs kulinarny na ciasto domowe. Prezes WIR zachęcał do wzięcia udziału w tych konkursach.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski podziękował za zaproszenie na Walne Zebranie. Korzystając z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Panie zaprosił na Dzień Kobiet w dniu 8 marca br. do Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich na koncert "Śpiewające VIPy" i recital Andrzeja Cierniewskiego.

Walne Zebranie było okazją do spotkania się członków Kółek Rolniczych z przedstawicielami instytucji samorządowych i działających w otoczeniu rolnictwa. Na zakończenie Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych podziękował wszystkim za przybycie na zebranie.

Ewa Zając
20 lecie Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej

Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej działająca przy ostrowskim oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 20 lecia istnienia. Główna uroczystość podsumowująca 20 lecie działalności Komisji zaplanowana została na 8 czerwca 2014 r. Członkowie Komisji reprezentują m.in. samorząd rolniczy, instytucje oraz organizacje działające na rzecz rolnictwa oraz szkoły rolnicze.

Gospodarstwo rolne to miejsce, gdzie dochodzi do wielu wypadków. Ich ofiarami są nie tylko pracujące w gospodarstwie osoby dorosłe ale także dzieci, które często w tych pracach pomagają bądź dla których gospodarstwo jest miejscem zabawy. Zagrożeń jest wiele: nieprawidłowo zabezpieczone maszyny, zwierzęta, nieodpowiednio przechowywane środki ochrony roślin itp.

Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne i profilaktyczne, docierając poprzez współpracujące z Komisją instytucję, szkoły, sołtysów oraz media do coraz szerszej grupy osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, których kwestia bezpieczeństwa na wsi dotyczy bezpośrednio. Członkowie Komisji przeprowadzają wizytacje w gospodarstwach, by na miejscu wskazać rolnikowi zagrożenia i sposób ich zlikwidowania. Organizują prelekcje i szkolenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach policealnych a także na koloniach i półkoloniach. Odbywają się także szkolenia dla nauczycieli i sołtysów, by ci mogli zdobytą wiedze przekazać dalej.

Co roku wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizowany jest konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Do tej pory odbyło się już kilkanaście edycji konkursu "Sołtys Liderem-propagatorem bezpiecznej pracy w rolnictwie" promujące działania sołtysów w tym zakresie. Organizowane są konkursy dla uczniów szkół ponadgimnzacjalnych o profilu rolniczym o tematyce bhp w rolnictwie indywidualnym, oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych.

Katarzyna Strzyż
Plebiscyt na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu Ostrowskiego

W miniony poniedziałek poznaliśmy laureatów Plebiscytu na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu Ostrowskiego. Komisja Konkursowa przyznała równorzędne wyróżnienia dla następujących Kół Gospodyń Wiejskich:

 • KGW w Jankowie Przygodzkim
 • KGW Granowiec
 • KGW Ludwików
 • KGW Topola - Osiedle
 • KGW w Chynowej
 • KGW Jaskółkach
 • KGW Drogosław - Józefów
 • KGW Łąkociny
 • KGW Sobótka
 • KGW Głogowej
 • KGW Wtórek
 • KGW Czekanów
 • KGW Przygodzice
 • KGW Ligota
 • KGW Grudzielec Nowy
 • Stowarzyszenie Kreatywnych Gospodyń Wiejskich w Gorzycach Wielkich
 • KGW w Topoli Wielkiej
 • KGW Karski
Laureaci

Organizatorem plebiscytu jest Wielkopolska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich GOSPODYNI oraz Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ. Celem Plebiscytu jest promocja działań Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz integracji społeczności lokalnej.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie kolejny konkurs skierowany dla KGW tym razem będzie to konkurs kulinarny na potrawę z grzyba. Szczegółowe informację dostępne będą na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Katarzyna Strzyż
Plebiscyt na Najlepszego Sołtysa Powiatu Ostrowskiego

