Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Przydatne adresyURZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań
tel. 61 854 10 71; 854 13 91
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
Wydział Środowiska i Rolnictwa - tel. 61 852 85 07; 852 03 34; 854 13 86; fax. 853 18 00
e-mail: os@poznan.uw.gov.pl oraz wr@poznan.uw.gov.pl
Zobacz też:
Struktura organizacyjna
Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań
tel. 61 626 70 30

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań
tel. 61 626 66 66 ; e-mail: info@umww.pl
www.umww.pl
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań
Sekretariat - piętro V, część B, pokój 564
tel. 61 626 65 00; fax. 61 626 65 01; e-mail: rolnictwo@umww.pl
Zobacz też:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego

URZĘDY CENTRALNE I MINISTERSTWA

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10; 00-498 Warszawa
tel. 22 695 29 00; fax. 22 695 22 56
www.prezydent.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa
tel. 22 694 60 00; fax: 22 625 26 37; e-mail:  cirinfo@kprm.gov.pl
www.premier.gov.pl

Kancelaria Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa
tel. 22 694 25 00, 22 694 22 29; fax. 22 694 22 13
www.sejm.gov.pl

Kancelaria Senatu RP
ul. Wiejska 6; 00-902 Warszawa
tel. 22 694 25 00, 22 694 24 10; fax. 22 694 14 39; 22 694 22 24
www.senat.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
tel. 22 623 10 00; 22 625 27 08; fax. 22 623 27 50 51; 22 621 72 85; e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl
Zobacz też:
Kierownictwo Resortu
Departamenty i Biura

Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5; 00-535 Warszawa
tel. 22 693 50 00, 22 628 78 97; fax. 22 628 87 51
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54; 02-067 Warszawa
tel. 22 579 29 00, 22 825 86 29
www.mos.gov.pl

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax: 22 623 14 08; e-mail: wet@wetgiw.gov.pl
www.wetgiw.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
tel. 22 623 23 02, fax: 22 623 23 04; e-mail: gi@piorin.gov.pl
www.piorin.gov.pl

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 29 00 01
fax: 22 623 29 98 99

SAMORZĄD ROLNICZY

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
tel. 22 623 21 65, 22 623 27 56; fax: 22 623 23 01; e-mail: sekretariat@krir.pl
www.krir.pl

Wielkopolska Izba Rolnicza
ul. Golęcińska 9; 60-626 Poznań
tel. 61 847 84 80; fax: 61 842 04 52; e-mail: wir@wir.org.pl
www.wir.org.pl

NAUKA I DORADZTWO ROLNICZE

Akademia Rolnicza w Poznaniu im. A. Cieszkowskiego

ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznań
tel. 61 848 72 00; 61 848 71 22

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Sieradzka 29; 60-163 Poznań
tel. 61 868 52 72; fax: 61 868 56 60; e-mail: sielinko@odr.net.pl
www.wodr.poznan.pl

Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu
ul. Winogrady 63; 61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81; fax. 61 820 19 71

Centrum Książki Rolniczej
ul. Pszczelińska 99; 05-840 Brwinów
tel./fax 22 729 72 78; tel. kom. 504 611 708

AGENCJE

Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Dolańskiego 2; 00-215 Warszawa
tel. 22 635 80 99; fax. 635 00 60
www.arr.gov.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych. Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12; 61-701 Poznań
tel. 61 853 21 02, 61 856 06 01, 61 856 06 43; fax. 851 50 92; 61 855 21 68
www.anr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70; 00-175 Warszawa
Infolinia: 800 38 00 84
tel. 22 860 29 00, 22 860 29 23, 22 860 29 24; fax. 22 860 29 80, 22 636 17 75; e-mail: info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Sekretariat - tel. 61 84 53 833
e-mial: wielkopolski@arimr.gov.pl
Zobacz też: adresy biur powiatowych

