Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Ostrzeszowie

Herb

Powiat ostrzeszowski należy do grupy średnich powiatów w kraju i w Wielkopolsce. Składa się z siedmiu jednostek samorządowych, wśród których są trzy gminy miejsko-wiejskie: Ostrzeszów, Grabów nad Prosną i Mikstat oraz cztery gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice.
Powiat ostrzeszowski charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw (średnia powierzchnia gospodarstwa to 7,26 ha), o niskim współczynniku bonitacji 0,67) co oznacza, że przeważają gleby słabe V i VI klasy. W zakresie upraw polowych przeważają uprawy zbóż o niskich wymaganiach, jak: żyto, pszenżyto oraz ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przodują dwa kierunki - trzoda chlewna i bydło mleczne, mniejsze znaczenie ma na tym terenie drobiarstwo i produkcja bydła opasowego. Bogate tradycje hodowlane mają tu gospodarstwa rybackie. Przyszłość rolnictwa na Ziemi Ostrzeszowskiej to grupy producenckie mleka, trzody chlewnej i drobiu, jak również rozwój upraw ekologicznych w skojarzeniu z agroturystyką.
Przemysł ceramiczny, elektromaszynowy, budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, meblarstwo oraz transport to główne branże przemysłowe powiatu. Atrakcyjność krajobrazowa powiatu, szczególnie Kobylej Góry i innych miejscowości oraz pobliskiego Antonina, położonego w powiecie ostrowskim, przyczyniła się do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Powiatowe i Gminne Dożynki w Siedlikowie

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To czas odpoczynku po ciężkiej mozolnej pracy oraz święto radości i zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. W tym roku rolnicy powiatu ostrzeszowskiego świętowali 7 września w miejscowości Siedlików.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym, gdzie poświęcono dożynkowy chleb i wieńce. Po mszy św. z kościoła na plac przy boisku sportowym wyruszył korowód na którego czele znaleźli się miejscowi jeźdźcy konni. Zaraz za nimi zabrzmiała nadając rytm całemu korowodowi Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa. Barwnie ustrojonymi wozami jechali starostowie dożynek oraz lokalne władze samorządowe. Najatrakcyjniejszą częścią korowodu była prezentacja sprzętu rolniczego przygotowana przez reprezentacje z każdej gminy powiatu.

Gospodarzami dożynek witającymi gości byli burmistrz Miasta Ostrzeszów Mariusz Witek i starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Honorową rolę starostów dożynek pełnili pani Magdalena Presiak ze Smolnik oraz Krzysztof Nowak z Siedlikowa. Pani Magdalena Presiak wraz z mężem prowadzi 115-hektarowe gospodarstwo nastawione chów bydła mlecznego i opasowego. Stado krów mlecznych liczy 110 krów. Pan Krzysztof Nowak gospodaruje na powierzchni 127 ha i również specjalizuję się w produkcji mleka oraz mięsa wołowego.

Foto

W niezwykle widowiskowy sposób odbył się obrzęd dożynkowy przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice podczas którego przekazano tradycyjny wieniec dożynkowy. Władze powiatu jak i starostowie nie zapomnieli o zwyczaju podzielenia się chlebem z przybyłymi gośćmi.

Foto

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas tej uroczystości wyróżniono rolników prężnie działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego Pucharami Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Puchary z rąk Przewodniczącego Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej pana Mariana Jacka Bochena w asyście starosty ostrzeszowskiego, burmistrza Ostrzeszowa i posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba otrzymali państwo Jolanta i Zbigniew Kominowie z gminy Mikstat, państwo Urszula i Marek Krawczykowie z gminy Kraszewice, państwo Dorota i Krzysztof Nowakowie z gminy Ostrzeszów, Magdalena i Maciej Presiakowie z gminy Grabów nad Prosną, państwo Grażyna i Marek Sembereccy z gminy Kobyla Góra, państwo Anna i Marek Tokarkowie z gminy Czajków oraz państwo Aneta i Paweł Wilkoszowie z gminy Doruchów.

