Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
we Wrześni

Herb

Powiat wrzesiński położony jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Graniczy on z powiatem gnieźnieńskim, słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, średzkim i poznańskim. Powierzchnia powiatu wynosi 704 km kw., a liczba jego mieszkańców to ponad 76 000 osób. Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo - przemysłowy, a użytki rolne stanowią około 70% jego powierzchni. Administracyjnie powiat podzielony jest na cztery gminy miejsko-wiejskie (Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września) i jedną gminę wiejską (Kołaczkowo).
Rozległe równiny pokryte są szachownicą pól i łąk poprzecinanych pasami lasów. Przepływająca w południowej części powiatu trzecia co do wielkości rzeka Polski - Warta - jest źródłem specyficznych własności mikroklimatu całego regionu. Spośród 70.419 ha, użytki rolne stanowią 71,8% w tym grunty orne 86,2%, łąki i pastwiska 12,2%, sady 1,6%, lasy i grunty leśne 18,8%. Powiat wrzesiński to ponad 3200 gospodarstw rolnych, a średnia wielkość gospodarstwa to 13,19 ha.
Forum Rolnicze Powiatów Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego

Dnia 25 lutego w Cielimowie koło Gniezna odbyło się Forum Rolnicze dla rolników z powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

Foto

Oprócz zaproszonych rolników, którzy jak zwykle nie zawiedli organizatorów i licznie przybyli na spotkanie, z zaproszenia skorzystali następujący goście: Dariusz Pilak - Starosta gnieźnieński, Piotr Walkowski - Poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Marcin Nurkowski - przedstawiciel Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARiMR w Poznaniu, Sławomir Pietrzak - Dyrektor ANR w Poznaniu, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR w Poznaniu, Tomasz Wielich - z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Ewa Korczyńska-Skowron oraz pani Karolina Szybiak-Jasińska z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie i Wrześni, Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Beata Tamioła i Józef Szafarek - Kierownicy biur powiatowych ARiMR w Gnieźnie i Wrześni, Magdalena Zobel i Romuald Juściński - Powiatowy Lekarz Weterynarii z Gniezna i Wrześni, Bolesław Kaźmierczak i Paweł Antkowiak - Kierownicy Zespołu Doradztwa Rolniczego z Gniezna i Wrześni, Janusz Winiarski - Z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w powiecie gnieźnieńskim, Joanna Grzelka - Kierownik Oddziału regionalnego KRUS w Wrześni, Zbigniew Dolata - Poseł na Sejm RP, wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele samorządu rolniczego.

Na wstępie głos zabrał starosta gnieźnieński Dariusz Pilak witając wszystkich na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zwrócił uwagę na potrzebę organizowania spotkań dla rolników, gdzie w takim gronie wspólnie z przedstawicielami różnych agencji działających na rzecz rolnictwa można na bieżąco omówić problemy nurtujące środowisko rolnicze.

Foto

Następnie Prezes WIR poseł Piotr Walkowski omówił szczegółowo Program Obszarów Wiejskich 2014-2020, który jest już po trzeciej konsultacji i ministerstwo przygotowuje projekt na posiedzenie rządu. Następnie Prezes Walkowski poruszył sprawy związane z integrowaną ochroną roślin oraz związaną z tym produkcją zintegrowaną oraz zostały omówione zmiany w zakresie podatku VAT w rolnictwie.

Podczas spotkania poruszany był też temat znalezionych przed dwoma tygodniami na terenie Polski pierwszych dzików padłych od afrykańskiego pomoru świń, a co za tym idzie trudnej sytuacji na rynku trzody.

W dalszej kolejności Prezes omówił następujące zagadnienia: programy unijne przygotowywane na rozwój mniejszych gospodarstw, dotacje dla grup producenckich, pozyskiwanie środków przez spółki wodne na zakup sprzętu do kopania rowów, pozyskiwanie środków na scalanie gruntów.