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa
tel. 22 628 79 53; 22 629 56 13; 22 661 72 72; fax: 22 628 93 53
www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego O/T Poznań
ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań
tel. 61 852 14 33, 61 854 04 00; fax. 61 853 67 95
e-mail: poznan@arr.gov.pl

Agencja Prywatyzacji
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
tel. 22 661 88 60; fax. 22 661 88 45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP
ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa
tel. 22 432 80 80
www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Żurawia 4a; 00-503 Warszawa
tel. 22 693 54 53, 22 629 28 88; fax: 22 693 54 06
e-mail: parr@pagi.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
Regionalna Instytucja Finansująca dla Działania 2.5 ZPORR
ul. Zakładowa 4; 62-510 Konin
tel. 63 245 30 95; fax: 63 242 22 29; e-mail: arr@arrkonin.org.pl
www.arrkonin.org.pl

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
ul. Antoniny 2; 64-100 Leszno
tel. 65 529 31 62; fax: 65 520 30 62; e-mail: zarzad@agnas.pl
www.agnas.pl

URZĘDY WOJEWÓDZKIE I TERENOWE

Wojewódzki Urząd Pracy

al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań
tel. 61 854 15 18, 854 19 83

Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Okręgowy
ul. Libelta 16/20; Poznan
tel. 61 852 18 40

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Piekary 19; 60-959 Poznań 2; skr. poczt. 15
tel. 61 853 09 20; 061 853 09 22
fax. 061 853 09 21
e-mail: poznan@krus.gov.pl

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Noskowskiego 23
tel. 61 854 48 00; 852 99 18

"SANEPID" Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Libelta 36; 61-707 Poznań
tel. 61 854 48 00

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
al. Marcinkowskiego 3
tel. 61 852 35 07; 852 29 34
Sąd Konsumencki tel. 61 852 51 58

Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250 B; 60-166 Poznań
tel. 61 860 59 11; fax. 868 58 84; e-mail: wi-poz@pior.gov.pl
www.piorin.gov.pl/poznan

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4; 61-625 Poznań
tel. 61 821 92 02; fax. 820 30 53
e-mail: poznan@pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań
tel. 61 854 14 83; 854 03 45; fax. 851 03 46
e-mail: pirpoz@man.poznan.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250; 60-956 Poznań
tel. 61 868 93 47; 868 52 56; 868 58 25; fax. 868 45 31
e-mail: wielich@poznan.uw.gov.pl
serwis internetowy: www.wiw.poznan.pl

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
al. Niepodległości 16/18; 61-920 Poznań
tel. 61 854 11 53, fax. 854 18 34
e-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl

Państwowa Straż Rybacka
al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań
tel. 61 854 12 55

Wojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wojska Polskiego 27/29; 60-624 Poznań
tel. 61 822 49 11

Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79; 60-959 Poznań
tel. 61 847 64 71; fax 061 848 07 00
e-mail: uspoz@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl

GIEŁDY

Gildia Poznańska "GP" S.A.
ul. Truskawiecka 9; 60-476 Poznań
tel. 61 845 61 23; 845 61 07-08; fax. 845 61 11; e-mail: gpsa@gpsa.com.pl

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
ul. Franowo 1; 61-302 Poznań
tel. 61 876 32 00; fax. 061 876 93 81; e-mail: wgro@wgro.com.pl

IZBY

Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa
ul. Fredry 12; 61-701 Poznań
tel. 61 856 06 83, fax. 856 06 85

Polska Izba Nasienna
ul. Kochanowskiego 7/603; 60-845 Poznań,
tel./fax. 061 848 49 54; e-mail: pin@kki.net.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa Branż Maszyn Rolniczych i Spożywczych w Poznaniu
ul. Starołęcka 31; 60-963 Poznań
tel. 61 871 22 28, 871 22 49

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
ul. Św. Marcin 80/82; 61-809 Poznań
tel. 61 851 78 48 lub 49; fax. 851 78 28; e-mail: izba@pcc.org.pl

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
ul. Romana Maya 1; 61-372 Poznań
tel. 61 650 29 26

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
tel. 022 531 05 36, 531 05 00
fax: 22 531 06 00

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
tel. 22 548 49 99, fax: 22 548 49 98
www.pigeo.org.pl

Polska Izba Paliw Płynnych
ul. Słomińskiego 19 lok 521; 00-195 Warszawa
tel/fax  + 48 22 637 50 77, e-mail: izba@paliwa.pl
www.paliwa.pl

Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego
ul. Nowogrodzka 31 lok. 100, 00-511 Warszawa
tel. 22 629 73 32, fax 022 628 24 03, e-mail: zppu@wp.pl

ORGANIZACJE I ZWIĄZKI ROLNICZE

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Hoża 66/68; 00-682 Warszawa
tel./fax: 22 628 85 34; e-mail: pfhb@pfhb.pl
www.pfhb.pl
Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Naramowicka 144; 61-619 Poznań
tel. 61 820 51 01

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Al. Niepodległości 120/13; 02-577 Warszawa
tel. 22 849 19 10; fax 022 849 45 32; e-mail: bydlo@bydlo.com.pl
www.bydlo.com.pl

Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła
ul. Wrocławska 154; 63-800 Gostyń
tel./fax 065 575 19 88

Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej
ul. Naramowicka 135; 60-975 Poznań 61; skr. pocz. 1
tel. 61 823 17 11; 061 820 58 61

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 m. 16; 00-673 Warszawa
tel. 22 628-03-61, 629-95-31, 628-98-38
fax: 22 628-68-79; e-mail: hodowla@pzhk.pl
www.pzhk.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
ul. Wspólna 30, pok. 535; 00-930 Warszawa
tel. 22 623 26 05
www.kzpr.com.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1, skr. poczt. 16; 00-013 Warszawa
tel. 22 596 43 00, 022 596 45 00
tel./fax 022 827 43 21, e-mail: krs@krs.com.pl
www.krs.com.pl

Polski Związek Producentów Szparaga
Wytomyśl; ul. Parkowa 4a; 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 73 714; e-mail: szparag@szparag.pl
www.szparag.com.pl


INSTYTUTY I CENTRA

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
tel. 22 849 32 31, fax: 22 849 17 37; e-mail: ibmer@ibmer.waw.pl

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
ul. Starołęcka 31; 60-963 Poznań
tel. 61 871 22 00; fax. 061 879 32 62; e-mail: pimr@pimr.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 20; 60-318 Poznań
tel. 61 864 90 00; 867 90 21; 864 90 27; 867 49 51; fax. 867 63 01
e-mail: upowszechnianie@ior.poznan.pl

Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Poznaniu
ul. Naramowicka 135; 61-619 Poznań
tel. 61 820 51 21; fax. 820 58 61

Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt
ul. Naramowicka 135; 61-619 Poznań
tel. 61 820 37 51 w. 37

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
w Poznaniu, z/s w Tulcach
ul. Poznańska 13; 63-004 Tulce
tel. 61 872 73 30; fax. 872 73 54
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl

Laboratorium Oceny Składu Mleka
ul. Kobierska 7; 63-700 Krotoszyn
tel. 062 725 27 11

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Oddział PCBC S.A. w Pile - Zespół Certyfikacji Nawozów i Wyrobów Chemicznych

tel. 067 213 87 00
e-mail: pcbcpila@i-pila.pl

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 16 55; 623 15 15; e-mail: fammu@fapa.com.pl
www.fapa.com.pl

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
pl. Wolności 1; 13-100 Nidzica
tel. 089 625 22 26; fax. 625 43 37
www.ksfp.org.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Mokotowska 14; 00-561 Warszawa
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa
ul. Nałęczowska 135; 60-472 Poznań
tel. 61 822 14 30; e-mail: fundacja_wpr@wp.pl