Foto

W części artystycznej przyśpiewkami ludowymi zabawił gości zespół z Przygodzic, zespół Jubilaci z Niedźwiedzia oraz Ciotki Sołtysa z Rogaszyc. Zaprezentował się także zespół Joy-Abba i uczestniczki XIII edycji ostrzeszowskiego Idola. Na najmłodszych czekało wiele kolorowych atrakcji takich jak wesołe miasteczko, przejazdy kucykami i bryczkami. Wieczorem podczas zabawy tanecznej podziwiać można było pokaz sztucznych ogni.

Maria Deresińska
Dożynki Gminne w Morawinie

Po ciężkim trudzie i wysiłku włożonym w zebranie tegorocznego plonu mieszkańcy gminy Doruchów wspólnymi siłami zorganizowali uroczystość dożynkową, która odbyła się 15 sierpnia 2014 w miejscowości Morawin.

Foto

Tradycyjnie rano odbyła się okolicznościowa Msza święta w Kościele Parafialnym, natomiast po południu przeprowadzono część obrzędową, która rozpoczęła się przejazdem korowodu najnowszych maszyn użytkowanych przez rolników z gminy Doruchów. Przed korowodem w ustrojonej bryczce konnej podjechała para Starostów Dożynek, z rąk których Gospodarz Dożynek - Wójt Doruchowa Józef Wilkosz odebrał wieniec i chleb z tegorocznych zbiorów. Rolę starostów pełnili w tym roku pani Ewelina Grzesiak z Plugawic oraz pan Łukasz Drzazga ze Skarydzewa. Śpiewem tradycyjnych pieśni uroczystość uświetnił zespół folklorystyczny "Doruchowianie".

Podziękowania ze sceny za efekt całorocznej pracy rolników popłynęły z ust Wójta Józefa Wilkosza, Kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie Władysława Karnickiego, byłego dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie Wojciecha Domagalskiego, Radnego Powiatu Ostrzeszów Roberta Pustkowskiego, senator RP Andżeliki Możdżanowskiej, posła Józefa Rackiego oraz posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Foto

Święto Plonów to nadzwyczajna okazja aby nagrodzić wyróżniających się rolników. Pucharami Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczanymi przez pana Pawła Frasa - członka Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie wyróżniono: Angelikę i Piotra Jasiaków z Doruchowa, Agnieszkę i Sławomira Pustkowskich z Godziętowy, Justynę i Andrzeja Adamskich z Doruchowa II, Krystynę i Jana Malików z Torzeńca, Mariolę i Mirosława Grellów z Tokarzewa, Andrzeja Jędrzejaka z Przytocznicy, Agnieszkę i Karola Konarskich z Plugawic, Krystynę i Stefana Świtoniów ze Skarydzewa oraz Wiolettę i Rafała Bielów ze Starej Kuźnicy.

Ponadto dziewięciu przedstawicieli z poszczególnych sołectw otrzymało z rąk senator Andżeliki Możdżanowskiej i posła Józefa Rackiego odznaki honorowe "Zasłużony dla rolnictwa". Uhonorowani to: Jolanta Michel z Doruchówa, Tadeusz Olek z Plugawic, Ryszard Kosik z Godziętowy, Mirosław Dembny z Wrzosów, Roman Olek z Torzeńca, Mariusz Szykuła z Przytocznicy, Wincenty Mazur z Tokarzewa, Paweł Ćwikła ze Starej Kuźnicy oraz Paweł Fras ze Skarydzewa.

Foto

W 25-tą rocznice wdrażania na obszarze gminy nowej technologii uprawy kukurydzy na ziarno, osoby zaangażowane w te prace również zostały wyróżnione odznaką "Zasłużony dla rolnictwa", byli to: Grzegorz Orzechowski pracownik WODR w Marszewie, Wojciech Domagalski były dyrektor ODR w Marszewie, Idzi Baraniak wieloletni pracownik ODR, Tadeusz Grochala były prezes OSM w Kępnie, Jan Jaśkiewicz rolnik ze Starej Kuźnicy, Lucjan Dyba rolnik ze Skarydzewa. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb postanowił wyróżnić dwóch rolników z gminy Doruchów: Stefana Świtonia i Ignacego Śmiatacza.

