Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Szamotułach

Herb


Powiat Szamotulski, w skład którego wchodzą miasta i gminy: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły oraz Wronki, rozciąga się w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w dorzeczu dolnej Warty. Obszar 1.119,6 km kw. - położony w większości na Równinie Szamotulskiej, stanowiącej część Wysoczyzny Poznańskiej, zamieszkuje łącznie 86 tys. mieszkańców. Północna część powiatu wchodzi w skład Kotliny Gorzowskiej, zachodnia natomiast - w skład Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Tereny rolnicze zajmują 57,7% ogólnej powierzchni regionu, lasy i grunty leśne stanowią 31,2% powierzchni użytkowej powiatu, obszary prawnie chronione stanowią 21,5% a liczba ludności wynosi 85.501.
Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z grzyba

Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierza Kaczmarka podczas XIII Pokazu Stołów Wielkanocnych, odbył się I etap konkursu "Na najsmaczniejszą potrawę z grzyba" pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Foto

Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego, Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich "Gospodyni", Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Agencji Rynku Rolnego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

O tytuł najlepszej potrawy z grzyba rywalizowały, dzięki wysiłkom Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, sołectwa Baborówko, Brodziszewo, Kąsinowo, Kępa, Koźle, Otorowo, Szczuczyn, Witoldzin, a także Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3 z Szamotuł. Dodatkowo swoje danie konkursowe zaprezentował Zespół Szkół w Gaju Małym. Ze względu na oryginalność przepisów, dobór składników, a także atrakcyjność dań wszystkie zgłoszone potrawy zostaną przesłane do organizatorów, gdzie 8 czerwca 2014 r. podczas Wielkopolskiego Święta Wsi Komisja Konkursowa wyłoni laureatów rywalizacji.

Foto

Józef Kwaśniewicz - Wicestarosta szamotulski - ufundował dodatkowe nagrody dla uczestników rywalizacji. Jury w składzie Józef Kwaśniewicz oraz Barbara Idczak Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, oceniło wszystkie serwowane dania z grzyba. Wybór laureatów okazał się niezwykle trudny. Foto Wszystkie prezentowane dania charakteryzowały się wyśmienitym, intensywnie grzybowym smakiem. Jednakże szczególną uwagę komisji zwróciła zupa z zielonek serwowana przez Zespół Szkół w Gaju Małym - I miejsce (tradycyjna receptura teściowej, oryginalność i pracochłonność przepisu), pierś z kurczaka nadziewana grzybami przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kępy - II miejsce (innowacyjność dania - połączenia suszonych grzybów i boczniaków) oraz klopsiki z kaszy i borowików z sołectwa Kąsinowo - III miejsce (oryginalność przepisu, walory smakowe).
Ze wszystkimi zaprezentowanymi potrawami i przepisami ich przygotowania mozna zapoznać się na internetowej stronie WIR poświęconej prezentacji zgłoszeń do Konkursu.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach podziękowania oraz upominki - książki kucharskie oraz ozdobne talerze.

W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły, pracownikom Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska z oraz p. Annie Czarneckiej doradcy specjalizującego się w wiejskim gospodarstwie domowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ZD Szamotuły, za pomoc i współorganizację konkursu.

