Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Fizjoaktywator plonowania zbóż

Plon ziarna zbóż zależy bezpośrednio od wysokiej aktywności fotosyntetycznej liścia flagowego i podflagowego - fabryki asymilatów dla kłosa. Jednym z czynników warunkujących wysoką wydajność fotosyntezy jest właściwe odżywienie mineralne, szczególnie zaopatrzenie w azot, fosfor i magnez a także niektóre mikroelementy szczególnie mangan i miedź. Właściwe odżywienie mineralne wpływa bezpośrednio na kluczowe elementy struktury plonu - liczbę kłosów z jednostki powierzchni, liczbę ziarniaków w kłosie (optymalne zapylenie i zapłodnienie) i masę 1000 ziarniaków (optymalne wypełnienie ziarna).

W wielu przypadkach pomimo zastosowania odpowiednich dawek nawozów posypowych część zawartych w nich składników pokarmowych nie jest w dostatecznym stopniu pobierana przez rośliny np. na skutek niewłaściwego odczynu gleby, antagonistycznego oddziaływania jednych składników mineralnych w stosunku do innych, niewłaściwej wilgotności gleby ale również z powodu niedostatecznego rozwoju i aktywności systemu korzeniowego.

Nie zawsze łatwo jest dostarczyć potrzebne składniki dolistnie dlatego idealnym rozwiązaniem jest produkt, który nie tylko dostarcza zbożom składników mineralnych, ale jednocześnie aktywuje ich pobieranie z gleby przez roślinę. Takim produktem jest Forthial - produkowany w oparciu o technologię PhysioActivator zapewniającą optymalne wykorzystanie składników aktywnych pozyskiwanych z Ascophyllum nodosum. Algi te są niezwykle bogatym źródłem substancji czynnych - oligosacharydów, aminokwasów, fitohormonów i witamin. Ta unikatowa i opatentowana technologia została opracowana przez francuską firmę, która od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w produkcji preparatów poprawiających odżywienie mineralne roślin.

Fizjoaktywator plonowania zbóż to o wiele więcej niż nawóz. Dzięki niezależnym badaniom naukowym wiadomo, że filtrat z Ascophyllum nodosum - główny składnik preparatu aktywuje szereg procesów odgrywających kluczową rolę w uzyskaniu wysokiego plonu:

  • pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie aktywności odpowiedzialnych za nie enzymów np. reduktazy azotanowej, fosfataz
  • syntezę chlorofilu i fotosyntezę
  • syntezę poliamin - związków biorących udział w regulacji kwitnienia, zapłodnienia i tworzenia ziarniaków

Właściwe odżywienie mineralne i wydajna fotosynteza to dwa silniki napędzające plonowanie zbóż.

Podstawowym składnikiem aktywatora jest filtrat z alg Ascophyllum nodosum wzbogacony z myślą o potrzebach mineralnych zbóż dodatkowo w azot (N) 83 g/L i magnez (MgO) 120 g/L - makroelementy kluczowe dla plonowania zbóż. Warto też jeszcze raz podkreślić, że preparat aktywuje pobieranie przez rośliny składników pokarmowych z gleby. Z doświadczeń przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych wynika, że rośliny pszenicy opryskiwane fizjoaktywatorem zawierają więcej składników mineralnych w suchej masie w porównaniu z roślinami kontrolnymi - uprawianymi w standardowej technologii. Dzięki tym badaniom wiemy, że fizjoaktywator plonowania zbóż zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie zastosowanych nawozów.

Poniższa tabela obrazuje wzrost zawartości wybranych składników mineralnych w suchej masie pszenicy 15 dni po zastosowaniu fizjoaktywatora. Dane te to uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.

Azot

Fosfor

Siarka

Magnez

Mangan

11,00%

13,00%

7,00%

10,00%

10,00%

W doświadczeniach prowadzonych w warunkach polowych potwierdzono również pozytywny wpływ fizjoaktywatora na zawartość chlorofilu w liściach zbóż.

Wzrost względnej zawartości chlorofilu (SPAD)w liściu flagowym pszenicy 15 dni po zastosowaniu fizjoaktywatora prezentują poniższe wyniki. Dane te to uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych. Pomiary wykonano za pomocą N-testera.

Rok

Liczba doświadczeń

Względna zawartość chlorofilu (SPAD)

kontrola

Fizjoaktyatywator plonowania zbóż

Różnica

2006

15

560

603

7,70%

2007

17

627

674

7,50%

2008

14

611

648

6,20%

Ogółem

46

599

642

7,20%

Co odróżnia fizjoaktywator plonowania zbóż od innych produktów opartych na różnego typu ekstraktach z alg?

  • dogłębne przebadanie oddziaływania produktu na zboża, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych zamiast ogólnych i podręcznikowych informacji o wpływie fitohormonów na wzrost i rozwój roślin
  • udowodniony wpływ na odżywienie mineralne roślin w tym również aktywację pobierania składników mineralnych z gleby
  • dokładnie i w wieloletnich doświadczeniach przebadany wpływ na plonowanie zbóż zamiast ogólnikowych informacji lub prezentacji efektów całego programu nawozowego obejmującego również nawozy doglebowe

Wysoka wydajność fotosyntetyczna liścia flagowego i optymalne odżywienie mineralne zbóż to więcej ziarniaków w kłosie i ich lepsze wypełnienie. Pozytywny wpływ fizjoaktywatora na plonowanie zbóż został udowodniony w licznych doświadczeniach przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych w ciągu ostatnich 5 lat. Pozwala to nam mieć pewność, że oddajemy w Państwa ręce produkt naprawdę unikatowy i gwarantujący uzyskanie wysokich plonów zbóż i poprawę cech jakościowych ziarna.

Przyrost plonu pszenicy po zastosowaniu fizjoaktywatora. Dane te to uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.

Rok

Liczba doświadczeń

Przyrost plonu (q/ha)

2006

14

+ 4,1 q/ha

2007

14

+ 3,2 q/ha

2008

8

+ 2,1 q/ha

2009

7

+3,0 q/ha

2010

15

+3,5 q/ha

Podsumowanie

58

+ 3,4 q/ha

Przyrost plonu jęczmienia po zastosowaniu fizjoaktywatora. Dane te to uśrednione wyniki z doświadczeń prowadzonych w warunkach produkcyjnych.

Rok

Liczba doświadczeń

Przyrost plonu (q/ha)

2006

6

+ 5,4 q/ha

2007

2

+ 3,7 q/ha

2008

1

+ 3,7 q/ha

2010

6

+2,4 q/ha

Podsumowanie

15

+ 3,8 q/ha

Forthial zalecany jest do jednorazowego stosowania w dawce 1 l/ha w terminie:
- pszenica: od stadium 2-go kolanka do początku kłoszenia
- jęczmień: od stadium 1-go kolanka do stadium liścia flagowego

Preparat może być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin- fungicydami i insektycydami, a także z nawozami dolistnymi. W przypadku fizjoaktywatora stosowania w mieszaninie powinien być dodawany do mieszaniny jako ostatni przy włączonym mieszadle.


Dr inż. Beata Kawka