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellotiego 1; 01-022 Warszawa
tel. 22 636 25 70 do 75
www.fww.org.pl

Biuro Programów Wiejskich Agrolinia, Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a; 00-444 Warszawa
tel. 22 450 99 76
www.agro-info.org.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Reymonta 12A; 01-842 Warszawa
tel. 22 639 87 62
www.efrwp.pl

Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
ul. Ogrodowa 15/3; 61-821 Poznań
tel./fax. 061 853 31 81; e-mail: frrigz@info.com.pl

Fundacja POLSKI CHLEB
ul. Jaracza 19, 90-261 Łódź
tel. 042 631 16 25; tel. kom. 0 602 297 712
www.fpch.n-s.pl

Stowarzyszenie Agro Biznes Klub
ul. Marszałkowska 55/73 lokal 62; 00-676 Warszawa
tel. 22 622 77 69; fax 022 622 80 24; e-mail: biuro@agrobiznesklub.pl
www.agrobiznesklub.pl

Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej
ul. Mostowa 27; 61-854 Poznań
tel. 61 852 49 48; fax. 852 49 05; e-mail: wlkpcie@iz.poznan.pl

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Euro Info Centrum

ul. Częstochowska 25; 62-800 Kalisz
tel./fax. 062 767 23 43; e-mail: euroinfo@kip.kalisz.pl

Centrum Wspierania Innowacji
ul. Rubież 46; 61-612 Poznań
tel. 61 827 97 47; fax 061 827 97 41; e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl

Agencja Poszanowania Energii w Kaliszu
ul. Częstochowska 25; 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 61; fax. 62 767 23 43; e-mail: ape@kip.kalisz.pl

Fundacja EkoFundusz
ul. Bracka 4; 00-502 Warszawa
tel. 22 628 98 54, serwis: www.ekofundusz.org.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Hallera 4/2; 80-401 Gdańsk;
tel/fax 058 341 26 93; tel. kom 601 661 852; e-mail: bogumila.blaszkowska@otop.org.pl
www.otop.org.pl

Wielkopolskie Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej
Interregional Trade & Cooperation Centre "Wielkopolska"

Al. Niepodleglości 18; 61-713 Poznań
Biuro/Office: Pl. Wolności 18 pok./room 401
tel: 061 655 83 91 fax: 061 655 83 95
kom./mob. 0-609 293 4090403
e-mail: itcc@wielkopolska-region.pl
www.contactwielkopolska.pl; www.wielkopolska-region.pl

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
ul. Marcinkowskiego 17; 64-100 Leszno
tel./fax: 065 520 78 86; e-mail: pisop@pisop.org.pl
www.pisop.org.pl

ORGANIZACJE KOLOGICZNE

Ośrodek Informacyjny Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND
ul. Nowoursynowska 166 0SGGW; 02787 Warszawa
tel./fax 022 843 79 04; ekoland2@pol.pl

Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego
al. Kraśnicka 85; 20-718 Lublin
tel. 081 537 66 41

Stowarzyszenie "Zdrowe życie"
ul. Łukaszyńska 19/8; 21-500 Biała Podlaska
Biuro: ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa
tel./fax 022 331 72 06; kom. 0-500 294 282; e-mail: zdrowe.zycie@zdrowezycie.org
www.zdrowezycie.org

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny
ul. Chyliczkowska 28; 05-500 Piaseczno
tel: 0-691 598 773; fax: 22 398 78 62
http://www.budynkipasywne.pl

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax 033 879 71 14; e-mail: biuro@icppc.pl
www.icppc.pl
Zobacz też:
Kampania "Stop dla GMO w Polsce"
Ekocentrum ICPPC

Zobacz też:
Ciekawe strony w Internecie
Organizacje międzynarodowe
Opracowanie i bieżąca aktualizacja: Grzegorz Wysocki