Barbara Idczak
Podsumowanie działalności doradczej w powiecie szamotulskim

Foto

W piątek 21 marca 2014 roku w sali "Gałopolu" w Gałowie, odbyło się podsumowanie działalności doradczej w powiecie szamotulskim za 2013 rok. Spotkanie prowadził kierownik Zespołu Doradczego Karol Jażdżewski, który przedstawił strukturę podległości i schemat organizacyjny WODR oraz skład osobowy zespołu doradczego, którym kieruje. Lech Dudek, doradca z gminy Kaźmierz, omówił sytuację agrarną w powiecie szamotulskim, a także szczegółowo przedstawił realizowane cele i zadania oraz działalność dydaktyczną. Zagadnienia z zakresu ekonomiki i działalności komercyjnej prezentował doradca d.s. ekonomiki w ZD Szamotuły Janusz Brodzik. Doradca wyjaśniał, na czym polega m. in.: zbieranie informacji rynkowych, sporządzanie analizy kosztów produkcji rolniczej oraz prowadzenie książek rachunkowości rolnej w systemie Polski FADN, dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Janusz Brodzik powiedział, że oprócz pracy doradczej od 6 lat zajmujemy się działalnością komercyjną, która ma na celu wsparcie budżetu WODR. Tę działalność realizują doradcy poprzez opracowanie dokumentacji w ramach poszczególnych działań PROW oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń płatnych w tym szkoleń chemizacyjnych.

Foto

W dalszej części podsumowania, doradca z gminy Szamotuły Piotr Matusiak przedstawił sieć Gospodarstw Demonstracyjnych w powiecie szamotulskim. W powiecie zlokalizowano 7 Gospodarstw Demonstracyjnych, które mogą być wykorzystane do realizacji szkoleń, wdrożeń i pokazów w celu ułatwienia transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Gospodarstwa Demonstracyjne mają możliwość przyjmowania grup rolników zapoznających się z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi oraz chęć odbycia praktyk w tym praktyk studenckich. Kolejnym zagadnieniem, które przedstawił Piotr Matusiak były stacje agrometeorologiczne. Ich funkcjonowanie w sieci Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ma na celu wsparcie rolników w podejmowaniu decyzji określających optymalne terminy wykonywania zabiegów ochrony roślin. Korzystając z danych meteo można uzyskać wysoką efektywność tych zabiegów przy ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, spełniając wymogi integrowanej ochrony roślin.

Foto

W podsumowaniu działalności doradczej w powiecie szamotulskim, obok rolników i doradców, udział wzięli przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz samorządowcy poszczególnych gmin i Starostwa Powiatowego w osobach Starosty Powiatowego - Pawła Kowzana oraz V-ce Starosty - Józefa Kwaśniewicza.

Opracowanie WODR ZD Szamotuły
Eugeniusz Wiśniewski, Natalia Jurgowiak
Zdjęcia:
Eugeniusz Wiśniewski

Do pobrania:
Prezentacja ilustrująca przedstawione tematy
Z wizytą w szkole

Na zaproszenie mgr. A. Sadek oraz IV klasy Technikum rolniczego z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, w dniu 10 grudnia Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Andrzej Frąckowiak wygłosił prelekcję dotyczącą izb rolniczych i funduszy promocji.

Na wstępie wyjaśniono, czym są izby rolnicze i na jakiej podstawie prawnej funkcjonują. Przedstawiono główne nurty działania WIR oraz jej strukturę organizacyjną, a w szczególności przybliżono działalność rady powiatowej WIR w Szamotułach.

Kolejnym punktem lekcji było omówienie podstaw i celów utworzenia funduszy promocji. A. Frąckowiak, jako przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wieprzowego, skupił się na działalności związanej z tym funduszem. Szeroko omówiona została praca komisji zarządzającej, cele funduszu oraz zasady przyznawania środków finansowych.

W szkole

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Wielkopolskiej Izby Rolniczej materiały promujące rolnictwo, dobrą żywność, gadżety, itp.

Barbara Idczak
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Rady Powiatowej

Rada powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach w dniach od 2 do 5 października br. gościła w Małopolsce, na zaproszenie tamtejszej izby rolniczej, a szczególności p. Jana Marka Lenczowskiego - Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Małopolskiej Izby Rolniczej.

W pierwszym dniu wyjazdu rolnicy zwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. Głównym punktem pierwszego dnia było jednak spotkanie z wójtem Raciechowic, Gminy Przyjaznej Środowisku, Markiem Gabzdylem. Nad oprawą spotkania czuwała pani Barbara Miąsko ze Spółdzielni Socjalnej "Przystań", która serwowała uczestnikom spotkania obiad. Spółdzielnia Socjalna "Przystań" powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince, swoje usługi świadczy od 2 stycznia 2012 roku. Działalność statutowa spółdzielni polega na reintegracji społecznej oraz tworzeniu więzi międzyludzkich. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem szamotulskich rolników i chcieliby przenieść ją na swój grunt. Wójt gminy powiedział, iż chlubą i wizytówką gminy jest sadownictwo, a symbolem jabłko, które zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Nad przestrzeganiem ekologicznych procedur uprawy jabłek, czuwa Spółdzielnia Ogrodnicza "Grodzisko". Pani Jolanta Majka wyjaśniła, że specyficzny mikroklimat górski sprawia, że owoce mają wyjątkowy smak i aromat, o czym mogli przekonać się delegaci próbując pysznych jabłek. Spotkanie z przedstawicielami urzędu oraz grupy producenckiej umożliwiło wymianę doświadczeń oraz kontaktów.

Drugi dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem nowotarskiego jarmarku, a w dalszej części dnia zaplanowany został spływ Dunajcem. Spływ ten dostarczył niezapomnianych wrażeń pod względem przyrodniczym, ale i duchowym.

Kolejnych wrażeń tym razem smakowych dostarczyły naturalne soki owocowe i warzywne od p. Krzysztofa Maurera, który jest cenionym producentem nie tylko soków, ale i wyrobów alkoholowych w Zarzeczu koło Łącka. W ofercie znajduje się kilkanaście smaków ekologicznych soków, syropów oraz win i destylatów. Produkty te zostały wyróżnione m.in. znakiem "Teraz Polska". Pan Maurer jest właścicielem marek "Sok Maurera", "Łąckie Ogrody" oraz "Manufaktura Maurera". Temat naturalnych soków jest bliski rolnikom powiatu szamotulskiego na terenie, którego, znajdują się sady i rodzinne tłocznie soków.

Dzień trzeci obfitował w atrakcje przyrodnicze. Rozpoczęliśmy od zwiedzania Jaskini Bielskiej - narodowego pomnika przyrody znajdującego się w Tatrach Bielskich na Słowacji. Mieliśmy okazję zwiedzić dostępne 1135 m jaskini o przewyższeniu 125 m. Jest ona udostępniona w sposób sztuczny, za pomocą poziomego przekopu, na wysokości 890 m n.p.m. Trasa jest oświetlona, prowadzi betonowym chodnikiem i schodami z poręczami liczącymi ponad 800 stopni. Kolejnym naszym przystankiem było Zakopane z Krupówkami i Gubałówką. Tego dnia odbyło się również spotkanie z Wiceprezesem Małopolskiej Izby Rolniczej Karolem Zachwieją, z który delegaci dyskutowali na temat różnic rolnictwa wielkopolskiego i małopolskiego.

Ostatni dzień przeznaczono na zwiedzenie kopalni soli w Wieliczce, a także na krótkie spotkanie podsumowujące z Janem Markiem Lenczowskim z MIR.

Barbara Idczak
Spotkanie z rolnikami ws. gruntów wydzielonych z PRP Kobylniki

Andrzej Frąckowiak Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, w dniu 29 listopada br. w Gaju Małym zorganizował spotkanie dla rolników gmin: Obrzycko, Szamotuły, Wronki, Ostroróg, w sprawie dostępności gruntów wydzielonych z Przedsiębiorstwa Rolno-Produkcyjnego Kobylniki dla producentów rolnych. Udział w spotkaniu wzięli również p. Irena Rakowska wójt Obrzycka, Józef Kwaśniewicz wicestarosta szamotulski, Andrzej Żybura kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Karol Jażdżewski kierownik Zespołu Doradczego w Szamotułach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z doradcami.