W miniony poniedziałek podczas konferencji "Bezpieczna wieś. Stabilny rozwój obszarów wiejskich" poznaliśmy laureatów Plebiscytu na Najlepszego Sołtysa Powiatu Ostrowskiego. Komisja Konkursowa przyznała równorzędne wyróżnienia dla następujących Sołtysów:

 • Roman Lis sołtys wsi Nabyszyce, gm. Odolanów,
 • Ryszard Dymny sołtys wsi Wysocko Wielkie, gm. Ostrów Wielkopolski,
 • Ryszard Ryfa sołtys wsi Wtórek, gm. Ostrów Wielkopolski,
 • Halina Pawłowska sołtys wsi Franklinów, gm. Ostrów Wielkopolski,
 • Stanisław Gąsiorek sołtys wsi Chynowa, gm. Przygodzice,
 • Teresa Lemiesz sołtys wsi Ołobok, gm. Sieroszewice,
 • Florian Dzięcioł sołtys wsi Radłów, gm. Raszków,
 • Grażyna Kupczyk sołtys wsi Ludwików, gm. Przygodzice,
 • Andrzej Dobras sołtys wsi Topola - Osiedle, gm. Przygodzice,
 • Mieczysław Kowalczyk sołtys wsi Śliwniki, gm. Nowe Skalmierzyce,
 • Ryszard Tisch sołtys wsi Głogowa, gm. Raszków,
 • Jolanta Król sołtys wsi Boników, gm. Odolanów ,
 • Roman Nowak sołtys wsi Wysocko Małe, gm. Przygodzice,
 • Maria Marczak sołtys wsi Katy Śląskie, gm. Sośnie,
 • Bogumiła Szczepanik sołtys wsi Pawłów, gm. Sośnie,
 • Józef Gasior sołtys wsi Sośnie, gm. Sośnie
Laureaci

Organizatorem plebiscytu jest Wielkopolska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ. Komisja Konkursowa oceniała aktywność sołtysów i zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, współprace z samorządem gminnym i mieszkańcami sołectwa oraz inicjatywy zrealizowane przez Sołtysa.

Katarzyna Strzyż
Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy

18 listopada podczas konferencji "Bezpieczna Wieś. Stabilny rozwój obszarów wiejskich" w Wysocku Wielkim miało miejsce podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Konkursu "Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy".

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
I miejsce Jan Rafalski sołtys wsi Granowiec , gm. Sośnie,
II miejsce ex eaquo Agnieszka Jankowska sołtys wsi Józefów gm. Raszków oraz Ryszard Dymny Sołtys Wysocka Wielkiego gm. Ostrów Wielkopolski,
III miejsce ex eaquo Jadwiga Mogiełka sołtys wsi Cegły gm. Ostrów Wielkopolski oraz Roman Matuszak sołtys wsi Garki gm. Odolanów.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia, które otrzymali:

 • Andrzej Dobras sołtys wsi Topola Osiedle, gm. Przygodzice,
 • Marian Dolata sołtys wsi Topola Mała, gm. Ostrów Wielkopolski,
 • Józef Gąsior sołtys wsi Sośnie,
 • Stanisław Gąsiorek sołtys wsi Chynowa, gm. Przygodzice,
 • Roman Lis sołtys wsi Nabyszyce, gm. Odolanów.
Laureaci

Konkurs ma na celu rozbudzenie inicjatyw w zakresie podejmowania skutecznych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. Komisja Konkursowa ocenia podejmowane przez sołtysów działania takie jak szkolenia, doradztwo, pokazy bezpiecznej pracy, działania promujące bezpieczną prace w rolnictwie, kolportaż materiałów z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie itp.

Organizatorami Konkursu są Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim, PIP Okręgowy inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z innymi partnerami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w ramach Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa I Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej.