Następnie zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa między innymi:

 • ANR - kwestie obrotu ziemią, sprzedaż, dzierżawa,
 • ARiMR - podsumowanie PROW 2007-2013,oraz nowości związane z PROW 2014-2020,
 • ARR - dopłaty do materiału siewnego, kwotowanie mleka, zwiększenie limitu pomocy de minimis,
 • Urząd Marszałkowski - fundusze na spółki wodne, zaproszenie na Galę Wielkopolskiego Rolnika Roku, organizacja Dożynek Wielkopolskich w Gnieźnie,
 • KRUS - informacje o ubezpieczeniach, obowiązek rolnika wobec KRUS,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii - afrykański pomór świń, choroba aujeszkyego, białaczka,
 • WIORiN - przepisy związane z wprowadzeniem integrowanej ochrony roślin.
Foto

Podczas Forum rolnicy mogli zapoznać się z ofertami kilku firm, którzy swoje produkty kierują do rolników i mieszkańców wsi. Między innymi były to firmy KIA-DELIK, BGŻ, AGROCHEST Sp z o.o. i LUMEN TECHNIK Sp z o.o.

Wioletta Melcer
XXIII Targi Rolnicza Jesień we Wrześni

W dniu 20. października br. liczne rzesze zwiedzających uczestniczyły w największej rolniczo-handlowej imprezie we Wrześni.

Kolejna edycja tej popularnej imprezy odbyła się w wyjątkowo ciepłą październikową niedzielę. Stoiska wielu producentów i użytkowników maszyn rolniczych, firm handlujących materiałem szkółkarskim, kwiatami oraz płodami rolnymi kusiły nieprzebranym bogactwem asortymentu. W jednym miejscu można było obejrzeć, no i oczywiście kupić, niemal wszystko - od wyrobów cukierniczych poprzez odzież, galanterię skórzaną, kwiaty, materiał szkółkarski, wyroby wędliniarskie, wszelkiego rodzaju pieczywo - po miód i inne produkty pasieczne.

Targi

Zwiedzający skorzystać mogli również z licznych degustacji produktów regionalnych. Dużym uznaniem cieszyły się, pochodzące Wrzesińskiej Spółdzielni Mleczarskiej, jogurty i maślanki. "Firma Paszak" serwowała całą gamę pysznych wyrobów wędliniarskich, a piekarnia "Biały Kruk" - wyroby ciastkarsko-cukiernicze. Wielu amatorów znalazły też wyroby piekarnicze pochodzące z Gminnej Spółdzielni w Pyzdrach. Swoje stoiska miały również liczne firmy pracujące na rzecz rolnictwa, organizacje rolnicze oraz banki. Wiele z nich organizowało rozmaite konkursy z cennymi nagrodami. Niewątpliwą atrakcją dla młodszej części zwiedzających była wycieczkowa kolejka kursująca po mieście.

Corocznym zwyczajem wybrano i nagrodzono najlepsze produkty regionalne, najlepsze promocje oraz najlepsze ekspozycje. Pan Henryk Daniszewski (rolnik, radny Wielkopolskiej Izby Rolniczej z gm. Nekla) został nagrodzony "Laurem Starosty Wrzesińskiego", natomiast Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymało nagrodę w kategorii "Wyróżnienie Specjalne" za zaangażowanie i niewątpliwy wkład w rozwiązywanie problemów środowiska rolniczego.

Targi "Rolnicza Jesień" od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Tegoroczną imprezę odwiedziło kilkanaście tysięcy osób.

Michał Krotoszyński
Propozycja rozdysponowania gruntów ANR

Tabela przedstawia propozycję rozdysponowania gruntów Zasobu pochodzących z wyłączenia gruntów z umów dzierżawy nr 1306/R/D/2002 "Obiekt Rolny Bieganowo - Grabowo Królewskie" oraz nr 1307/R/D/2002 "Obiekt Rolny Bugaj - Lipie" zawartych z "GOLPASZ" Spółka z o.o. o powierzchni 214,4991 ha.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Rodzaj użytków

Proponowany termin przetargu

Proponowana forma rozdysponowania

1

130/18
obręb Bieganowo

26,56

RIIIb – 2,0885
RIVa – 0,0892
RIVb – 8,2667
RV – 3,2739
RVI – 7,7483
LsV – 2,7989
LsVI – 2,2900

Sierpień/wrzesień 2013

2. propozycje przetargowe

2

133/13
obręb Bieganowo

51,57

RIIIa – 8,1654
RIIIb – 3,1443
RIVa – 4,9810
RIVb – 6,6300
RV – 16,1400
RVI – 10,6200
RVIB – 0,2000
LsVI – 1,6900

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenica, pszenżyto)

5. propozycji przetargowych

3

152
obręb Sokolniki

7,61

RIIIb – 2,4500
RIVb – 1,1100
RV – 4,0500

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

1. propozycja przetargowa

4

cz. 23/3
obręb Sokolniki

14,34

RIIIb – 0,8900
RIVa – 11,0000
B-RIVa – 0,4500
RIVb – 1,8494
RV – 1,5400
PsIV – 1,1900
Lz – 0,0600
Ws – 1,7500
W – 0,0600