A. Frąckowiak wyjaśnił zebranym, iż na mocy ustawy z 2011 r. dzierżawcy mieli możliwość wydzielenia 30% gruntów z gruntów, którymi dysponowali na zasadzie dzierżawy z Agencji Nieruchomości Rolnych. Ziemie te wracają do zasobu ANR. Na terenie Wielkopolski zostało wyłączone około 12.000 ha. Bardzo duże znaczenie w pracach nad tą ustawą miał Stanisław Kalemba. Dzięki jego staraniom w każdym województwie powstały pięcioosobowe zespoły do współpracy z ANR. W powiecie szamotulskim wyłączeń tych było najwięcej, ale też najwięcej jest roszczeń na te grunty spadkobierców.

Na chwilę obecną pojawiła się możliwość dzierżawy krótkotrwałej na terenach wydzielonych przez PR-P Kobylniki wstępnie na okres dwóch lat. Wszystkim zebranym rolnikom zostały przestawione mapy poszczególnych działek oraz szczegółowo został omówiony ich podział. A.Frąckowiak wyjaśnił, że tereny te zostaną podzielone na działki około ośmiohektarowe, aby zwiększyć możliwość dzierżawy dla rolników. W szczególnych przypadkach takich jak brak dojazdu, ukształtowanie terenu, itp., dopuszczona zostanie większa powierzchnia działek. Ze względu na roszczenia byłych spadkobierców nie ma możliwości wykupu w pierwszeństwie tych gruntów dla przyszłego dzierżawcy.

Ogłoszenie ze szczegółowym wykazem powinno zostać zamieszczone na stronie internetowej ANR, w Głosie Wielkopolskim, WIR, w gminie jeszcze przed 24 grudnia br. Przetarg odnośnie tych dzierżaw planowany jest po 20 stycznia 2014 r. ANR zależy na czasie, aby rolnicy mogli wcześnie wejść na pole i grunty te doprowadzić do dobrej kultury. Zabezpieczenia wymagane przez ANR oraz czynsz dzierżawny będą wysokie. Do przetargu mogą przystąpić rolnicy z danej gminy bądź gmin sąsiednich, jeżeli udokumentują 5 letni okres zamieszkania w tych gminach. Kierownik BP ARiMR wyjaśnił, że rolnicy, którzy wygrają ten przetarg będą mogli złożyć wnioski o dopłaty obszarowe.

Na zakończenie spotkania A. Frąckowiak zapewnił, że wszystkie informacje zostaną zainteresowanym rolnikom przekazane niezwłocznie.

Barbara Idczak
Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie

W dniu 21 listopada 2013 r. odbyło się w Szamotułach spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach, dotyczące rejestracji i zatwierdzania podmiotów działalności rolniczej podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji roślinnej należy dokonać na określonym wniosku (formularzu) dostępnym na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: wsse-poznan.pl (odnośnik: "Działalność nadzorowa oddziały" - "Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku" - "Druki do pobrania") lub na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do:

  1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
  2. gospodarstw agroturystycznych;
  3. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
  4. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

W dniach 12-22.11.2013 r. przybyła misja przedstawicieli Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Żywności (FVO), której przedmiotem był m.in. nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad działalnością podmiotów w zakresie produkcji podstawowej oraz dostaw bezpośrednich środków spożywczych pochodzenia roślinnego. Istotnym elementem kontroli była m.in. ocena możliwości monitorowania pochodzenia surowców z ich pełną identyfikacją na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Produkcja pierwotna (podstawowa) jest zdefiniowana w art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, oraz łowiectwo i rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. Definicję tę uzupełnia dokument KE pn. "Wytyczne dotyczące wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych" zgodnie z którym są to również działania towarzyszące produkcji podstawowej.

Działania towarzyszące produkcji podstawowej: transport, składowanie i obróbkę surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji (mycie, czyszczenie, obieranie, sortowanie - pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru, transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów rozporządzenia nr 852/2004 oraz w przypadku produktów pochodzenia roślinnego i produktów rybołówstwa: działania transportowe w celu dostawy surowców (produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.