Katarzyna Strzyż
Nowe wyzwania przed ośrodkiem w Marszewie

6 października podczas Jesiennych Targów Rolno - Ogrodniczych Agromarsz "Przyjazna energia w domu i zagrodzie" odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Południowej Wielkopolski z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz Dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszardem Jaworskim. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Agromarsz 2013

Dzięki współpracy finansowej Województwa Wielkopolskiego, samorządów gminnych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2014 roku wykonane zostaną prace adaptacyjno - modernizacyjne w Centrum Edukacyjno - Wystawowym w Marszewie. Ośrodek ma się specjalizować w tematyce energii odnawialnej. Województwo przekaże na ten cel w przyszłym roku 750 tysięcy zł, a samorządy 500 tys.

Katarzyna Strzyż
Stowarzyszenie KGW Gorzyce Wielkie

Jesteśmy nowoczesną, postępową organizacją

Dnia 6 maja 2013 roku ukonstytuował się nowy Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach Wielkich (Agnieszka Głowacka - Przewodnicząca, Irena Litwin - Wiceprzewodnicząca, Ewa Mierzwicka, Danuta Dylak, Alina Maciejewska, Maria Tyrka, Renata Pacholczyk). Wykreowanie nowego oblicza organizacji kobiet zaczęto od ustalenia jakie wyznaczyć cele, do których realizacji powinna nasza organizacja zmierzać.

Ustalono, że jako KGW będziemy nowoczesną, postępową, prężną organizacją i taką jesteśmy. Dążymy do integracji jak największej grupy kobiet, aktywizujemy je, wyzwalamy w nich kreatywność, pobudzamy do realnego wpływania na rozwój naszej miejscowości. Proponujemy naszemu środowisku korzystne zmiany w obszarach oświaty, kultury, tradycji (folkloru, sztuki ludowej) i przedsiębiorczości oraz promocji. Cele te realizujemy konsekwentnie m.in. poprzez organizowanie spotkań, współpracę z organizacjami wiejskimi, pozarządowymi, władzami samorządowymi, poprzez uczestnictwo w konkursach, uroczystościach, imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym (Święto Wsi Gorzyce Wielkie), regionalnym ("Święto Kaczki" w Przygodzicach, Wielkopolskie Święto Plonów w Michałkowie) i ogólnopolskim (Międzynarodowa Wystawa Rolnicza w Bednarach).

KGW Gorzyce

Zaprezentowanie talentów kulinarnych członkiń naszego koła oraz promocję wsi Gorzyce Wielkie i Gminy Ostrów Wielkopolski w Bednarach 20 września tego roku umożliwiła nam pomoc Pana Posła Piotra Walkowskiego. Nawiązana z Posłem współpraca jest bardzo efektywna i daje nam ogromne możliwości. Zaistnienie naszej organizacji z regionalnymi przysmakami na największej wystawie maszyn rolniczych w Polsce, kontakt osobisty z władzami, uczestnikami sympozjum, organizatorami ogólnopolskich imprez otwiera przed nami nowe możliwości. To w Bednarach właśnie zachęcano nas do udziału VII Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu. Z takiej i innych propozycji zamierzamy korzystać, by o talentach (nie tylko kulinarnych), zdolnościach organizacyjnych, przedsiębiorczości, pracowitości... kobiet naszej miejscowości było głośno. Chcemy być wyjątkowe, chcemy tworzyć wyjątkową rzeczywistość wokół siebie. Zdobędziemy wiedzę, wykorzystamy doświadczenie, by nasz świat stał się lepszy, bardziej przyjazny dla kobiet.

