Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Zebrane plony? Pomyśl o finansowaniu!


Koniec zbiorów to dla rolników najlepszy czas na modernizację, wprowadzanie usprawnień w gospodarstwie oraz wymianę sprzętu. Ze względu na szczególne znaczenie rolnictwa, portfolio produktów finansowych przygotowanych z myślą o rolnikach i planowanych przez nich inwestycjach staje się coraz bogatsze. Jak nie zgubić się w gąszczu propozycji, wybrać najlepsze rozwiązania, i jakie należy spełnić warunki, by móc z nich skorzystać?

Rolnictwo to jedna z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Jego początki datuje się bowiem na neolit. Uprawa roli rozpoczęła się 8 000 lat p.n.e. na Bliskim Wschodzie oraz na obszarze współczesnych Chin, Meksyku i Peru. Pierwszymi roślinami uprawnymi były różne rodzaje pszenicy i jęczmienia. W tym samych czasie udomowiono też wiele zwierząt hodowlanych - owce, kozy, bydło i trzodę chlewną. Dziś rolnictwo to podstawowa gałąź gospodarki, a jej znaczenie jest szczególnie istotne w krajach rolniczych, takich jak Polska. Nasz kraj znajduje się w czołówce państw o największej procentowej powierzchni gruntów ornych na świecie. W krajach wysoko rozwiniętych mamy do czynienia ze ścisłą koordynacją działań w tym obszarze. Polityka rolna, bo tak określa się funkcjonowanie tej gałęzi gospodarki, oznacza zespół środków, regulacji i działań, które podejmowane są w celu wpływania na rozmiar produkcji rolnej i jej opłacalność. Rolnictwo jest dziś skoncentrowane i wyspecjalizowane, korzysta z postępu technologicznego i agrotechnicznego. Wpływa to nie tylko na zwiększenie efektywności tego działu gospodarki, a także przeciwdziałanie takim negatywnym z demograficznego punktu widzenia zjawiskom jak wyludnianie wsi. Rolnictwo jest szczególnym sektorem także dla całej gospodarki unijnej. Polityka rolna to rządzący się odrębnymi regulacjami prawnymi fundament wspólnej polityki Wspólnot Europejskich, który ma zapewnić samowystarczalności państw unijnych w zakresie produktów rolnych.


Mądre finansowanie

Instytucje, zarówno te dysponujące publicznymi funduszami, jak i niezależne organizacje finansowe, doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia i potencjału rolnictwa. Unia Europejska, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, udziela rolnikom subwencji w postaci dopłat bezpośrednich. Rolnictwo pochłania blisko 50 proc. budżetu UE. Oprócz dopłat bezpośrednich, istnieje szereg programów dla rolnictwa obejmujących takie dziedziny jak poprawę jego konkurencyjności - szkolenia zawodowe, akcje informacyjne czy organizacja usług doradczych w zakresie rolnictwa i leśnictwa to tylko jedne z przykładów prowadzonych działań. Również rozwiązania finansowe dedykowane właścicielom gospodarstw rolnych nie są przypadkowe - muszą być przecież odpowiednio profilowane pod kątem szczególnych wymagań sektora. Takie produkty jak kredyty czy leasing mogą być przeznaczane na dowolne środki - zarówno nowe, jak i używane sprzęty: m.in. maszyny rolnicze, urządzenia do obróbki drewna, maszyny przemysłu rolnego, spożywczego i gospodarki leśnej oraz wiele innych.

Marzenie wielu rolników

Istota kredytu jest dla większości z nas zrozumiała. Jest to udostępnienie przez instytucję finansową określonej kwoty, która ma zostać przeznaczona na konkretny cel. W tym przypadku są to najczęściej sprzęty wykorzystywane w gospodarstwie rolnym. Przyznane fundusze wraz z odsetkami muszą zostać przez pożyczkobiorcę zwrócone w terminie zgodnym z umową. W większości przypadków w postaci rat. O ile mechanizm pożyczki jest dość prosty, leasing wciąż jest dla wielu dość trudną do zrozumienia formą finansowania zakupu. A jest to po prostu inny sposób nabycia towaru na raty. Główna różnica między rozwiązaniami polega na tym, że w ramach leasingu instytucja przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z konkretnego dobra, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Dopiero po zakończeniu okresu spłacania rat, pojawia się możliwość wykupu maszyny. Kwota wykupu zależy od kwoty leasingu - im dłuższy okres leasingu, tym niższa wartość wykupu.