Produkcja pierwotna odnosi się do działalności prowadzonej w gospodarstwie rolnym lub na podobnym poziomie i obejmuje m.in.: produkcję, uprawę lub hodowlę produktów roślinnych tj. ziarna, owoce, warzywa i zioła oraz ich transport w obrębię gospodarstwa, a także przechowywanie i obróbkę produktów (bez istotnej zmiany ich charakteru) na terenie gospodarstwa i dalszy ich transport do zakładu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego rozpoczyna swoje kompetencje po zbiorach. PIS częściowo sprawuje nadzór nad produkcją podstawową, tj. kontroluje magazyny, transport, obróbkę wstępną, jak również dokonuje rejestracji gospodarstw działających na rynku spożywczym i prowadzących produkcję podstawową.

"Możliwość monitorowania" oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub, która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. "Dostawy bezpośrednie" zostały określone w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i oznaczają "...dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego".

Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym stosowanie przepisów dotyczących nakładania kar za brak rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym i prowadzących produkcję pierwotną oraz nawiązywania stosownej współpracy z organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu pozyskiwania informacji o gospodarstwach rolnych prowadzących taką działalność.

W art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości do 5000 zł (nie mniej niż 1000 zł) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że niewielu rolników zdaje sobie sprawę z konieczności rejestracji w PSSE, a sankcje finansowe są bardzo dotkliwe. Niezrealizowanie tego zapisu ustawowego skutkuje brakiem możliwości śledzenia drogi żywności "od pola do stołu" i w konsekwencji niezamknięcie łańcucha żywnościowego. Wszyscy przedstawiciele środowisk i organizacji rolniczych powiatu szamotulskiego zobowiązali się do jak najszerszego informowania rolników o konieczności rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli8 organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Barbara Idczak

Do pobrania:
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Prezentacja do szkolenia na temat rejestracji i zatwierdzania podmiotów działalności rolniczej
Spotkanie środowiskowe w powiecie szamotulskim

Dnia 6 września 2013 r. w Gałowie odbyło się zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego spotkanie środowiskowe. Przybyłych gości powitał kierownik ZD Szamotuły Karol Jażdżewski i krótko przedstawił plan spotkania.

Spotkanie

Pani Dyrektor Wiesława Nowak przedstawiła przybyłym gościom obecną sytuację WODR na rynku. Wspomniała m.in. o obcięciu budżetu z dotacji państwa o ok. 10%, co może mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania WODR. Pani Dyrektor zachęcała do współpracy z Ośrodkiem.

W kolejnym punkcie spotkania wręczono nagrody za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów". Nagrody otrzymały z rąk Pani Dyrektor i Pana wicestarosty Józefa Kwaśniewicza Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudce: Jadwiga Nowakowska i Stanisława Malinowska. Koordynatorami tego typu działań w powiecie są: Anna Czarnecka i Eugeniusz Wiśniewski.

W dalszej części odbyło się przedstawienie prezentacji przez kierownika Karola Jażdżewskiego dot. działalności WODR w Poznaniu oraz powiatowego Zespołu Doradczego w Szamotułach. Przedstawiono wszystkich doradców - w szczególności nowego pracownika Piotra Matusiaka. Kierownik zaznaczył, iż rolnicy bardzo chętnie uczestniczą w masowych formach szkoleń - Dni Pola. Problemem narastającym, który zaakcentował Kierownik, to szkody łowieckie - ich szacowaniem zajmują się członkowie szkód łowieckich. Odnośnie tematu grup producenckich - zaznaczono iż rolnicy bardzo sceptycznie podchodzą do możliwości zrzeszania się w takie grupy. Następnie zostały przedstawione opinie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na podstawie ankiet. Zaakcentowano wzrastającą świadomość mieszkańców wsi w kierunku środowiska (obserwuje się coraz więcej paneli solarnych, z dachów znika eternit itp.) Zaznaczono też znaczenie gospodarstw demonstracyjnych.

