Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Aktywatory - nowe możliwości wzrostu potencjału plonotwórczego


Od lat naukowcy na całym świecie poszukują metod podnoszenia jakości i wielkości plonów uzyskiwanych nie tylko za pomocą klasycznych metod ochrony roślin. Ich badania mają charakter wielokierunkowy i dotyczą zarówno nowych metod nawożenia, zabezpieczenia roślin przed wpływem niekorzystnych warunków zewnętrznych, jak również aktywowania w roślinie procesów odpowiedzialnych za kształtowanie parametrów jakościowych i wielkości plonów. Wiele ośrodków naukowych dąży do stworzenia takich technologii, które dawałyby uprawom wszechstronną ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. W efekcie, na światowych rynkach pojawiają się nowatorskie preparaty, które mają spełniać te różnorodne funkcje.

Bardzo ciekawą propozycją wydają się być preparaty oparte na homogenatach z alg. Filtrat z Ascophyllum nodosum stanowi podstawę unikatowej i chronionej patentem Physio Activator Technology. Wykorzystywane w produkcji aktywatorów, bo do tej grupy zalicza się te produkty, rosnące w strefie pływów brunatnice, nieustannie narażone na dynamiczne zmiany środowiska, stanowią niezwykle bogate źródło substancji fizjologicznie aktywnych - oligosacharydów, witamin, aminokwasów i fitohormonów. Technologia PAT zapewnia ich maksymalne wykorzystanie dla wzrostu potencjału plonotwórczego roślin. Wśród potwierdzonych zarówno naukowo, jak i doświadczalnie, w warunkach polowych efektów działania tych preparatów, należy wymienić aktywację odżywiania mineralnego, fotosyntezy, przyrostu biomasy oraz aktywację kwitnienia i wiązania owoców.

Fizjologicznie aktywne składniki aktywatorów zwiększają pobieranie składników pokarmowych przez rośliny poprzez stymulację aktywności enzymów biorących udział w procesach odżywiania roślin. Zawarty w wyciągach z brunatnic mannitol /oligosacharyd/ jest silnym aktywatorem reduktazy azotanowej, enzymu odgrywającego kluczową rolę w asymilacji azotu - głównego składnika kształtującego plon. Poprzez zastosowanie aktywatorów zwiększa się także pobieranie innych makroelementów, a także żelaza, manganu i boru - aktywatory wzmagają pobieranie składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin, nawet o kilkanaście procent.

Aktywatory zwiększają także wydajność fotosyntezy i to nie tylko poprzez poprawę odżywiania, ale także wywierając pozytywny wpływ na zawartość chlorofilu w liściach.

Najwcześniej potwierdzonym efektem działania tej grupy preparatów jest przyrost biomasy roślin i stanowi konsekwencję poprawy odżywiania mineralnego i wyższej wydajności fotosyntezy. Opryskiwanie roślin ekstraktem z brunatnic powoduje znaczący przyrost zarówno części nadziemnej rośliny, jak i systemu korzeniowego. Efekt ten został potwierdzony w badaniach polowych, uzyskując kilkunastoprocentowy przyrost zawartości suchej masy w roślinach.

Oligosacharydy zawarte w aktywatorach stymulują w roślinach syntezę poliamin, które gwarantują obfite kwitnienie, efektywne zapłodnienie, wiązanie zawiązków, a także intensywny podział komórkowy, co prowadzi do zwiększenia liczby komórek w zawiązkach owoców, a tym samym gwarantuje wyższy plon.

Reasumując, stosowanie aktywatorów przynosi wiele wymiernych korzyści podnosząc wielkość i jakość plonów. Co ważne są to preparaty całkowicie nieszkodliwe dla środowiska i bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Grupa produktów opartych na technologii PAT nie jest jeszcze powszechnie znana na polskim rynku. Warto jednak zainteresować się bliżej aktywatorami, bowiem wydaje się, że w niedalekiej perspektywie stanowić one będą jedną z wiodących grup preparatów poprawiających wzrost potencjału plonotwórczego roślin, a ich stosowanie może też korzystnie wpływać na opłacalność ekonomiczną produkcji.


Anna Rogowska