Zarząd Stowarzyszenia KGW Gorzyce Wielkie
Piknik Drobiowy

Piknik

1 września w trakcie Wielkopolskiego Święta Plonów odbył się Piknik Drobiowy. Impreza została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Głównym celem pikniku była popularyzacja spożycia mięsa drobiowego poprzez zwrócenie uwagi konsumentów na jego walory zdrowotne i smakowe. Uczestnicy Pikniku mieli okazję spróbować przeróżnych drobiowych specjałów z mięsa kurczaka, indyka, kaczki oraz gęsi, przyrządzonych na rozmaite, czasem zaskakujące sposoby. Do stoisk serwujących porcje degustacyjne ustawiały się długie kolejki. Hostessy częstowały gości wyrobami garmażeryjnymi oraz rozdawały ulotki informujące o wartościach odżywczych mięsa drobiowego. Do degustacji przygotowano indyki nadziewane farszem z podrobów drobiowych, gulasz drobiowego, szaszłyki z mięsem drobiowym, indycze golonki w zalewie octowej oraz rolady z piersi indyka z nadzieniem grzybowym i drobiowe rolady z farszem ze szpinaku i sera pleśniowego. Nie zabrakło także zup, serwowano czerninę, flaki z żołądków drobiowych oraz zupę warzywną na wywarze drobiowym.

Piknik

Przez cały czas trwania pikniku dzieci mogły brać udział w grach i zabawach po tajemniczymi nazwami: "Gdzie są pióra Idziego Indyka" i "Gdzie się schowały kurczaki?", rozegrano także konkurs rzutu jajkiem do celu. Największym powodzeniem wśród dzieci cieszył się konkurs plastyczny pod nazwą "Kaczka Dziwaczka - drób oczami dzieci". Nagrodami w konkursach były bony uprawniające do skorzystania z atrakcji oferowanych przez mini wesołe miasteczko.

Podczas pikniku zostały przeprowadzone także konkursy dla dorosłych. Uczestnicy pikniku mogli sprawdzić swoją celność w konkursie strzeleckim "Upoluj indyka" w których strzelano do tarczy z indykiem. Nagrodą w konkursie był żywy indyk ofiarowany przez hodowcę indyków Janusza Kałużnego z Gałązek Wielkich gmina Nowe Skalmierzyce.

Przeprowadzono także konkurs z zakresu wiedzy o walorach zdrowotnych mięsa drobiowego "Co było pierwsze jajko czy kura?". Ważnym punktem pikniku było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą potrawę z mięsa drobiowego. Konkurs skierowany był do kół gospodyń wiejskich, firm oraz osób prywatnych. W ramach konkursu zgłoszono kilkanaście przepisów na potrawy na bazie mięsa drobiowego. Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów:

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Ludwikowa za potrawę "Faszerowane kurczaki",
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Gorzyc Wielkich za roladki drobiowe nadziewane szpinakiem i serem Lazur oraz drobiowe szaszłyki,
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Jaskółek za gulasz drobiowy z ryżem.
Piknik

Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla firmy cateringowej PAULA. Według nagrodzonych przepisów przygotowane zostały produkty do degustacji dla uczestników Pikniku Drobiowego.

Katarzyna Strzyż
Spotkanie Rady Powiatowej

W dniu 15 lipca 2013 r. na terenie Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tematem posiedzenia było omówienie przygotowań do żniw.

Posiedzenie

W powiecie ostrowskim zaczęły się żniwa zbóż ozimych. Zbiory jęczmienia są słabe - około 4 tony z ha. Tegoroczne zbiory szacuje się na 70% tego, co zebraliśmy w zeszłym roku. Na naszym powiecie są zapowiedzi większych zbiorów (o około 3%), będzie nadwyżka zbóż, więc ceny idą w dół.

W piątek w Sejmie było głosowanie o uboju rytualnym. Ubój rytualny został odrzucony, wiec już teraz możemy przewidzieć, jakie będą tego skutki - cena bydła pójdzie w dół.

