Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Środzie Wlkp.

Herb

Powiat Średzki usytuowany jest w środkowej części woj. wielkopolskiego, gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy. Zajmuje obszar 62.075 ha, a użytki rolne 46.178 ha.Obejmuje 5 gmin, w tym 1 gminę miejsko-wiejską. Wszystkie gminy podzielone są na 104 sołectwa. Bezpośredni wpływ na rodzaj upraw ma produkcja zwierzęca. Część uzyskanych plonów jest wykorzystywana jako pasza. Znaczący udział w produkcji rolniczej maja uprawy zbożowe, ziemniaki przemysłowe, buraki cukrowe i rzepak, warzywa gruntowe: przeważają cebula, kapusta, marchew. Do dominującej grupy należą: tucz trzody chlewnej hodowla bydła, uprawa owoców. W powiecie Średzkim zlokalizowanych jest wiele zakładów działających na rzecz rolnictwa m.in.: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych Pętkowo, Pracownia Doświadczalnictwa Polowego Winna Góra, a także firmy przetwórstwa rolnego.
Powiat Średzkie wyróżnia się również walorami przyrodniczymi objętymi formami ochrony przyrody takie jak: Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego krajobrazu "Bagna Średzkie", czy Obszar Chronionego Krajobrazu "Szwajcaria Żerkowska". Dodatkową atrakcja jest działalność agroturystyczna i możliwość jazdy konnej w miejscowościach Hermanów, Młodzikowo, Podgaj, Zaniemyśl, Nowe Miasto nad Wartą.
XII Święto Cebuli i Dni Ziemniaka

To już 12 lat gościmy w gospodarstwie rolnym Państwa Miniki i Michała Nowaków w Henrykowie k/Środy Wielkopolskiej. W dniach 23-24.08.2014r. odbyło się XII ŚWIĘTO CEBULI I DNI ZIEMNIAKA. W organizacji wystawy oprócz gospodarzy udział biorą WODR Poznań - Zespół Doradczy w powiecie średzkim, grupa producencka ROKO GRUP Sp. z o.o., HZPC Polska, WIR - BP Środa Wlkp., ARiMR O/P Środa Wlkp.

Foto

Każdego roku przybywa wystawców zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Zaproszeni wykładowcy przedstawili następujące tematy:
Dr Tomasz Lenartowicz - COBORU Słupia Wielka - "Jakość materiału sadzeniakowego gwarancją powodzenia w uprawie ziemniaka",
Dr Witold Szczepaniak - UP Poznań - "Nawożenie ziemniaków",
Dr Tadeusz Gawlik - Doradcarolny HZPC - "Charakterystyka Odmian ziemniaka HZPC",
Jan Jajor - Bayer - "Ochrona Ziemniaków",
Radosław Suchorzewski - BAYER - "Ochrona cebuli",
Piotr Wojciechowski -SGS Polska - "Fakty i Mity. Certyfikacja global G.A.P".

Zainteresowanie rolników zarówno wykładami jak i przygotowanymi poletkami różnych odmian ziemniaków i cebuli było bardzo duże. W tym roku prezentowane były 63 odmiany cebuli i 20 odmian ziemniaków. Z dużym zadowoleniem gospodarze wystawy p. M,M Nowakowie przyjęli pomoc ze strony Zarządu WIR w Poznaniu jak i RPWIR w Środzie. Szczególne podziękowania skierowali dla Prezesa WIR a jednocześnie Posła na Sejm RP Pana Piotra Walkowskiego.

Krystyna Kubicka-Sztul
Czempionat Hodowlany Konia Huculskiego

W dniu 30 sierpnia 2014r odbył się IX Wielkopolski Czempionat Hodowlany Konia Huculskiego, w Boguszynku gm. Nowe Miasto n/Wartą, pow. średzki - była to IV edycja w Stajni Koni Huculskich "Sadyba" w Boguszynku.

Foto

Celem tej imprezy jest przeprowadzenie obowiązkowej "próby dzielności" dla hodowców koni rasy huculskiej oraz eliminacji do czempionatu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Gładyszowie woj. małopolskie - zakwalifikowały się 4 konie z wielkopolski. Wyłoniono również czempionki z klaczy - czempionką została "Calinka-Oliwka" ze Stajni Koni Huculskich "Sadyba" w Boguszynku.

Foto

Wielkopolska Izba Rolnicza doceniając hodowlę konia rasy huculskiej ufundowała puchary dla zwycięzców. W imieniu Prezesa WIR Piotra Walkowskiego wręczył je Przewodniczący RPWIR w Środzie Marian Walkiewicz.

Krystyna Kubicka-Sztul
Konkurs Kulinarny na Najsmaczniejszą Potrawę z Grzyba

Udział w" Konkursie Kulinarnym na Najsmaczniejszą Potrawę z Grzyba" zgłosiła Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Lucyna Roszczka ze Zwoli gm. Zaniemyśl pow. średzki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały takie potrawy jak: roladki drobiowe w sosie boczniakowo-śmietanowym, pychotkę dyplomatyczną - bo grzyb to dyplomata i smalec z pieczarkami.

Foto

Spotkanie, na którym zaprezentowano konkursowe potrawy zorganizowano 26.03.2014 o godz. 18.00 w świetlicy w Zwoli. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób w tym zaproszeni goście:

  • Bogdan Schwanke - z-ca Wójta Gminy Zaniemyśl,
  • Alina Frąckowiak - Przewodnicząca Rady Gminy Zaniemyśl,
  • Paulina Jurkiewicz - asystent Andrzeja Grzyba Posła do Europarlamentu,
  • Anna Kicińska i Franciszek Szymkowiak - Członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp.
  • Krystyna Kubicka-Sztul - Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
  • Bogumił Kozubski - Prezes GZKiOR,
  • Mariusz Śniedziewski - Głos Powiatu Średzkiego.

Po przeprowadzonej degustacji uczestnicy pogratulowali Paniom i jednogłośnie stwierdzili, że przygotowane potrawy były wyśmienite. Oprócz smacznych potraw Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszone w zespole "Lutnia" zaprezentowały swój bogaty repertuar piosenkę m.in. " Sen o Poznaniu", ponieważ Zwola leży też nad rzeką Wartą. Pozostałe piosenki związane były z promocją terenu otaczającego Zwolę tj. las i jeziora. Akompaniował na akordeonie Pan Roman Łażewski. Była to prawdziwa uczta dla ciała i ducha.

Foto

Kolejnym etapem konkursu będzie udział wyłonionych laureatów podczas Wielkopolskiego Festiwalu Potraw z Grzyba w dniu 8 czerwca 2014 w Wysocku Wielkim. Wręczenie nagród również odbędzie się 8 czerwca podczas Festiwalu Potraw z Grzyba.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kolonie 2014 dla dzieci rolników

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp. otrzymała możliwość wysłania dzieci na 14-dniowy obóz do GIŻYCKA woj. warmińsko-mazurskie i SMOŁDZIŃSKIEGO LASU NAD BAŁTYKIEM. Nabór trawa do końca kwietnia 2014 roku. Istnieje także możliwość wysłania dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS.
Wielkopolski Rolnik Roku 2013

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich 23.03.2014 r. odbyła się Gala "Wielkopolski Rolnik Roku 2013", gdzie wyłoniono i nagrodzono laureata tegorocznego konkursu trzynastej edycji.

Z powiatu średzkiego autokarem finansowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na galę wyjechało ponad 46 osób: Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp., rolnicy, młodzież, Koło Gospodyń. Pojawiły się także osoby, które przyjechały indywidualnie. W trakcie Gali "Wielkopolski Rolnik Roku" gości częstowano kawą, herbatą i ciastkiem. Gala budziła duże zainteresowanie ze strony osób zaproszonych na uroczystość.

Krystyna Kubicka-Sztul
Dzień Kobiet

Poseł na Sejm RP, Prezes WIR Piotr Walkowski oraz Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zaprosili Panie z powiatu Średzkiego na Koncert "Śpiewające VIPy" i recital Andrzeja Cierniewskiego. Na Panie również czeka wiele innych atrakcji. Zamówiony bus wyjechał w sobotę 8 marca 2014 r. ze Środy Wlkp. o godz. 15.00 i zawiózł zaproszonych gości do Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich koło Ostrowa Wielkopolskiego. Z powiatu średzkiego do Gorzyc Wielkich wyjechało 35 kobiet. Panie wróciły bardzo zadowolone i są chętne na wyjazdy, które będą organizowane w przyszłości.