W części artystycznej dożynek wystąpili uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej przedstawiając współczesną interpretację bajki o Kopciuszku. Główną atrakcją popołudnia był występ wokalisty Mariusza Kalagi. Wszyscy goście zostali poczęstowani przepyszną grochówką ufundowaną przez Gospodarza Dożynek. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem EFFECT.

Maria Deresińska
IV Przegląd Orkiestr Dętych
połączony z Międzypowiatowym Piknikiem Sołtysów w Czajkowie

W pierwszy weekend lipca Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie na zaproszenie samorządu ostrzeszowskiego wzięło udział w IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestry Dętej połączonym z V Międzypowiatowym Piknikiem Sołtysów, który odbył się w miejscowości Czajków.

Foto

Otwarcia niedzielnej uroczystości dokonali starostowie ostrzeszowscy pan Lech Janicki oraz pani Zofia Witkowska wraz z wójtem gminy Czajków panem Henrykiem Plichtą. Towarzyszyli im również prezes Stowarzyszenia Sołtysów powiatu kępińskiego pan Andrzej Wawrzyniak i prezes Stowarzyszenia Sołtysów powiatu ostrzeszowskiego pan Marek Smiatacz.

W przeglądzie orkiestr zaprezentowały się 4 orkiestry: Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Czajkowie, Orkiestra OSP z Kraszewic, Parafialna Orkiestra Dęta "DON BOSKO" z Marszałek, Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa. Gościem specjalnym przeglądu była ukraińska Orkiestra Dęta ze Lwowa "FANFARES OF LVIV". Artyści w swym repertuarze zaprezentowali szeroki wachlarz gatunków muzycznych od tradycyjnych marszowych po aranżacje współczesnych utworów muzyki rozrywkowej.

Foto

W przerwach między występami na specjalnie przygotowanym torze w pocie czoła rywalizowali ze sobą sołtysi powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego. Zmagania oparte były na czterech konkurencjach: wbijanie gwoździ do pnia sosnowego, rzut beretem na drewnianą paletę, slalom z taczką ze słomą oraz bieg narciarski. Obie drużyny mogły liczyć na głośny doping kibiców, lecz niestety tylko jedna drużyna mogła zwyciężyć. Najlepszą drużyną nagrodzoną przez starostę ostrzeszowskiego Pucharem Przechodnim okazała się drużyna sołtysów powiatu kępińskiego. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali także pamiątkowe statuetki.

Maria Deresińska
Szkolenie "Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych"

W dniach 15-16 maja 2014 r. w miejscowości Mikstat Pustkowie w powiecie ostrzeszowskim osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie zostały przeszkolone w tematyce "Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych". Szkolenie odbyło się w ramach IV etapu szkoleń w tej dziedzinie organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum z Wydziałem Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Cyklem szkoleń w Wielkopolsce zajmuje się Wielkopolska Izba Rolnicza. Szkolenia zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Foto

Szkolenie poprowadził dr inż. Piotr Gołojuch pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Katedry Urządzania Lasu. Szkolenie trwało 2 dni, pierwszego dnia. odbyły się zajęcia teoretyczne, natomiast w drugim dniu uczestniczy mogli zapoznać się z tajnikami pielęgnacji lasów od strony praktycznej. Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

  1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
  2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych
  3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.
  4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.
  5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
  6. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia
  7. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia
  8. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

Udział w szkoleniu dla zainteresowanych był bezpłatny.

Maria Deresińska
Akcja rozdawania piskląt gęsi

Foto

"Nie masz lepszej zwierzyny jako nasza gąska, dobre pióro, dobry mech, nie gań mi i miąska".

