Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Wolsztynie

Herb

Powiat wolsztyński to około 40 tys. hektarów użytków rolnych w Gminach Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Powierzchnia ta jest użytkowana przez ponad 3,5 tys. gospodarstw rolnych o średniej wielkości ponad 10 ha. Mimo słabych jakościowo gleb (wskaźnik bonitacji około 0,86), rolnicy uzyskują średnie plony 4 zbóż około 4,5 tony z ha. Zboże jest głównie wykorzystywane na pasze dla dużych ilości inwentarza hodowanego przez rolników. Pogłowie bydła w powiecie wynosi ponad 18 tys. szt. w tym ponad 7 tys. szt. krów dojnych, pogłowie trzody to ponad 148 tys. szt. w tym ok. 10 tys. loch, co daje roczną produkcję ponad 300 tys. szt. tuczników. Rolnicy uzupełniają dochodowość gospodarstw działami specjalnymi na ponad 60 tys. metrach kwadratowych uprawy pieczarek, co daje roczną produkcję ok. 4,5 tys. ton. Ponadto powiat wolsztyński charakteryzuje bardzo rozwinięte drobiarstwo. W kilku fermach i kilkudziesięciu kurnikach produkuje się rocznie 1,5 mln. szt. niosek, 4,2 mln. szt. (x 2 kg) rocznie broilerów kurzych, 600 tys. szt. (x 11 kg) indyków.


Rada Powiatowa WIR w Wolsztynie
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 8 sierpnia 2014 r. odszedł nasz kolega

ś.p.
Eugeniusz Woźniak

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
powiatu wolsztyńskiego III kadencji,
nominowany do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 2013.

Pogrzeb odbył się we wtorek 12 sierpnia
na cmentarzu w Komorowie koło Wolsztyna.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają
członkowie Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie
oraz Zarząd i pracownicy Biura Wojewódzkiego w Poznaniu.

Cześć Jego pamięci!Foto

Posiedzenie Rady Powiatowej

W dniu 7.07.2014 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie. W posiedzeniu brali udział członkowie RP oraz zaproszeni goście:

 • Jacek Skrobisz - Wicestarosta Wolsztyński
 • Andrzej Wita - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
 • Paweł Jaśkiewicz - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Zbigniew Glaser - Kierownik Oddziału Terenowego WIORiN
 • Aleksander Grubiński - Kierownik Powiatowego Zespespołu WODR
 • Zbigniew Gąsior - Członek Zarządu WIR
Foto

Posiedzenie prowadził Przewodniczący RP WIR - Szymon Tomaszewski

Na wstępie Pan Starosta przywitał zebranych i życzył owocnych obrad oraz dalszej dobrej współpracy ze Starostwem. Następnie zaproszeni goście kolejno omawiali zagadnienia i zadania, którymi zajmują się reprezentowane przez nich jednostki:

 • dopłaty i programy rolnośrodowiskowe realizowane przez BP ARiMR - A.Wita;
 • stan zdrowotny zwierząt i ich liczebność w powiecie przedstawiła w zastępstwie Lek. Pow. Wet. Pani dr. Beata Nawrot-Pasieczna;
 • zadania WIORiN - Pan Zbigniew Glaser;
 • działalność doradczą ODR omówił w zastępstwie Kierownika PZD Pan Jerzy Michalski;
 • informacje o pracach WIR i jej działalności omówił Pan Z. Gąsior;
 • informację o obradach Walnego Zgromadzenia WIR przedstawili Przewodniczący RP Pan Szymon Tomaszewski i Delegat Pan Stanisław Skorupka.
Foto

Członkowie RP WIR skorzystali z okazji do zadawania pytań na interesujące ich zagadnienia, uzyskując ze strony gości wyczerpujące odpowiedzi.

Wojciech Kazubski
Szkolenia rolnicze w powiecie wolsztyńskim

Marzec i kwiecień to miesiące wykorzystane przez Biuro Powiatowe WIR w powiecie wolsztyńskim do organizacji i przeprowadzenia cyklu szkoleń dla rolników.