Krystyna Kubicka-Sztul
Forum Rolnicze Powiatu Średzkiego

Rada Powiatowa WIR w Środzie Wlkp. w dniu 28.02.2014r. zorganizowała "Forum Rolnicze Powiatu Średzkiego". W Forum uczestniczyli: Prezes WIR i jednocześnie Poseł na Sejm RP - Piotr Walkowski, Poseł na Sejm RP - Zbigniew Dolata, Z-ca Dyrektora ANR O/T w Poznaniu - Walerian Klepas, Z-ca Dyrektora ARiMR O/T w Poznaniu - Rafał Klimek, Z-ca Dyrektora ARR O/T w Poznaniu - Krzysztof Adamkiewicz, Kierownik WZMiUW Inspektorat we Wrześni - Barbara Nizio, Z-ca Dyrektora KRUS - Mirosława Kaźmierczak, Wojewódzki Inspektor Weterynarii - Tomasz Wielich, Wicestarosta powiatu Średzkiego - Zdzisław Jędrzak, Z-ca Burmistrza Miasta Środy Wlkp. - Ernest Iwańczuk, Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter, Kierownik PIORiN - Gabriela Czosnowska, Dyrektor Stacji Oceny Odmian w Słupi Wielkiej - Grzegorz Koszucki, Prezes PSL w Środzie -Piotr Kasprzak, Prezes ŚSM "Jana" - Maria Czwojdrak, Dyrektor BGŻ S.A. - Aurelia Rychlicka, Prezes BS w Środzie - Jan Jakóbczak, Prezes ZPOW w Kijewie - Andrzej Kasprzyk, Specjalista WODR w Poznaniu - Zbigniew Idaszak, Kierownik WODR w Środzie Wlkp. - Andrzej Żołądkowski, Kierownik ARiMR w Środzie - Bogdan Bączkiewicz, Kierownik KRUS w Środzie Wlkp. - Sylwia Zimowska, Prezes SKR w Dominowie - Andrzej Kofel, Prezes RZPBC - Wiesław Olejniczak, Kierownik Wydziału Rolnictwa UM w Środzie Wlkp. - Zbigniew Antkowiak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa UM w Środzie Wlkp. - Mirosław Jackowiak. Przedstawiciele prasy - Gazeta Średzka, Głos Powiatu Średzkiego, Top-Agrar oraz zaproszeni do udziału w Forum rolnicy.

Foto

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Walkiewicz powitał zaproszonych gości i rolników oraz w skrócie przedstawił podejmowane przez RPWIR działania w 2013 roku.

Prezes WIR - Piotr Walkowski w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW na lata 2014-2020 oraz poruszył kwestię podatku dochodowego w rolnictwie. Wprowadzenie tego podatku byłoby zbyt kosztowne dla budżetu państwa i pozbawiłoby dochodów budżety gminne.

Spotkanie zdominował temat tragicznej sytuacji na rynku mięsa, zarówno wieprzowego jak i wołowego. Rolnicy wyrażają swoje niezadowolenie w stosunku do Głównego Inspektora Weterynarii, żądając jego odwołania za brak profesjonalizmu w podejmowanych działaniach. Wirus afrykańskiego pomoru świń zbadano w padłych na wschodniej granicy dzikach a w całym kraju ceny żywca spadły o około 1,50 zł za 1 kg. Jest to pole do nieuczciwych praktyk, jakich się dopuszczają firmy skupujące i ubojnie wykorzystujące spadek cen. Rolnicy korzystając z obecności Posła na Sejm RP z PIS Zbigniewa Dolaty w bardzo ostrych słowach skrytykowali stanowisko jego Partii w głosowaniu nad ustawą o uboju rytualnym zwierząt, gdzie straty na 1 szt. bydła wynoszą około 1500 zł. Ten kryzys "dobije" polskie rolnictwo. Z czego mamy spłacać kredyty zaciągnięte na modernizację budynków gospodarskich zgodnie z wymogami UE? - pytali rolnicy.

Foto

Piotr Walkowski - Prezes WIR poinformował rolników, że determinacja ministra rolnictwa i rowzwoju wsi Stanisława Kalemby i aktywność pozostałych ministrów rolnictwa krajów UE spowodowała podjęcie decyzji przez Komisję Europejską o wypłaceniu rolnikom rekompensat za straty związane z obniżką cen żywca, na podstawie przedstawionych faktur sprzedaży. KE pozytywnie oceniła postępowanie polskich służb fitosanitarnych w zakresie zwalczania choroby jak i ograniczeniu jej rozprzestrzeniania.

Kolejne ważne tematy dla rolnictwa to buraki cukrowe i mleko. Obecnie dzięki staraniom byłego ministra rolnictwa - Marka Sawickiego i obecnego - Stanisława Kalemby Ministra zawarte jest "porozumienie branżowe". Obowiązuje "limit buraczany", który stabilizuje sytuację na rynku, ale kończy się on w 2017 roku. Należy już dzisiaj podejmować pracę nad stabilizacją tego rynku po roku 2017.

Maria Czwojdrak - Prezes Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej "Jana" przedstawiła sytuację na rynku mleka dotyczącą przekroczenia o 2-3% limitu kwoty mlecznej, co może wiązać się z dużymi karami. Rolnicy co miesiąc płacą kary za przekroczenie limitu kwoty mlecznej. Wpłaty do ARR dokonuje mleczarnia jednorazowo na przełomie sierpnia i września, co zagraża utratą płynności finansowej. Państwo niemieckie płaci kary za rolników za przekroczenie limitu kwoty mlecznej a w Polsce - zakłady przetwórcze. Rolnicy płacą karę za to, że się rozwijają.