Zarówno leasing, jak i pożyczki dla rolników muszą być dostosowane do specyfiki tej ważnej i intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki. Tak jest w przypadku Europejskego Funduszu Leasingowego, który jest autorem dwóch produktów finansowych funkcjonujących w ramach tzw. AGROlinii - leasingu oraz pożyczki dla rolników. Obydwa instrumenty charakteryzują się uproszczonymi procedurami i minimalnym wkładem własnym - dla przedsiębiorców z dobrą historią współpracy wielkość wkładu własnego może wynosić nawet 0 proc. Finansowaniem za ich pomocą mogą być objęte dowolne, nowe i używane sprzęty rolnicze. Leasing i pożyczka mają wiele punktów wspólnych, ponieważ każde z nich w praktyce oznacza możliwość nabycia sprzętu na raty. Zasadniczą różnicą jest to, że w przypadku nowszego produktu EFL, czyli kredytu, pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu. Leasing i pożyczka stanowią dla siebie alternatywę, jednak stają się produktami komplementarnymi w przypadku finansowania pomostowego.


Dlaczego warto i jak to się robi?

Odpowiednio przygotowane narzędzia finansowe pozwalają rolnikom na unowocześnienie produkcji, usprawnienie pracy, a w konsekwencji - bezproblemowy rozwój działalności. Do najistotniejszych profitów związanych z wykorzystywaniem produktów finansowych dedykowanych rolnikom, należy przede wszystkim ułatwienie przeprowadzenia niezbędnych zmian i zakupu bardziej nowoczesnego i wydajnego sprzętu. Oba opisane produkty charakteryzuje długi okres finansowania oraz niski wkład własny, co również stanowi istotny argument przemawiający za ich wykorzystaniem. Klienci Europejskiego Funduszu Leasingowego mogą ponadto skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie rolniczych funduszy unijnych. Pożyczka wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla rolników, którzy dzięki nabyciu sprzętu na własność mogą starać się o dofinansowanie inwestycji z unijnych środków pomocowych. Rozliczanie transz dotacji jest w tym przypadku bardziej opłacalne niż przy współfinansowaniu leasingiem.

Oferta rozwiązań AGRO skierowana jest do większości producentów rolnych - także producentów działów specjalnych produkcji rolnej, będących beneficjentami programów unijnych, kredytów preferencyjnych lub dopłat bezpośrednich oraz indywidualnych producentów rolnych, czyli osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. W przypadku leasingu, wymagane dokumenty oprócz wniosku obejmują także zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem rolniczym oraz dokumenty finansowe związane z działalnością finansową. Aby ubiegać się o dofinansowanie pożyczką, wymagane jest posiadanie przez rolnika podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji z ARiMR/ARR lub inną jednostką publiczną udzielającą środki unijne w ramach PROW 2007-2013.


Dla każdego coś innego

Każdy typ rozwiązań finansowych mających na celu udoskonalenie produkcji i zwiększenie rentowności w większości obszarów gospodarki, ma swoje zalety. Nie inaczej jest w przypadku rolnictwa. Narzędzia finansowe dla rolników różnią się jednak od siebie, dlatego wszystkie decyzje związane z inwestycjami w rozwój powinny być więc gruntownie przemyślane. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z doświadczenia profesjonalnych doradców, którzy ocenią, który rodzaj produktów finansowych jest najbardziej odpowiedni w konkretnej sytuacji. Niezależnie od indywidualnych uwarunkowań jedno jest pewne - nadchodzące lata będą kluczowe dla polskiego rolnictwa ze względu na wciąż płynące środki unijne, postępującą specjalizację i możliwość wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Warto wykorzystać te okazję.


Informacja prasowa
Europejskiego Funduszu Leasingowego

Zobacz także: Pożyczka dla rolników w Europejskim Funduszu Leasingowym