Foto

Dwudziestu rolników skorzystało ze szkolenia dla hodowców trzody organizowanych wspólnie z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt". Rolnicy wysłuchali z dużym zainteresowaniem wykładów i wielu praktycznych informacji, które przekazał dr. med. wet. Aleksander Skoracki. Niektórzy hodowcy umówili się na indywidualne spotkania we własnych gospodarstwach.

W trzech szkoleniach: w Mochach i dwóch w Starej Tuchorzy z zakresu stosowania środków ochrony roślin i uzyskania uprawnień na kolejne pięć lat wzięło udział osiemdziesięciu rolników z trzech Gmin Powiatu Wolsztyn.

Foto

Dwudniowe szkolenie współorganizowane z KRIR pt. "Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych" zainteresowało dwudziestu siedmiu rolników - w większości beneficjentów programu zalesianie gruntów rolnych. Skorzystali z interesujących wykładów dr. inż. Piotra Gołojucha i wyjazdu do lasu, gdzie poznali zasady pielęgnacji i ochrony upraw lasu w różnych fazach rozwoju.

Wojciech Kazubski
Forum Rolnicze Powiatu Wolsztyńskiego

W zorganizowanym przez Radę Powiatową i Biuro Powiatowe WIR wraz z partnerami instytucjonalnymi Forum Rolniczym Powiatu Wolsztyńskiego, które odbyło się w dniu 7.03.2014 r. w Żodyniu Gmina Siedlec uczestniczyło ponad 130 rolników i zaproszonych gości. Forum prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie Szymon Tomaszewski.

Foto

Forum swoją obecnością zaszczycili Goście: Poseł, Prezes WIR Piotr Walkowski, Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp, Andrzej Bobrowski Dyrektor ARR, Piotr Łykowski Dyrektor ARiMR, Bartłomiej Raj Z-ca Woj. Lekarza Wet., Teresa Berkowska ANR ZSGZ Stare Bojanowo, Ireneusz Kozecki Dyrektor Biura WIR, Maciej Wita W-ce Prezes Zarządu Woj. Centrum Narodowego Młodych Rolników, Andrzej Rogozinski Burmistrz Wolsztyna, Dorota Gorzelniak Wójt Gminy Przemęt, Adam Cukier Wójt Gminy Siedlec, Hieronim Birk Z-ca Wójta Gminy Siedlec, Wojciech Lis W-ce Przewodniczący Rady Powiatu, Eleonora Rybarczyk Prezes BS Siedlec, Ewa Łuka Insp. BS Siedlec, Paweł Jaśkiewicz Pow. Lekarz Wet., Zbigniew Glaser Kierownik Oddz. Ter. WIORiN, Andrzej Wita Kierownik BP ARiMR, Andrzej Lorenc WZMiUW Insp. Nowy Tomyśl, Renata Feifer PZ KRUS, Pracownicy PZD ODR w Wolsztynie oraz ponad 100 rolników z Gmin tworzących Powiat Wolsztyński.

Po powitaniu zebranych przez Przewodniczącego RP WIR przedstawiono ofertę Firmy KIA Delik - jednego ze sponsorów Forum. Następnie głos zabrał gospodarz Powiatu Starosta Ryszard Kurp. Podziękował pomysłodawcom, organizatorom Forum i serdecznie powitał rolników oraz wszystkich przybyłych gości.

Główne tematy Forum:
- podział środków UE na lata 2014-2020,
- ogólna sytuacja w rolnictwie,
- sytuacja na rynku wieprzowiny, afrykański pomór świń,
- programy ARR, dopłaty do mat. siewnego,
- dopłaty ONW i bezpośrednie,
- obrót ziemią rolną,
- melioracje,
- integrowana ochrona roślin,
- rachunkowość rolnicza,
- oferta BS Siedlec
przedstawili kolejno:
Poseł - Prezes WIR, Dyrektor ARR, Dyrektor ARiMR, Dyrektor ANR , Lekarz Powiatowy Weteterynarii, specjaliści ODR i Prezes BS Siedlec.