Kierując się tym powiedzeniem, z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej polskiej gęsi owsianej, 12 maja br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania po raz trzeci już zorganizowała akcję rozdawania małych gąsiąt. Przedsięwzięcie to zostało wsparte finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz pana Marka Sembereckiego właściciela Reprodukcyjnej Fermy Gęsi w Mąkoszycach. Pisklęta wykluły się z jaj pochodzących z jego fermy w Zakładzie Wylęgowym w Grabowie nad Prosną.

W tym roku aż 500 piskląt zostało wydanych z rąk prezes Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania pani Krystyny Sikory, wicestarosty ostrzeszowskiego pani Zofii Witkowskiej, Burmistrza Ostrzeszowa pana Mariusza Witka oraz Członka Rady Powiatu pana Mieczysława Matyszkiewicza. Pomocą chętnie służył też Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski, który podkreślił, że przydomowy chów gęsi to nieocenione źródło zdrowego mięsa dla całej rodziny. Obecny poseł do Parlamentu Europejskiego pan Andrzej Grzyb, pogratulował inicjatorom zamysłu powrotu do tradycji przyzagrodowej hodowli. Z kolei pan Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podziękował zgromadzonym za tak duże zainteresowanie akcją promującą spożycie polskiej gęsiny. Przy rozdawaniu gęsi nie mogło oczywiście zabraknąć głównego pomysłodawcy tej inicjatywy cenionego smakosza Polskiej Akademii Smaku pana Witolda Wróbla.

Foto

Gąsiątka otrzymało 56 mieszkańców z terenu Wielkopolski posiadający przyzagrodowe gospodarstwa rolne i gospodarstwa agroturystyczne oraz koła gospodyń wiejskich.

Rozdawanie gęsich piskląt to jeden z elementów programu IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetów i Potraw z Gęsi, który odbędzie się 13-14 września 2014 r. w Ostrzeszowie.

Maria Deresińska
Spotkanie z sołtysami w Starostwie

13 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w spotkaniu cyklicznym wzięli udział Sołtysi Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Radni Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Organizatorami zebrania byli: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Jacek Bochen oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Robert Pustkowski - Kierownik OT ARiMR w Ostrzeszowie, Jan Kałużny - Kierownik Zespołu Doradczego Powiatu Ostrzeszowskiego, Marek Zwiernik - Z-pca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Władysław Karnicki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, Maksymilian Ptak - Radny Powiatowy, Monika Buchner - Kierownik Ostrzeszowskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Izabela Jackowska - Kierownik Placówki Terenowej KRUS, Anna Gieczewska - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrzeszowie.

Na początku spotkania Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wyjaśnił najbardziej nurtujące rolników zagadnienia związane m.in. ze znakowaniem zwierząt, ubojem zwierząt z konieczności, ubojem zwierząt na potrzeby własne. Poinformował także, że Inspektorzy Weterynarii prowadzą kontrolę ferm drobiu. Chodzi o sprawdzenie, czy antybiotyki są przepisywane przez weterynarzy i stosowane przez producentów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Ważne zagadnienia związane z kontrolami w rolnictwie poruszyła także Monika Buchner Kierownik Ostrzeszowskiego Oddziału Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Odpowiednie służby zwrócą szczególną uwagę na ziemniaki eksportowane do innych krajów UE, które należy zaopatrzyć w zaświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Rolnicy muszą pilniej dbać o dokumentację oraz zasadność stosowania środków ochrony roślin.

Starosta Ostrzeszowski przedstawił jakie zadania udało się zrealizować w bieżącym roku oraz omówił najważniejsze plany do wykonania w przyszłym roku. Kwestię programu likwidacji azbestu zreferował Władysław Karnicki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Spotkanie

Podczas spotkania poinformowano zgromadzonych o akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie zwierząt dopuszczającym stosowanie uboju rytualnego w Polsce.

W przerwie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wspólny posiłek, natomiast na zakończenie w świątecznej aurze wszyscy dzieląc się tradycyjnie opłatkiem złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Maria Deresińska