Marian Pankowski przedstawił korzyści w "uczestnictwie" w grupie producenckiej, mówił o równym traktowaniu się, o wspólnym wybieraniu najkorzystniejszych ofert dla grupy, o zakupie przez grupę siewnika do siewu buraków i rzepaku, o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań - obecnie na etapie doświadczeń. Prezes Pankowski zauważył też, że rolnicy coraz mniej są zainteresowani szkoleniami - pomimo zapraszanych na nie najlepszych specjalistów. Jest zbyt mała współpraca pomiędzy instytucjami z branży rolniczej oraz niestety brak jest jedności pomiędzy rolnikami - a w jedności siła. Wniosek: szansą dla rolnictwa jest działalność na rzecz tworzenia się grup producenckich.

Violetta Wawszczak poparła prezesa Pankowskiego. Zgłosiła wniosek do Starosty - aby rozpowszechniać ideę tworzenia grup producenckich. Mówiła o braku umiejętności reprezentujących nas na szczeblu unijnym dotyczących barier językowych, co doprowadza do tego że Polska nie osiąga zamierzonych celów. Odniosła się do nowego PROW-u, podkreśliła, że bardzo ważna będzie akcja informacyjna (zwłaszcza w 2014 roku - rok przejściowy) na temat nowych możliwości w uzyskaniu dofinansowania na inwestycje. Złożyła propozycję do Starosty odnośnie kategoryzacji obiektów turystyki wiejskiej. Zaprosiła na Rajd Agroturystyczny. Skierowała podziękowania w stronę: ODR-ów, Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego.

Wojciech Szczepaniak zgłosił zapotrzebowanie na organizacje seminarium dot. PROW 2014-2020 - gdyż z tego, co można uzyskać możemy korzystać my i później kolejne pokolenia.

Jerzy Frąckowiak odniósł się do szkód łowieckich. Dobrze by było, aby w ODRz-e były osoby przeszkolone w tym kierunku i były one autorytetami dla społeczeństwa w procesie szacowania szkód. Podziękował również za dotychczasową pomoc w tym zakresie Wiesławowi Chojanowi z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Barbara Idczak stwierdziła, iż takie szkolenia już były organizowane przez WIR w poszczególnych gminach. Zaproponowała dalsze wspólne szkolenia z ODR-em z tej tematyki - również pomoc radcy prawnego. Pani Idczak zaproponowała również wyjazdowe punkty konsultacyjne - głównie w okresie wypełniania wniosków oraz możliwość negocjowania cen za usługi doradcze na poziomie doradcy - ew. Kierownika Zespołu Doradczego.

Józef Kwaśniewicz zapewnił, że jest za podtrzymaniem tradycji szkoleń dot. programów unijnych. Zaproponował pilotażowe szkolenia np. w 3 większych ośrodkach w powiecie (Szamotuły, Wronki i Pniewy lub Duszniki). Problem frekwencji na szkoleniach: coraz więcej rolników pracuje poza gospodarstwem, dlatego terminy szkoleń powinny być zróżnicowane - uwaga dla Pani Dyrektor - o możliwość elastycznego czasu pracy doradców. Zaprponowął także kurs językowy wieczorową porą zimową dla rolników - zorganizowany wraz z WODR-em. Wraził przekonani, że gdyby udało się zebrać 10-15 osób, to po pierwszym spotkaniu wszystko pójdzie już dobrze.

Wiesława Nowak odniosła się do propozycji dostosowania czasu pracy wobec beneficjentów. Wyraża zgodę na takie rozwiązanie, ale należy filtrować uczestników, aby nie byli oni przypadkowi i jak najlepiej z takich szkoleń skorzystali. Zachęcała do wzięcia przykłady z Francji: zrzeszanie się w większe podmioty gospodarcze daje lepszą pozycję wśród konkurencyji. Odnośnie nauki języka angielskiego - wyraziła akceptację odnośnie rozpisania projektu szkoleniowego przy współudziale Starostwa Powiatowego. Propozycja wykorzystania bazy danych rolników WODR, (która obecnie zawiera ponad 9 tysięcy osób) do skutecznego i sprawnego przekazania informacji.

