Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do izb rolniczych z prośbą o rozpropagowanie wśród hodowców i producentów trzody chlewnej informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń. Materiały informacyjne na ten temat zostały przygotowane przez ekspertów Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Opracowanie można pobrać i wydrukować klikając na jeden z poniższych odnośników. Apelujemy o przekazanie opracowania także innym rolnikom, którzy prowadzą w swych gospodarstwach hodowlę lub chów trzody chlewnej.


Do pobrania: