Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Afrykański pomór świń - podstawowe informacje

Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zakaźna i śmiertelna choroba wirusowa świń domowych i dzików, przenoszona przez kontakt bezpośredni z zakażonymi zwierzętami, jak i pośredni poprzez paszę, wodę, wyposażenie, skarmianie zwierząt odpadkami kuchennymi.

Najważniejszymi czynnikami ryzyka w zakresie wprowadzania i rozprzestrzeniania wirusa ASF są: transport dzików i świń, w tym środki transportu, mięso i jego przetwory oraz ludzie, mający kontakt ze zwierzętami.

ASF nie jest zoonozą, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jednakże, należy podkreślić, że powoduje ogromne straty ekonomiczne związane z upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego i produktów od nich pozyskiwanych.


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
REALNE ZAGROŻENIE DLA ŚWIŃ I DZIKÓW NA TERYTORIUM POLSKI

HODOWCO! Zwróć uwagę na objawy nasuwające podejrzenie afrykańskiego pomoru świń:

 1. liczne upadki;
 2. sinica skóry uszu, brzucha, boków ciała;
 3. drobne wybroczyny na skórze;
 4. duszność, pienisty wypływ z nosa;
 5. wypływ z worków spojówkowych;
 6. biegunka z domieszką krwi, wymioty;
 7. niedowład zadu;
 8. podniecenie, drgawki mięśni;
 9. ronienia.

Jeżeli zaobserwowałeś którykolwiek z objawów, natychmiast poinformuj:

 • lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem, lub
 • powiatowego lekarza weterynarii, lub
 • właściwy miejscowo organ samorządu terytorialnego - wójta, burmistrza.

Po zgłoszeniu podejrzenia:

 • NIE wprowadzaj ani nie wyprowadzaj zwierząt do i z gospodarstwa;
 • NIE wywoź żadnych produktów z gospodarstwa (mięsa, wody, środków żywienia, ściółki, nawozów naturalnych, zwłok zwierząt, nasienia, komórek jajowych, zarodków);
 • NIE pozwól osobom postronnym wchodzić do pomieszczeń, gdzie znajdują się zwierzęta podejrzane o chorobę lub zakażenie.

PAMIĘTAJ:

 1. Żywność pochodzenia zwierzęcego może przenosić wirus afrykańskiego pomoru świń.
 2. NIE skarmiaj zwierząt odpadkami kuchennymi.
 3. Afrykański pomór świń powoduje duże straty ekonomiczne w hodowli i przemyśle mięsnym.

JEŚLI POLUJESZ:

 1. Zwróć uwagę na dziki wykazujące objawy chorobowe lub padłe.
 2. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu i środków transportu, którymi przewozisz tusze dzików lub trofea myśliwskie.
 3. Unikaj wizyt w gospodarstwach hodujących trzodę chlewną.

Więcej informacji dostępne jest na stronie: www.wetgiw.gov.pl/asf/


Do pobrania:
- ulotka informacyjna nt. ASF
- najczęściej zadawane pytania nt. ASF