Marek Nowakowski zadał pytanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii o utylizalicję bydła. Również Roman Klimas pytał dlaczego dziczyzna, gdy złamie nogę to nie jest uznawana za chorą i nie musi być utylizowana, zaś byk jest traktowany jak chory i musi być utylizowany.

Robert Łęgosz wyjaśnił, iż możliwości uboju bydła w gospodarstwie reguluje Rozporządzenie. Jest wolny rynek i jak w takim przypadku nakłonić rzeźnię, aby taką sztukę odebrała? Jeśli mamy szczęście to dzwonimy się do rzeźni i przyjadą zabrać zwierzę a jeśli nie to stan zwierzęcia się pogarsza i jest kilkutysięczna strata. Rozwiązaniem problemu byłoby utworzenie przy rzeźniach małych podmiotów, które by takie sztuki odbierały.

Spotkanie

Michał Szura przypomniał swoją 17-letnią pracę w nieistniejącej Cukrowni Szamotuły. Również podkreślił iż tworzenie Związków Producentów Rolnych jest bardzo ważne i dlatego wezwał: "Rolnicy, zrzeszajcie się!". Odnośnie ARiMR - obecnie nie przyjmuje się żadnych wniosków.

Mirosław Wieczór wyraził zadowolenie z tak owocnych obrad - dawno w takich nie uczestniczył. Rewelacyjne spotkanie. Wyraził chęć współpracy i chęć otrzymywania informacji o różnych inicjatywach. Przywołał przepis, że samorządy mogą wspierać działalność ODR-ów, zaś Gmina Wronki od dawna to robi nie czekając na takie przepisy.

Witold Waroś również zaakcentował, że jest coraz mniej tradycyjnych gospodarstw rolnych i tym samym rolników. Młodzi uciekają do łatwiejszego zarobku. Dlatego zrzeszajmy się.

Piotr Zagórski przedstawił przykłady różnych inicjatyw ze swojej miejscowości (Wierzeja) i gminy (Duszniki - dot. szkoły w Grzebienisku). Integracja rolników jest bardzo ważna.

Barbara Banaszkiewicz-Frąckowiak przypomniała o przepisach dotyczących legalności nabywanych ziemniaków - należy zwracać uwagę na zawartość i umieszczenie etykiet na opakowaniach.

Na zakończenie spotkania Kierownik Karol Jażdżewski podziękował za gościom przybycie i owocną dyskusję.

Natalia Jurgowiak
Barbara Idczak
Rowerowo w 2013 roku

W dniu 14 czerwca br. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego - Koło Gminne Pniewy wraz z Izbą Rolniczą oraz gminnym biurem WODR zorganizowało tradycyjny, coroczny Rowerowy Objazd Pól połączony ze szkoleniem. W tym roku trasa rozpoczynała się w Koninie i prowadziła przez Konin-Huby, Lubosinę, Koszanowo i powrót do Konina. Bardzo ciekawym punktem wycieczki było zwiedzenie wieży wiertniczej w miejscowości Konin-Huby. Natomiast w Koszanowie uczestników objazdu czekała część szkoleniowa przy kawie, cieście i pysznych bułeczkach z miodem.

Objazd rowerowy

Po powrocie do Konina i ciepłym posiłku przygotowanym przez panie z tej miejscowości, burmistrz Pniew Pan Jarosław Przewoźny wraz z Panią Jolantą Graś, Wiesławem Chojanem i doradcą Natalią Jurgowiak z WODR - przeprowadził loterię fantową.

Objazd rowerowy

Na Rowerowy Objazd Pól przybyli również zaproszeni goście m.in.: wicestarosta szamotulski - Józef Kwaśniewicz oraz kierownik biura powiatowego ARiMR - Andrzej Żybura.

Natalia Jurgowiak
Foto: Eugeniusz Wiśniewski