Sierpień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

2. propozycje przetargowe
(z wyłączeniem części dzierżawionej)5

25/2
obręb Sokolniki

9,08

RIVa – 2,0300
RIVb – 0,1200
RV – 4,8900
RVI – 1,4400
PsV – 0,4100
LsV – 0,1800

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

1. propozycja przetargowa

6

28/2
obręb Sokolniki

3,2

RIVa – 2,6600
RV – 0,5400

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

1. propozycja przetargowa

7

173
obręb Goniczki

27,49

RIIIb – 5,5400
RIVa – 20,0600
RIVb – 1,8900

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: rzepak)

3. propozycje przetargowe

8

180/1
obręb Goniczki

7,75

RIIIa – 5,0500
RIIIb – 1,1600
RIVa -1,5400

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: rzepak)

1. propozycja przetargowa
9

cz. 124/4
obręb Sołeczno

24,93

RIIIa – 4,7523
RIIIb – 5,0078
RIVb – 2,5048
RV – 7,5429
RVI – 4,3261
B-RIV - ,02743
W – 0,5092
LsV – 0,3800

Październik 2013
(zasiewy: kukurydza)

3. propozycje przetargowe
(z wyłączeniem części dzierżawionej)

10

36
obręb Kębłowo

7,84

RIIIa – 5,9427
RIIIb – 0,8560
RIVa – 0,6006
RIVb – 0,4415

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenica)

1. propozycja przetargowa


11

37/1
obręb Kębłowo

2,18

RIIIb – 0,7280
RIVa – 1,4513

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenica)

1. propozycja przetargowa

12

95
obręb Lipie

5,85

RIIIb – 3,3588
RIVa – 1,2335
B-RIIIb – 0,8265
RV – 0,4360

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

1. propozycja przetargowa

13

100/4
obręb Lipie

9,96

RIIIb – 9,4637
RIVa – 0,2801
RIVb – 0,2127

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

1. propozycja przetargowa

14

100/5
obręb Lipie

4,13

RIIIb – 2,6175
RIVa – 0,5295
RIVb – 0,9812

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

1. propozycja przetargowa

15

100/6
obręb Lipie

11,62

RIIIb – 6,1804
RIVa – 2,0966
RIVb – 0,8049
RV – 1,5707
RVI – 0,9658

Sierpień/wrzesień 2013
(zasiewy: pszenżyto)

2. propozycje przetargowe
(przyłączenie silosu przejazdowego do działki wyłączonej z umowy!)

Plan zakłada 26 propozycji przetargowych. Wszystkie przetargi zostaną przeprowadzone w trybie ograniczonym.

Do tego rodzaju przetargu mogą przystąpić osoby, które:

 • są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha,
 • posiadają kwalifikacje rolnicze,
 • co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo,
 • mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Michał KrotoszyńskiXXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrześni

Po raz siódmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni pełnił honory gospodarza Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W XXXVII jej edycji wystartowało 153 uczniów z 48 szkół w Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem, Dolnośląskiem, Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskiem. W tym samym dniu, tj. 19 kwietnia w 9 okręgach na terenie całego kraju do egzaminów teoretycznych i praktycznych przystąpiło ponad 1400 uczniów.

Laureaci

Młodzi technicy rywalizowali w dziewięciu blokach tematycznych (z czego nasza szkoła reprezentowała cztery) - produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, mechanizacji rolnictwa, ochronie i inżynierii środowiska, żywienia człowieka i gospodarstwa domowego, agrobiznesie, leśnictwie i architekturze krajobrazu.

Do eliminacji centralnych, które odbędą się w dniach 07-08 czerwca 2013 r. w SGGW w Warszawie zakwalifikowało się pięcioro uczniów: Angelika Chojnacka (żywienie człowieka i gospodarstwo domowe - opiekun mgr inż. Maria Modrzejewska), Arkadiusz Olbrychowski (produkcja zwierzęca - opiekun mgr inż. Zbigniew Bukowski), Adam Krotofil (produkcja roślinna - opiekun mgr inż. Roman Ciesielczyk), Adam Pańczak (mechanizacja rolnictwa - opiekun mgr inż. Roman Ciesielczyk) i Julia Matysiak (żywienie człowieka i gospodarstwo domowe - opiekun mgr inż. Maria Modrzejewska).