Foto

Prezes WIR - Piotr Walkowski zaapelował o lepszą współpracę związków branżowych z Izbami Rolniczymi.

Zagospodarowanie nieruchomości z zasobu ANR w ramach 30% gruntów wyłączonych do sprzedaży lub dzierżawy rolnikom, których gospodarstwa nie przekraczają 300 ha. na terenie powiatu średzkiego budzi dużo zastrzeżeń. Na skutek nieszczelnej Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotychczasowy dzierżawca zagospodarował wszystkie przeznaczone do przetargu na dzierżawę grunty. Walerian Klepas - z-ca Dyrektora ANR stwierdził, że działamy w oparciu o obowiązujące przepisy. W przypadku obsiana gruntów wyłączonych do sprzedaży lub dzierżawy ANR może nałożyć karę w wysokości 5-krotnego czynszu dzierżawnego.

Podnoszono również problem publicznych ośrodków doradztwa rolniczego.

Prezes WIR - Piotr Walkowski, ze względu na ogrom pytań z zakresu PROW 2014-2020, zaproponował spotkanie przed 10.04 br z Wiceminister p. Zofią Szalczyk.

Gabriela Czosnowska - Kierownik WIORiN Inspektorat w Środa Wlkp. omówiła wymogi integrowanej ochrony roślin.

Foto

Na zakończenie produkty bankowe zaprezentowali Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Środa Wlkp., który przeprowadził konkurs i ufundował nagrody, a Michał Górny reprezentujący Towarzystwo Ubezpieczń Wzajemnych "MACIF Życie" przedstawił produkty ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.

Wysoka frekwencja oraz ożywiona dyskusja pokazały, jak ważne są dla rolników takie spotkania.

Krystyna Kubicka-Sztul
Kolonie dla dzieci rolników

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp. otrzymało skierowania na kolonie letnie do Smołdzińskiego Lasu, Dźwirzyna i Stegny. Dzięki staraniom i współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników i Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Obszarów Wiejskich, z biura powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Środzie Wlkp. wyjechało ogółem 20 dzieci.

W terminie 27.07-09.08.2013 w Smołdzińskim Lesie, oraz Ośrodku Żeglarskim LOK Giżycko zorganizowano szeroki program zajęć sportowych, warsztatowych, artystycznych zespołowych, wycieczek rejsowych, gier, z abaw, dyskotek i ognisk.

W terminie od 10.08-23.08.2013 w Dźwirzynie, Ośrodku GEO-SEA czekało wiele atrakcji dla dzieci m.in. wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie portu, latarni morskiej, rejs statkiem, wycieczka do Międzyzdrojów, zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego, ogniska, zajęcia sportowe, kąpiele morskie, karaoke, zabawy, konkursy.

Wycieczka do Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego "SAWA" odbyła się w terminie od 12.08-25.08.2013. Również i tam przygotowano atrakcyjny program zajęć dla dzieci.

Krystyna Kubicka-Sztul
Festyn Rodzinny w Chwalęcinie

Festyn Rodzinny w Chwalęcinie odbył się w pierwszą niedzielę 7 lipca, jak co roku od 8 lat. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00. Wieś Chwalęcin położona jest w gminie Nowe Miasto n/Wartą z prężnie działającą Radą Sołecką. Część oficjalna należała dla dzieci.

Stoiska

Przemarsz powitalny poprowadził Kubuś Puchatek z Myszką Miki i Klaunami na czele. W Chwalęcinie na placu powstały: dmuchane zamki, trampoliny, zjeżdżalnie, ściany wspinaczkowe, kolejki i karuzele. W czasie zabaw dzieci rodzice mogli odwiedzić stoisko Krus-u i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gdzie czekali na nich Kierownik Biura Powiatowego Krystyna Kubicka-Sztul i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marian Walkiewicz. KRUS jak co roku zorganizował konkurs "BHP w Rolnictwie" z cennymi nagrodami.

Na scenie również pojawiły się wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie. Zagościł również zespół "Babylon", który powstał w 1999 roku i zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy. Gwiazdą koncertu był Amal - połykacz ognia. Wręczono nagrody z wykupionych losów, nie zabrakło także wielu innych atrakcji. Na koniec muzyczną zabawę przygotował zespół "Reset" z Boguszyna wraz z Dj Maciejem.

Krystyna Kubicka-Sztul