Na dzień 1 września br. zaplanowane zostało Wielkopolskie Święto Plonów w miejscowości Michałków. Zostały już wysłane informacje do instytucji rolniczych z zaproszeniem do Komitetu Organizacyjnego. Organizacje potwierdzają już swój udział. Spodziewamy się od 1500 do 2000 gości spoza powiatu ostrowskiego. Na Wielkopolskie Święto Plonów zaproszone zostaną delegacje rolników ze wszystkich 31 powiatów województwa wielkopolskiego. Z każdego powiatu spodziewany jest przyjazd jednego autokaru. Do delegacji zaproszeni zostaną rolnicy z poszczególnych powiatów oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Każdą delegację reprezentować będzie Przewodniczący Rady Powiatowej, który w trakcie uroczystości dziękczynnej będzie pełnił funkcje współgospodarza Dożynek. Delegacje przywiozą ze sobą wieniec dożynkowy. Uroczystość Wielkopolskiego Święta Plonów rozpocznie się o godz. 12:00. Polową Mszę św. dziękczynna za zebrane plony odprawi tutejszy proboszcza parafii. O godzinie 14:00 rozpocznie się Wielkopolska Biesiada. W tym dniu odbywać się będzie Krajowe Święto Indyka, a na godz. 17:00 zaplanowano podsumowanie konkursu kulinarnego.

Na lotnisku

Po przekazaniu najważniejszych informacji przez Przewodniczącego Rady Powiatowej a zarazem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej delegaci obejrzeli teren lotniska i ustalili plan rozmieszczenia sceny, stoisk wystawienniczych, parkingów itp.

Ewa Zając80 lat zrywania kaczora w Chynowie

28 lipca odbył się jubileuszowy 80. turniej Zrywania Kaczora zorganizowany wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wójta Gminy Przygodzice, Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oraz Radę Sołecką wsi Chynowa.

Do rywalizacji w tym trudnym, ale jakże widowiskowym Turnieju przystąpiło czternastu Jeźdźców. Królem Zrywania Kaczora został Konrad Ciupek na koniu Bona, który aby zerwać głowę kaczora potrzebował najmniej przejazdów. Tytuł Marszałka zdobył Karol Królak. Zmagania odbywały się także w kategorii junior, gdzie zwyciężyła Andżelika Gruszczyńska na koniu Tumka. Wyścig konny wygrał Konrad Wilgocki, przed Mateuszem Walasem.

Nagrodzeni

Tegoroczne Zrywanie Kaczora w Chynowej miało wyjątkową - jubileuszową oprawę. Imprezie towarzyszyły wyścigi konne, przejazdy bryczkami oraz pokazy woltyżerki. W podziękowaniu za kultywowanie pięknej tradycji turnieju Zrywania Kaczora Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wręczył specjalny puchar dla mieszkańców Chynowej. Po zakończeniu zmagań dla ich uczestników i gości przygotowano zabawę taneczną i sutą biesiadę, której głównym elementem menu była oczywiście kaczka.

Zrywanie kaczora

80 lat temu w Chynowej odbył się pierwszy opisany konkurs Zrywania Kaczora. Ta tradycja kultywowana jest tylko w Wielkopolsce Południowej, na pograniczu powiatu ostrowskiego i ostrzeszowskiego. Celem tej widowiskowej i emocjonującej rywalizacji jest zerwanie głowy, a w drugiej części tułowia kaczora zawieszonego wysoko na lince. Jeździec musi to uczynić konno, w ruchu, stojąc na siodle.