Zagadnienia egzaminacyjne przygotowywane są corocznie przez Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczestnicy olimpiady winni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu programu szkoły ponadimnazjalnej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane m.in w czasopismach branżowych. Zestaw egzaminacyjny składał się z testu pisemnego, składającego się z 60 pytań oraz części praktycznej. W tej drugiej w zależności od kategorii uczniowie: m.in. rozpoznawali szkodniki lasów i ogrodów, owady, ryby, nasiona, krzewy, dokonywali pomiarów terenu, charakteryzowali opony do ciągników i przyczep, dokonywali pomiaru tulei silnikowych, analizowali skład kiszonki, szczepili pędy jabłoni, planowali wielkość schładzalnika do mleka według określonych parametrów produkcyjnych czy przygotowywali nakrycia stołów według obowiązującyh zasad doboru elementów zastawy. Przebieg egzaminu nadzorowało kilkudziesięciu jurorów, wykładowców UP w Poznaniu. Funkcję sekretarza OWiUR od ubiegłego roku pełni dr inż. Ireneusz Antkowiak, który zastąpił dr Witolda Nowakowskiego, wieloletniego spirytus movens olimpiady (jednak obecnego w charakterze gościa honorowego i jak zwykle służącego pomocą i wsparciem). Dr W. Nowakowski zapytany o ocenę przebiegu tegorocznej olimpiady, stwierdza że wiedza teoretyczna utrzymuje się na tym samym poziomie od lat. Zauważa jednak inne, niepokojące zjawisko:

- Spadają w sposób widoczny umiejętności praktyczne uczniów. Myślę, że wynika to z faktu, że młodzi ludzie w coraz mniejszym stopniu mają dostęp do baz, gdzie mogliby w praktyce sprawdzać swoje umiejętności. Po prostu tych miejsc, takich jak: gospodarstwa pomocnicze czy centra kształcenia praktycznego zaczyna brakować.

Zaczyna brakować również środków "centralnych" na organizację okręgowych eliminacji OWiUR. Z roku na rok budżet przeznaczany z MEN-u na jej organizację jest coraz bardziej uszczuplany. W tym roku wyniósł zaledwie 6 tys. zł.

- Tym bardziej jesteśmy wdzięczni samorządowi lokalnemu, Waszym włodarzom i sponsorom, że zechcieli nas wesprzeć. Oczywiście, na osobną uwagę zasługuje poświęcony czas ze strony pracowników UP oraz ogromne zaangażowanie dyrekcji i pracowników szkoły - dodaje W. Nowakowski.

Podczas uroczystości wieńczącej olimpiadę, w sobotnie przedpołudnie nagrodzono 27 laureatów. Otrzymali oni wiele cennych nagród, m.in. tablety z klawiaturą, akcesoria komputerowe, książki, etc.

Oprócz nagród za poszczególne miejsca, uhonorowano czterech najlepszych uczniów, którzy w podsumowaniu ogólnym zdobyli największą liczbę punktów. I tak:
1. Damian Rossa, ZSR CKU w Trzciance - 103/120 pkt
2. Angelika Chojnacka, ZSTiO we Wrześni - 101,5/120 pkt
3. ex eaquo:
- Przemysław Kowalczyk, ZSP PCKU w Marszewie - 101/120pkt
- Mateusz Smorawski, ZSR CKU w Trzciance - 101/120pkt

W klasyfikacji szkół ZSTiO we Wrześni znalazł się na drugiej pozycji, tuż po ZSR CKU w Trzciance.

Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że OWiUR jest największym tego typu rejestrowanym przedsięwzięciem (zarówno pod względem liczby uczniów biorących w niej udział, jak również zakresu tematyki, jaką obejmuje) firmowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na szczeblu szkolnym przystępuje do niej ponad 30 tys. osób. W eliminacjach szkolnych w naszym okręgu każdego roku uczestniczyło od 3000 do 3800 uczniów, w eliminacjach okręgowych od 150 do do 200, a do finału centralnego kwalifikuje się od 30 do 35 uczniów. OWiUR jest organizowana corocznie od 1977 roku. Do okręgu olimpiady podległego Poznaniowi należą 53 szkoły rolnicze, ogrodnicze, leśne i inne kształcące dla potrzeb szeroko pojętego agrobiznesu i agrokultury.

Tekst i foto:
Grażyna Beata Augustin