Foto

Po wystąpieniach rolnicy zadawali występującym pytania na interesujące ich zagadnienia i otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Na zakończenie głos zabrali pozostali sponsorzy Forum:

 • Macif Życie,
 • Pitern sp.z o.o,
 • Lumen Technik sp. z o.o

Forum zakończył Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Szymon Tomaszewski. Podziękował wszystkim za przybycie i zebranych uczestników zaprosił na wspólny obiad.

Wojciech Kazubski
Szkolenie dla rolników

W dniach 24 i 25 października 2013 roku odbyło się w Wolsztynie trzecie w tym roku szkolenie z zakresu wymogów wzajemnej zgodności "Cross- compliance" dla rolników z gminy Siedlec. Poprzednie szkolenia skierowane były dla rolników z gmin Przemęt i Wolsztyn.

Szkolenie

Dwudziestu rolników, w tym pięć kobiet, wysłuchało ciekawych i wyczerpujących zagadnienie wiadomości teoretycznych pierwszego dnia szkolenia w Wolsztynie, by drugi dzień spędzić na szkoleniu praktycznym w gospodarstwie jednego z najlepszych rolników w powiecie wolsztyńskim - Pana Idziego Łukaszewskiego z Kiełpin.

Rolnik to laureat wielu konkursów i nagród, w tym także Wielkopolski Rolnik Roku 2002. Uzyskuje wysokie wyniki produkcyjne we wszystkich działach produkcji, jak hodowla trzody w tym loszek hodowlanych czy produkcja roślinna w tym uprawa cebuli.

Wykładowcą na szkoleniu był Pan Kornel Pabiszczak z biura WIR w Poznaniu.

Wojciech Kazubski
Wizyta w Niemczech

Realizując przyjęty kalendarz współpracy pomiędzy powiatami Dahme-Spreewald i Wolsztyn, Przewodniczący i Członkowie Rady powiatowej WIR z grupą rolników z powiatu wolsztyńskiego przebywali ze studyjną wizytą u niemieckich partnerów.

Wizyta

Nasi rolnicy uczestniczyli w otwarciu i zwiedzali 19 Brandenburdzką Wystawę Rolniczą. Poza tym odwiedzili kilka gospodarstw w powiecie Dahme-Spreewald. Między innymi gospodarstwo ekologiczne oraz dużą hodowlę bydła.

Wizyta

Była to wspaniała rewizyta a zarazem kolejna okazja do porozmawiania i wymiany doświadczeń z niemieckimi rolnikami. Uczestnicy wyjazdu studyjnego bardzo cenią sobie takie doświadczenia. Doskonałym podsumowaniem rolniczej wizyty w Dahme-Spreewald było uczestnictwo całej grupy w otwarciu festiwalu sztuki Aquamediale, w którym uczestniczył Starosta Wolsztynski Ryszard Kurp, a prezentował się na nim miłośnik parowozów - Wojtek Lis ze swoimi fotografiami.

Wojciech KazubskiPosiedzenie Rady Powiatowej

Rada Powiatowa WIR w Wolsztynie w dniu 11.02.1013 r. odbyła posiedzenie, podczas którego poruszono m.in. następujące zagadnienia:

 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z Forum Rolniczym w Krzywiniu. Podjęto decyzję o wyjeździe rolników z powiatu na Forum wspólnym autokarem. Koszty organizacji Forum i wyjazdu Rada postanowiła pokryć ze swoich środków statutowych.
 • Przewodniczący przedstawił zasady sprzedaży gruntów z zasobów ANR. Zebrani poparli działania WIR mające na celu unormowanie tych zasad i umożliwienie rolnikom zakupu ziemi w przetargach na powiększenie swoich gospodarstw. Podjęto decyzję o zgłoszeniu wszystkich członków Rady Powiatowej do komisji przetargowych ANR.
 • Podano terminy szkoleń przewidzianych dla rolników z powiatu wolsztyńskiego w 2013 r. Informacje o nich będą zamieszczane w lokalnej prasie i przekazywane rolnikom przez członków Rady Powiatowej.
 • Przedstawino zebranym informację o pracach Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Biura Powiatowgo WIR.

Wojciech Kazubski