Zrywanie Kaczora jest jednym z najstarszych obrzędów kulturalnych wsi. Swój początek najprawdopodobniej bierze ze zwyczaju zwanego "do gęsi jechali" opisanego przez kronikarza Oskara Kolbergera, który tak przedstawia ten zwyczaj charakterystyczny dla zapustów:
"Z noty starca pisanej w 1818 w Odolanowskiem. Czas mięsopust i teraz jeszcze miejscami (powiatów Ostrzeszowskiego, Odolanowskiego, Krotoszyńskiego) wesoło przepędzany, był dawniej zbiorem wszelakich zabaw. Osobliwie po małych miasteczkach, zgromadzali się w oznaczony dzień rzeźnicy w czerwone ubrani kontusze, na koniach różnokolorowych upstrzonych wstążkami, na miejscu jakiem obszernem lub na rynku, i tam do "gęsi jechali" - Wystawiali bowiem dwa słupy do ośm łokci wysokie w niewielkiej od siebie odległości, i te złączyli na wierzchu przeciągniętym powrozem, okrytym różnemi błyskotkami, na którym w samym środku gęś, łbem na dół wisiała; tak jednak wysoko, ażeby przejeżdżający pod owym powrozem, dobrze wspinać się do góry, dla jej dostania musiał. Gęś do tego użyta, pospolicie była starą, aby nie tak łatwo głowę jej urwać można było. Po obudwu stronach słupów, lud ciekawy formował zagrodę (szpaler), zostawiając w środku placu miejsce dla przejeżdżających. Gdy tak wszystko przygotowano, rzeźnicy uszykowali się porządnie, i po jednemu pod tą słupową bramą przejeżdżali, starając się uchwycić głowę gęsi, gdy tymczasem przed słupami dwaj z biczami stojąci, smagali konie nielitościwie, do prędszego ich przymuszając biegu. W ten sposób następował cwałem jadąc jeden po drugim tak długo, dopóki który z nich głowy gęsi nie złapał i urwał. Wtedy wetknął on gęsią głowę na szablę którą miał przy boku, wyjąwszy ją z pochwy; poczem w tryumfie przez drugich zaprowadzony do domu, gdzie tańczono i bawiono się przez cały czas mięsopustny, sowicie ugoszczony został."

Wyścig

Obecnie tradycje tę kultywuje się przede wszystkim w gminach powiatu ostrowskiego, gdzie co roku w kilku turniejach wyłaniany zostaje Król i Marszałka Zrywania Kaczora.

Katarzyna StrzyżWszystkie dzieci nasze są

Ponad 600 dzieci przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy Ostrów Wielkopolski i Przygodzice wzięło udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca br. w Wysocku Wielkim.

Dzień Dziecka

Imprezę pod hasłem "Wszystkie dzieci nasze są" zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski przy współpracy z Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem Kuroszczykiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wysocku Wielkim, Radą Sołecką i Sołtysem Wysocka Wielkiego Ryszardem Dymnym oraz LKS "Orzeł" Wysocko Wielkie. Festyn współfinansowany był z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Wraz z najmłodszymi w festynie uczestniczyli Tomasz Jędrzejczak Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Poseł Piotr Walkowski, Radny Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

Zabawa rozpoczęła się od występów wokalnych i tanecznych przygotowanych przez najmłodszych. Talentami plastycznymi dzieci wykazały się w konkursach plastycznych, także w tym, pod hasłem "Misje ONZ w oczach dzieci", który poprowadził Pan Jacek Bilkowski - Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzień Dziecka

Na dzieci czekały dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny, z których najmłodsi korzystali bezpłatnie. Piękne makijaże na twarzach powstały dzięki słuchaczkom Ostrowskiego Studium Kosmetycznego. Konkurencje sportowe dla wszystkich grup wiekowych przygotowały Panie ze Środowiskowego Hufca Pracy 15-4OHP w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy festynu mieli szansę sprawdzenia swoich sił na mini strzelnicy zorganizowanej przez Klub Żołnierzy Rezerwy Orzeł Lok w Ostrowie Wielkopolski. Dużym zainteresowaniem, głównie wśród chłopców, cieszył się pokaz sprzętu militarnego przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną oraz wozu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim, gdzie każdy mógł się poczuć jak prawdziwy strażak.

Dzień Dziecka

Aby nabrać sił przed zabawą organizatorzy dla wszystkich dzieci przygotowali zupę pomidorową ufundowaną przez Posła Piotra Walkowskiego.

Uczestnicy festynu włączyli się w zbiórkę karmy na rzecz Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Najmłodsi przywieźli kilkaset kilogramów karmy. W trakcie festynu dokonano także uroczystego otwarcia boiska Orlik przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim.

Mimo nie najlepszej pogody humory dopisywały. Uśmiech i radość dzieci były najpiękniejszym podziękowaniem dla organizatorów festynu.

Katarzyna Strzyż